News

Socialdepartementets svar på KSANs krav

Svar från socialdepartementet på KSANs krav på fullständiga rättigheter för flickor mot sexuella trakasserier inom idrotten:

"Tack för ditt brev med värdefulla synpunkter till regeringen i en angelägen fråga. Den politiska staben har också tagit del av brevet.

Om en sexuell kränkning sker inom idrotten ska detta polisanmälas (och/eller orosanmälan ska lämnas till socialnämnden). Idrotten särskilda bestraffningsregler ska inte användas, det är knappast aktuellt för idrotten att döma ut tillrättavisning, avstängning eller böter. Istället ska den grundläggande föreningsrättens bestämmelser om uteslutning användas och här gäller inga preskriptionstider. Varje förening är dessutom alltid fri att ta bort en olämplig ledare från verksamheten.

Vänliga hälsningar

Lena Bergström Wiegurd
Departementssekreterare/Brevhandläggare på Socialdepartementet"

Projektledare Britt Fredenman

World Drug Report 2017: 29.5 million people globally suffer from drug use disorders, opioids the most harmful

"In 2015 about a quarter of a billion people used drugs. Of these, around 29.5 million people - or 0.6 per cent of the global adult population - were engaged in problematic use and suffered from drug use disorders, including dependence. Opioids were the most harmful drug type and accounted for 70 per cent of the negative health impact associated with drug use disorders worldwide, according to the latest World Drug Report, released today by UNODC."

UNODC/United Nations Office on Drugs and Crime
World Drug Report 2017.

Projektledare Britt Fredenman

KSAN skickar påminnelse till statsråd om krav på fullständiga rättigheter för flickor mot sexuella trakasserier inom idrotten

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen), som ratificerades av Sveriges regering för drygt 20 år sedan, ger en universell definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Varje människa under 18 år räknas som barn så det gäller också dem vi vanligtvis benämner som ungdomar. Idrottsrörelsen har enhälligt bestämt att svensk barn- och ungdomsidrott ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa barnkonventionens principer. Dessutom har regeringen beslutat att all idrottsverksamhet som får statligt stöd ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv.

Det finns även en allmän övertygelse om att idrott anses vara en effektiv skyddsfaktor som hindrar ungdomar från att hamna snett i livet. Denna övertygelse utsätter tyvärr många tjejer i oönskade situationer som kan få långtgående konsekvenser för deras kroppar och själar och ofta leda till att tjejer slutar med sin idrott.

Sexuella trakasserier och övergrepp förekommer inom idrotten och är en viktig fråga att belysa. Det handlar om idrottens och ledarnas trovärdighet gentemot barn, ungdomar, föräldrar och samhället i övrigt. Idrottens drogförebyggande effekt sätts också i gungning när en idrottsledare serverar alkohol som förspel till en minderårig tjej på ett idrottsläger.

Det viktigaste kännetecknet för sexuella trakasserier är att de är oönskade av den som utsätts för dem. Avgörande är den utsattas upplevelse, inte trakasserarens motiv. Gång på gång får vi ändå vittna om att ”ord står mot ord”, ”hon var med på det”, ”det var väl inte så farligt”, ”hon såg äldre ut” och tjejen blir förloraren.

Det finns ytterligare ett egendomligt system – idrotten har sin egen juridiska nämnd som hanterar internt t.ex. bestraffningsärenden och andra beslut tagna i respektive specialidrottsförbund. Vem är trovärdig i en beroendeställning vuxen – barn : en ledare vars idrottskarriär ”inte får förstöras på grund av en ”incident” och ”ett litet överskridande över föreningens strikta alkoholpolicy”, eller tjejen som varit utsatt? Vad händer med hennes karriär, hälsa och liv?

Detta är en av orättvisorna som KSAN belyser i sitt samnordiska projekt ”Fullständiga rättigheter för flickor i Norden”.

KSAN befarar att idrottens förebyggande verkan och vägledningar inte har någon skyddande effekt när de inte följs i praktiken. Barnkonventionen gäller i Sverige sedan 1990 och Sverige har förbundit sig att tillgodose alla barns rättigheter – även tjejers.

