News

USA: 72 000 döda i överdoser 2017

"Bleak New Estimates in Drug Epidemic: A Record 72,000 Overdose Deaths in 2017
Fentanyl is a big culprit, but there are also encouraging signs from states that have prioritized public health campaigns and addiction treatment.

Drug overdoses killed about 72,000 Americans last year, a record number that reflects a rise of around 10 percent, according to new preliminary estimates from the Centers for Disease Control. The death toll is higher than the peak yearly death totals from H.I.V., car crashes or gun deaths.
Analysts pointed to two major reasons for the increase: A growing number of Americans are using opioids, and drugs are becoming more deadly. It is the second factor that most likely explains the bulk of the increased number of overdoses last year.

The picture is not equally bleak everywhere. In parts of New England, where a more dangerous drug supply arrived early, the number of overdoses has begun to fall. That was the case in Massachusetts, Vermont and Rhode Island; each state has had major public health campaigns and has increased addiction treatment. Preliminary 2018 numbers from Massachusetts suggest that the death rate there may be continuing to fall."

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

KSANs verksamhet

KSANs verksamhet är mycket omfattande - från vaggan till graven - vi vänder oss till flickor, tjejer och kvinnor i alla åldrar.

KSAN arbetar med frågor kring alkohol och andra beroendeframkallande medel utifrån ett kvinnoperspektiv.

KSAN arbetar framför allt med förebyggande verksamhet bestående av:

Informationsmaterial/Kampanjer
Konferenser/Seminarier
Projekt
Deltar i arbetsgrupper och i referensgrupper samt följer aktuell forskning.
Producerar och utvecklar material och utbildningar för att stärka flickors/unga kvinnors självförtroende.
Följer aktivt utvecklingen när det gäller vårdmöjligheter för flickor/kvinnor med missbruksproblem.
Samarbetar med myndigheter och andra organisationer.
Samarbetar inom Norden, inom EU och internationellt med dessa frågor, bl.a. genom EWL (European Women's Lobby), ICAA (International Council on Alcohol and Addictions), NordAN (Nordiskt alkohol – och narkotikapolitiskt samarbete), EU:s Civil Society Forum on Drugs in the EU, EAD (European Action on Drugs), WFAD (World Federation Against Drugs) samt Vienna NGO Committee.

Se mer här

Projektledare Britt Fredenman

KSAN i Almedalen 3-4 juli 2018

KSAN arrangerar tre seminarier i Almedalen i år med informatör Ida Stigzelius som moderator:

3 juli kl.11.00-11.50
En global alkoholkonvention nu! med alkoholpolitisk debattör, liberal före detta riksdagsledamot Gabriel Romanus, Förbundsordförande för IOGT-NTOs Juniorförbund Mona Örjes och vice förbundsordförande för SIMON (Svenskar och invandrade mot narkotika) samt SIMONs kvinnokommitté, Ingela Broberg. i Soberian (Kilgränd 1).

4 juli kl. 08.00-08.50
”Utan skyddsnät – hur länge då?” med Lotten Sunna – initiativtagare till uppropet #Utanskyddsnät och medgrundare av Feministiskt Initiativ och Eva Solberg – Ledamot moderatkvinnorna och socialnämnden Stockholm Stad.
i Soberian (Kilgränd 1).

4 juli 2018, kl. 14.00 - 16.00
”Fattar inte du att han gillar dig?” med Emma Blomdahl från Sveriges Kvinnolobby samt föreningen Tillsammans, Uppsala Universitet Campus Gotland (Sal B15 (Cramérgatan 3).

Projektledare Britt Fredenman

KSAN i London på World Drug Day 2018

Kanslichef Leena Haraké föreläser om Mammanet på konferensen DB Recovery Plus Symposium på World Drug Day, den 26 juni, med föreläsningen Gender-sensitive issues: A trauma-informed approach.

Projektledare Britt Fredenman representerar KSAN i ICAA/International Council on Alcohol and Addictions och deltar på mötet den 25 juni, The Forum Planning Meeting: Social Responsibility-everybody's business.

