News

KSAN till Almedalen 5 juli 2017

KSAN arrangerar seminariet "Fullständiga rättigheter för flickor i Norden" i Almedalen den 5:e juli 2017, kl. 11:00 - 12:00.

Plats: Kilgränd 1
Platsbeskrivning: Soberian

Larmrapporterna duggar tätt om flickors utsatthet såväl i skolan som i det offentliga rummet. Oavsett i vilket land som trakasserier sker får det konsekvenser för unga kvinnors hälsa, livsutrymme och deltagande i den demokratiska processen. Hur ska vi uppnå ett samhälle fritt från kränkningar?

Nedsättande tilltal som hora, bitch, utlämnanden på nätet, utfrysning, ryktesspridning, förlöjliganden, sexuella trakasserier eller fysiskt våld - allt detta kränker en tjejs värdighet och sker i korridorer men också under samtal som sker inom ramen för undervisningen. När viktiga samhällsfunktioner inte fullgör sina grundläggande uppgifter för att skydda och värna om flickors säkerhet och rättigheter innebär det otrygghet och inskränkning av flickors livsutrymme. Hur ska vi uppnå ett samhälle fritt från brottsliga handlingar, nedsättande tilltal och sexuella trakasserier?

Medverkande:
· Maj-Inger Klingvall, Ordförande, KSAN
· Leena Haraké, Kanslichef, KSAN
· Helena Palojärvi, Direktör, Naistenkartano r.y. Finland
· Rita Nilsen, grundare, manager, Reträtten, Norge
· Sigríður Björnsdóttir, Co-founder, Blátt Afrám Island
· Nina Rung, Kriminolog, barnrättsexpert
· Nathalie Carlryd, Verksamhetschef, Sveriges Blåbandsungdom

VARMT VÄLKOMMEN!

Teleslinga finns
Entré och lokal tillgänglig för rullstol
Miljödiplomerat

Sökord:
Flickors rättigheter, Jämställdhet, Psykisk ohälsa, Sexuella trakasserier, Våld. Event-ID: 46934.

rubrikutklipp bild Fullständiga rättigheter flickor Norden

Projektledare Britt Fredenman

Barns och ungas hälsa i Sverige – En beskrivning av nuläget

"I Barns och ungas hälsa i Sverige presenteras ett urval data kring hälsoläget bland barn och unga. Kunskapsstödet är utgivet av SKL.

Barns och ungas hälsa utvecklas i positiv riktning inom flera områden idag samtidigt som hälsoklyftorna mellan olika grupper tenderar att öka i samhället.

En god psykisk och fysisk hälsa bland barn och unga är en viktig faktor för ett framgångsrikt samhälle och för att öka individens handlingsutrymme.

Insikten om potentialen i främjande och förebyggande insatser, liksom politikens möjlighet att påverka dessa, var anledning till att en programberedning tillsattes inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Innehållet i rapporten Barns och ungas hälsa i Sverige är en sammanställning av aktuell kunskap och har utgjort underlag för diskussioner i programberedningen.

Barns och ungas hälsa i Sverige – En beskrivning av nuläget är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL."

Barns och ungas hälsa i Sverige på SKL:s webbplats

Projektledare Britt Fredenman

Unga dricker allt mer smuggelsprit

"Unga dricker allt mer så kallad oregistrerad alkohol, alltså exempelvis smuggelsprit eller hembränt. Det visar en ny undersökning. Speciellt stor är ökningen bland tjejer i årskurs nio, vilket oroar alkoholforskare."

Unga dricker allt mer smuggelsprit-Nyheterna-tv4.se

Projektledare Britt Fredenman

One Night of Binge Drinking a Month May Up Women’s Risk of Diabetes

"Young women who binge on alcohol significantly from the age of 16 raise their future risk of having higher glucose concentrations in their blood, which is a one of the major risk factors for type 2 diabetes, suggested a major Swedish study."

One Night of Binge Drinking a Month May Up Women’s Risk of Diabetes

Projectleader Britt Fredenman

1.000 liter sprit beslagtogs i samband med Summerburst

"Fyra personer greps, 24 avvisades och över 1.000 liter alkohol beslagtogs. Det är polisens sammanfattning av festivalen Summerburst på Gärdet förra helgen."

"Siffror för antalet polisanmälningar är preliminära men visar en anmälan om våldtäkt, fyra avseende sexuellt ofredande, en om ofredande, två gällande misshandel, 47 anmälningar avseende stöld, 16 om brott mot narkotikalagstiftningen och tre anmälningar om övriga brott."

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

Dubbelt så många vårdas för drogmissbruk idag jämfört med för 10 år sedan

"Liberal syn på droger en orsak till fler unga missbrukare. Dubbelt så många unga vårdas för drogmissbruk jämfört med för tio år sedan. Och på många håll i landet kryper droganvändandet ner i åldrarna."

Läs mer här. (Accent)

Läs mer här. (SVT Nyheter)

Projektledare Britt Fredenman

Sverige: "Misstänks ha transporterat 38 kilo hasch"

Tre män åtalas för att ha fraktat nästan 38 kilo cannabisharts i bil från Mariefred till Umeå. Det ska ha inträffat i mars i år. Åklagaren hävdar att narkotikan inte varit avsedd för eget bruk. Olle Andersson, chef vid gruppen för utredning av grova brott i polisområde Västerbotten, sa i samband med gripandet att "Mig veterligen är detta det absolut största haschbeslag som gjorts i vår del av landet. Värdet i slutledet uppgår till minst fem miljoner kronor".