KSAN kräver fullständiga rättigheter för flickor mot sexuella trakasserier inom idrotten! Skyndsamma förebyggande insatser behövs NU!

Leena Haraké
Kanslichef, KSAN
08 – 10 10 51, 0708 – 627 495

Projektledare Britt Fredenman

Cannabisförsäljningen ökar i Göteborg

"Försäljningen av cannabis och kokain ökar i Storgöteborg enligt polisen."

– Jag har arbetat med narkotika i tio år och därför ser jag att det är just cannabis som är den drogen som ökar mest, säger Martin Solmeus, projektsamordnare på polisens spaningssektion i Storgöteborg.

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

KSAN till Almedalen 5 juli 2017

KSAN arrangerar seminariet "Fullständiga rättigheter för flickor i Norden" i Almedalen den 5:e juli 2017, kl. 11:00 - 12:00.

Plats: Kilgränd 1
Platsbeskrivning: Soberian

Larmrapporterna duggar tätt om flickors utsatthet såväl i skolan som i det offentliga rummet. Oavsett i vilket land som trakasserier sker får det konsekvenser för unga kvinnors hälsa, livsutrymme och deltagande i den demokratiska processen. Hur ska vi uppnå ett samhälle fritt från kränkningar?

Nedsättande tilltal som hora, bitch, utlämnanden på nätet, utfrysning, ryktesspridning, förlöjliganden, sexuella trakasserier eller fysiskt våld - allt detta kränker en tjejs värdighet och sker i korridorer men också under samtal som sker inom ramen för undervisningen. När viktiga samhällsfunktioner inte fullgör sina grundläggande uppgifter för att skydda och värna om flickors säkerhet och rättigheter innebär det otrygghet och inskränkning av flickors livsutrymme. Hur ska vi uppnå ett samhälle fritt från brottsliga handlingar, nedsättande tilltal och sexuella trakasserier?

Medverkande:
· Maj-Inger Klingvall, Ordförande, KSAN
· Leena Haraké, Kanslichef, KSAN
· Helena Palojärvi, Direktör, Naistenkartano r.y. Finland
· Rita Nilsen, grundare, manager, Reträtten, Norge
· Sigríður Björnsdóttir, Co-founder, Blátt Afrám Island
· Nina Rung, Kriminolog, barnrättsexpert
· Nathalie Carlryd, Verksamhetschef, Sveriges Blåbandsungdom

VARMT VÄLKOMMEN!

Teleslinga finns
Entré och lokal tillgänglig för rullstol
Miljödiplomerat

Sökord:
Flickors rättigheter, Jämställdhet, Psykisk ohälsa, Sexuella trakasserier, Våld. Event-ID: 46934.

rubrikutklipp bild Fullständiga rättigheter flickor Norden

Projektledare Britt Fredenman

Barns och ungas hälsa i Sverige – En beskrivning av nuläget

"I Barns och ungas hälsa i Sverige presenteras ett urval data kring hälsoläget bland barn och unga. Kunskapsstödet är utgivet av SKL.

Barns och ungas hälsa utvecklas i positiv riktning inom flera områden idag samtidigt som hälsoklyftorna mellan olika grupper tenderar att öka i samhället.

En god psykisk och fysisk hälsa bland barn och unga är en viktig faktor för ett framgångsrikt samhälle och för att öka individens handlingsutrymme.

Insikten om potentialen i främjande och förebyggande insatser, liksom politikens möjlighet att påverka dessa, var anledning till att en programberedning tillsattes inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Innehållet i rapporten Barns och ungas hälsa i Sverige är en sammanställning av aktuell kunskap och har utgjort underlag för diskussioner i programberedningen.

Barns och ungas hälsa i Sverige – En beskrivning av nuläget är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL."

Barns och ungas hälsa i Sverige på SKL:s webbplats

Projektledare Britt Fredenman

Unga dricker allt mer smuggelsprit

"Unga dricker allt mer så kallad oregistrerad alkohol, alltså exempelvis smuggelsprit eller hembränt. Det visar en ny undersökning. Speciellt stor är ökningen bland tjejer i årskurs nio, vilket oroar alkoholforskare."