Leena Haraké och Britt Fredenman deltar i möte den 26 juni, på UK Parliament, House of Commons:
All Party Parliamentary, Group of Cannabis: Harmfull Effects on Developing Brains, med talare/professorer från Stanford University och Harvard University.

Projektledare Britt Fredenman

Slut med vin som ser ut som handväskor

"Nu är det stopp för de vinförpackningar som är utformade som handväskor och sommarstugor. Det slår Stockholms tingsrätt fast i en färsk dom."

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

Pregabalin föreslås nu narkotikaklassas

KSAN har vid ett flertal tillfällen sedan 2009 skrivit till regeringen om behovet av narkotikaklassning av pregabalin, senast i januari i år. Nu föreslår Läkemedelsverket narkotikaklassning.

"Efter ökat missbruk och ökade polis- och tullbeslag av substansen pregabalin som ingår i läkemedel (såsom Lyrica) så föreslår Läkemedelsverket att substansen narkotikaklassas för hindra olaglig handel. ”Äntligen!”, säger Leena Haraké"

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

KSAN:s Tjejgruppsledarutbildning

Våra utbildningsdagar med fokus på genderspecifik drogprevention ger kunskap, metodtips och idéer kring att starta och arbeta med tjejgrupper. Vi har utbildat ca 8000 tjejgruppsledare i Sverige och ca 1000 tjejgruppsledare internationellt. Vi är väldigt stolta över att vårt material alltid inkluderat metoder för att även förebygga våld, trakasserier och kränkningar.

Deltagare vid KSAN:s utbildningsdagar blir inbjudna som medlemmar i nätverket för tjejgruppsledare, BellaNet International, som har medlemmar i Sverige och 16 andra länder.

Information om KSAN:s utbildningsdagar

Intresseanmälan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projektledare Britt Fredenman

KSAN vald för fjärde gången till CSF/Civil Society Forum on Drugs in the EU 2018-2020

EU-kommissionen har valt KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor för fjärde gången till CSF/ Civil Society Forum on Drugs in the EU 2018-2020.

CSF/Civil Society Forum on Drugs

Projektledare Britt Fredenman

World No Tobacco Day 31 maj 2018!

"Tobacco Breaks Hearts är temat som Världshälsoorganisationen, WHO, valt för 2018 års kampanj kring World No Tobacco Day, 31 maj.WHO vill rikta strålkastarljuset mot det starka sambandet mellan tobak och hjärt-kärlsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt."

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

KSAN:s Poddavsnitt Studentfirandet på flaken (Balla inte ur)

Lyssna på KSANs poddavsnitt om studentfirandet på flaken där Alice Ekengren, Polisens insatschef för studentfirandet i Stockholm City och Anna Alvestål,Student 2017,Sollentuna,berättar om att ta studenten nykter!

KSAN:s Poddavsnitt
Studentfirandet på flaken (Balla inte ur)

Projektledare Britt Fredenman

För en roligare student!

VIT STUDENT

Studentdagen ska vara ett underbart minne för livet, en härlig dag att tänka tillbaka på och inte något som ska kopplas ihop med fylla, våldsbrott, olyckor eller dödsfall. Vi önskar att alla som går ut gymnasiet får ta studenten med glädje och livslust. Vi önskar också att det blir en fin minnesdag för föräldrar, syskon, släkt och vänner.

Med alkohol ökar riskerna för trafikolyckor, sexuellt utnyttjande, rån, misshandel med mera. Vi uppmanar alla inblandade, elever, föräldrar, skola, polis och festarrangörer med flera att samverka för att skapa en så positiv upplevelse som möjligt för alla studenter.

