Welcome to BellaNet

ALTERNATIV 1 (av 2) 

BellaNets forum är till för utbildade tjejgruppsledare via KSAN.

 

För att du ska kunna fullfölja registreringen krävs att du accepterar forumets regler och villkor:

 

- Det är ej acceptabelt med svordomar, könsord, grova påhopp, förtal, hot, hädiskhet eller hets mot folkgrupp. Det är inte heller tillåtet att skriva nedsättande om ras, religion, kön eller sexuell läggning.
- Det är ej tillåtet att skriva inlägg med kommersiella budskap.
- Det är ej tillåtet att uppmana till brott eller att skriva inlägg som i övrigt strider mot Svea Rikes Lag.
 - Det är ej tillåtet att kopiera in privatpersoners eller juridiska personers upphovsrättsliga material utan tillstånd från dessa. Korta citat är ok.
- Medlem får inte skriva inlägg med syfte att vilseleda och lura andra. Inlägg innehållandes medvetna falskheter får ej förekomma.

 

Inlägg som strider mot dessa villkor blir editerade eller raderade och vid grova överträdelser kan BellaNets administratörer stänga av aktuell medlem från forumet under en begränsad tid eller för evigt utan att i förväg ge skäl till agerandet.

 

Medlemmen har fullständigt ansvar för sitt egna agerande. BellaNet eller dess administratörer kan aldrig på något vis ta ansvar för enskilda skribenters agerande. Skribentens inlägg är dennes egna åsikt och samstämmer nödvändigtvis inte med BellaNets.

 

Inte heller kan BellaNet ta ansvar för ekonomisk skada eller andra typer av skador, sveda och/eller värk som kan uppstå genom användandet av detta forum. Även om BellaNets administratörer arbetar för att forumet ska vara rent och snyggt och utan element som strider mot reglerna är det omöjligt att allt granskas. Inte heller i dessa fall kan BellaNet på något vis ta ansvar för problem, skador eller liknande som kan uppstå. Aktuella medlemmar har totalt eget ansvar för sitt agerande.

 

BellaNet kan komma att assistera Polis och övriga myndigheter om misstanke kring brott uppstår rörande en eller flera medlemmar. Detta kan innebära att uppgifter om medlemmen och dess aktivitet på forumet lämnas ut till berörda myndigheter på deras begäran.

 

Endast avstängningar kan ske vid regelöverträdelser. BellaNet och dess administratörer har en oinskränkt rättighet att ta bort, editera, flytta eller stänga trådar och/eller inlägg och/eller medlemmar utan att behöva meddela om anledningen.

 

Har registrerad medlem inte varit aktiv på forumet under ett år kommer denne att tas bort från databasen. Medlemmen får då ansöka om nytt medlemskap för att få tillgång till fourmet igen.

 

Genom att fullfölja denna registrering accepterar du att efterleva samtliga regler och villkor ovan.

 

ALTERNATIV 2 (av 2)

I vårt forum har du möjlighet att diskutera olika ämnen med andra registerade medlemmar i BellaNet.

Läs om lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor här.

Instruktioner

Här nedanför följer information om de regler som gäller för forumet på bellanet.se. Genom att du använder foruemt på bellanet.se accepterar du reglerna och villkoren här nedanför. Läs därför noga. Om du inte accepterar reglerna ber vi dig att inte använda chattar på bellanet.se.

----------------------------------------------------

Regler för chattar och forum

Det du skriver måste hålla en bra och respektfull ”samtalston”.

Dina inlägg får inte innehålla eller omfatta något av följande:

* Mejladresser, webbadresser, telefonnummer och vanliga adresser.
* Hets mot folkgrupp eller annat rasistiskt innehåll.
* Våldsskildring, barnpornografi eller annan pornografi.
* Uppmaningar till brott.
* Annan brottslig verksamhet.
* Upphovsrättsligt skyddat material som du inte själv skapat.
* Kränkningar eller hot av andra personer, obsceniteter eller stötande material.
* Utpekanden av andra personer som brottsliga.
* Spridning av datorvirus.
* Att du bryter en tystnadsplikt (kan gälla till exempel läkare och präster).

KSAN har rätt att ta bort inlägg som KSAN anser strider mot något av ovanstående.

Login