Unga dricker allt mer smuggelsprit-Nyheterna-tv4.se

Projektledare Britt Fredenman

One Night of Binge Drinking a Month May Up Women’s Risk of Diabetes

"Young women who binge on alcohol significantly from the age of 16 raise their future risk of having higher glucose concentrations in their blood, which is a one of the major risk factors for type 2 diabetes, suggested a major Swedish study."

One Night of Binge Drinking a Month May Up Women’s Risk of Diabetes

Projectleader Britt Fredenman

1.000 liter sprit beslagtogs i samband med Summerburst

"Fyra personer greps, 24 avvisades och över 1.000 liter alkohol beslagtogs. Det är polisens sammanfattning av festivalen Summerburst på Gärdet förra helgen."

"Siffror för antalet polisanmälningar är preliminära men visar en anmälan om våldtäkt, fyra avseende sexuellt ofredande, en om ofredande, två gällande misshandel, 47 anmälningar avseende stöld, 16 om brott mot narkotikalagstiftningen och tre anmälningar om övriga brott."

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

Dubbelt så många vårdas för drogmissbruk idag jämfört med för 10 år sedan

"Liberal syn på droger en orsak till fler unga missbrukare. Dubbelt så många unga vårdas för drogmissbruk jämfört med för tio år sedan. Och på många håll i landet kryper droganvändandet ner i åldrarna."

Läs mer här. (Accent)

Läs mer här. (SVT Nyheter)

Projektledare Britt Fredenman

Sverige: "Misstänks ha transporterat 38 kilo hasch"

Tre män åtalas för att ha fraktat nästan 38 kilo cannabisharts i bil från Mariefred till Umeå. Det ska ha inträffat i mars i år. Åklagaren hävdar att narkotikan inte varit avsedd för eget bruk. Olle Andersson, chef vid gruppen för utredning av grova brott i polisområde Västerbotten, sa i samband med gripandet att "Mig veterligen är detta det absolut största haschbeslag som gjorts i vår del av landet. Värdet i slutledet uppgår till minst fem miljoner kronor".

Läsa mer här

Projektledare Britt Fredenman

European Women's Lobby General Assembly 2017

Den 8 juni 2017 åkte styrelseledamot Mildred Hedberg och informatör Ida Stigzelius till Bryssel för att delta som observatörer vid EWL:s General Assembly 9-10 juni 2017. President Edith Schratzberger Vecsei öppnade kongressen och därefter talade Europeiska kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Gloria Steinem, feminist och journalist från USA som var en stark röst under andra vågens feminism på 60-talet och som även varit med och grundat organisationen Women's Media Center för synliggörandet av kvinnor i media höll också tal. Generalsekreterade Joanna Maycock presenterade strategin för medlemsengagemang som bland annat handlade om hur man når politiska mål, interna strategiska mål, på olika nivåer, i olika kontexter.

Projektledare Britt Fredenman

Vinleverantörer svarar inte på vad deras vin innehåller

"Vinleverantörer döljer innehållet

Nio av tio av Systembolagets tio största leverantörer av vin vägrar eller kan inte svara på SVT Uppdrag Gransknings frågor om vad dryckerna innehåller. Men sötningsmedel, industrijäst och tillsatser är vanligt – och behöver inte deklareras."

"Matvarors innehåll ska deklareras för konsumenterna, men vin och andra drycker med över 1,2 alkoholprocent är undantagna. Det finns idag 63 sådana tillåtna tillsatser och processhjälpmedel vid produktion av vin, och behöver inte redovisas enligt ett undantag i EU:s regler."

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

Podden Balla inte ur i samarbete med KSAN och MHF

Nu är den här! Podden #ballainteur om studentflakerfirandet och dess konsekvenser. I första avsnittet intervjuas polisens insatschef för studentfirande i Stockholm City, Alice Ekengren samt blivande student Anna Alvestål från Sollentuna.

LYSSNA HÄR!

Projektledare Britt Fredenman

Login