Lagar och föreskrifter finns och efterföljs dessa är mycket vunnet. Med samverkan mellan alla aktörer kan mycket göras för dess efterlevnad. Därför uppmanar vi:

* Föräldrar att inte köpa ut eller förmedla alkohol till sina barn. Öka vuxennärvaron genom att delta i olika arrangemang.
* Syskon och kompisar att inte langa alkohol till ungdomar under 20 år.
* Elevkårer att skapa alkoholfria festalternativ.
* Skolor att erbjuda alkoholfria alternativ till studentfrukost och studentfester och att följa skolans alkohol- och drogpolicy även under studentfirandet dvs. absolut nolltolerans.
* Socialförvaltningar att arbeta förebyggande inför studentfirande och aktivt under studentdagarna.
* Kommuner att ta ett samlat grepp över förvaltningarnas olika åtgärder och att samverka med andra aktörer.
* Kräva nyktra flakvärdar och nolltolerans mot alkohol på flaken.
* Krögare att servera alkohol i enlighet med gällande tillstånd och lagar.

Allt detta görs av omtanke för eleverna eftersom alkoholkonsumtion är skadligt för kroppen. Alkoholens giftiga ämnen gör skada och alkohol påverkar kroppens hormonsystem. Dessutom, följs inte gällande regler kan man göra sig skyldig till flera lagbrott: langning, olaglig förtäring, servering till minderårig, fylleri etc.

Det finns många kommuner, föreningar och ideella krafter som tar mycket goda initiativ till att bidra till ett positivt studentfirande och till att förhindra oönskade situationer. Låt oss ta lärdom av gjorda erfarenheter och vidta så många främjande och förebyggande åtgärder som möjligt. Varje aktör bör fundera över vad som kan göras för att studenten ska bli ett positivt minne för livet.

Tillsammans kan vi göra stor skillnad och nå målet - ett säkert och glädjefyllt studentfirande. Tillsammans kan vi påverka och förändra studentfirandet både före, under och efter studentdagen. Alla kan bidra!

Stockholm maj 2018
KSAN:s styrelse

Projektledare Britt Fredenman

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ersätter den svenska personuppgiftslagen på fredag

En ny dataskyddsreform börjar gälla på fredag den 25:e maj 2018 som ger dig stärkt stöd vad gäller dina personliga uppgifter hos t.ex. företag och organisationer. Den nya lagen skapar ett enhetligt regelverk för behandling av personuppgifter. KSAN har endast personuppgifter där personen själv aktivt registrerat sig i samband med en beställning i webbshopen, som ny medlem i BellaNets nätverk för tjejgruppsledare eller som mottagare av nyhetsutskick.

Projektledare Britt Fredenman

KSAN:s Twitter #HelloSister

Mutual efforts are needed to protect people from drugs. Join us to do it! WOCAD has started a global action to engage girls and young women in early drug prevention work through Twitter with hashtag #HelloSister at WOCADs Twitter @LeenaKSAN
Add a Sister to be engaged in drug preventive work and act now!

Project Manager Britt Fredenman

KSAN till Göteborg på WFAD:s sjätte världsforum och ECAD:s 25:e konferens 13-16 maj 2018

På söndag åker kanslichef Leena Haraké, projektledare Britt Fredenman och informatör Ida Stigzelius till Göteborg för att delta i World Forum Against Drugs sjätte konferens och European Cities Against Drugs 25:e konferens.

Monday the 14th of May, 1- 2.30 pm
Gender, treatment, recovery
The seminar will discuss gender responsive treatment and recovery processes for women. Women’s substance abuse is more stigmatized and less likely to be acknowledged than men’s.

We know less about the prevalence and patterns of women’s substance abuse and their treatment needs, but we know that women in particular face barriers to treatment. Globally one third of every drug user is a woman but only one out of five in treatment is a woman.

In this session we will learn about research on gender sensitive treatment as well as examples from Sweden and Pakistan, where the first treatment center for women has just opened.

Speakers:
Deirdre Boyd, DB Recovery Resources, UK
Asia Ashraf, Director Psychology Department, Sunny Trust International Addiction Treatment and Rehabilitation Centre, Pakistan
Leena Haraké, Women's Organisations Committee on Alcohol and Drugs, Sweden

Moderator: Regina Mattsson, Chair, UN Women Gothenburg, Sweden.

Read more here

Project Manager Britt Fredenman

Login