Läsa mer här

Projektledare Britt Fredenman

European Women's Lobby General Assembly 2017

Den 8 juni 2017 åkte styrelseledamot Mildred Hedberg och informatör Ida Stigzelius till Bryssel för att delta som observatörer vid EWL:s General Assembly 9-10 juni 2017. President Edith Schratzberger Vecsei öppnade kongressen och därefter talade Europeiska kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Gloria Steinem, feminist och journalist från USA som var en stark röst under andra vågens feminism på 60-talet och som även varit med och grundat organisationen Women's Media Center för synliggörandet av kvinnor i media höll också tal. Generalsekreterade Joanna Maycock presenterade strategin för medlemsengagemang som bland annat handlade om hur man når politiska mål, interna strategiska mål, på olika nivåer, i olika kontexter.

Projektledare Britt Fredenman

Vinleverantörer svarar inte på vad deras vin innehåller

"Vinleverantörer döljer innehållet

Nio av tio av Systembolagets tio största leverantörer av vin vägrar eller kan inte svara på SVT Uppdrag Gransknings frågor om vad dryckerna innehåller. Men sötningsmedel, industrijäst och tillsatser är vanligt – och behöver inte deklareras."

"Matvarors innehåll ska deklareras för konsumenterna, men vin och andra drycker med över 1,2 alkoholprocent är undantagna. Det finns idag 63 sådana tillåtna tillsatser och processhjälpmedel vid produktion av vin, och behöver inte redovisas enligt ett undantag i EU:s regler."

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

Podden Balla inte ur i samarbete med KSAN och MHF

Nu är den här! Podden #ballainteur om studentflakerfirandet och dess konsekvenser. I första avsnittet intervjuas polisens insatschef för studentfirande i Stockholm City, Alice Ekengren samt blivande student Anna Alvestål från Sollentuna.

LYSSNA HÄR!

Projektledare Britt Fredenman

"Tre av fyra studenter dricker alkohol skadligt"

"Förvånande, tankeväckande och oroande, säger IQ:s vd Juan-Pablo Roa om de nya siffrorna från en undersökning som IQ och STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, gjort tillsammans bland festdeltagare på universitet i Göteborg, Linköping, Stockholm och Umeå."

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

USA: "Fler unga gravida använder marijuana"

Gravida tonåringar i USA använder marijuana oftare än dem som inte är gravida. Det visar en färsk studie.

Mer än dubbelt så många gravida 12–17-åringar använder marijuana jämfört med deras icke gravida jämnåriga. Ännu större blir skillnaden om man jämför gravida tonåringar med gravida mellan 20 och 30 rapporterar Medical express.

Läs mer här!

Projektledare Britt Fredenman

KSANs anti-drogstrategi i Karlstad

"Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade skador orsakade av alkohol och med minskat tobaksbruk, är det övergripande målet för den samlade nationella strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken. Den så kallade ANDT-strategin. Länsstyrelsen har i uppdrag att omvandla de nationella politiska målen till förebyggande arbete anpassat efter de lokala förhållanden som råder i länet. Den länsövergripande ANDT-strategin för 2017 till 2021 togs fram under förra året där länsstyrelsen, landstinget, polisen och Region Värmland har varit med och fastställt den.

– Ett exempel är att vi arbetar väldigt mycket med att alla skolor ska bli helt rökfria, säger Matias Kivistö, tillsynshandläggare på länsstyrelsen.

ANDT-strategin är ett dokument som ska fungera som ett stöd för aktörerna på länsnivå. Det innehåller en kort historik, en kort beskrivning av utvecklingen samt lyfter olika perspektiv. Det innehåller även ett övergripande mål, samma som det nationella, och tips på lokala aktiviteter.

– Perspektiven som ska genomsyra det här arbetet är jämställdhet, jämlikhet och barnperspektivet, säger Maude Johansson, ANDT-samordnare länsstyrelsen.

Medarrangören för dagen, KSAN, kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, lyfter fram flickor och unga kvinnor i ämnet.

– Det är många kvinnor som säger att de hamnar i missburk på grund av att de blivit utsatta för sexuella trakasserier, mobbning eller våld. Vi vill ge strategier och metoder så unga kvinnor kan avvisa detta, säger Britt Fredenman, projektledare BellaNet."

Läs hela artikeln här.

Projektledare Britt Fredenman

KSAN anordnar inspirationsdag i Falun 1 juni

Gruppbild Falun juni 2017

Idag genomfördes en utbildningsdag som KSAN och Projektledare Britt Fredenman håller i Falun i samarbete med NBV i Dalarna i projekten Nya nyktra normer i Norden med stöd från SAFF och Fullständiga rättigheter för flickor i Norden med stöd från Nordiska Ministerrådet. Fokus ligger på interaktivt ledarskap för genderspecifikt drogförebyggande arbete.

Projektledare Britt Fredenman

Login