News

Gender specific drug prevention - investment for life

PRESS RELEASE, 3 June 2010

WOCAD in cooperation with EURAD is arranging a two day education in Gura Humorului, Romania, 4-6 June 2010, to train trainers in gender specific drug prevention, developed by WOCAD during two decades. Over 30 professionals from seven different countries have signed up for this education.

WOCAD’s commitment within the European Action on Drugs/EAD framework is to open up WOCAD’s national network for girl group leaders in Sweden www.bellanet.se for those interested in gender specific drug prevention in the EU. This new international network will raise awareness about drug-related issues and aim at preventing the use of illegal drugs among teenage girls in all EU-countries.

WOCAD’s action in cooperation with EURAD and local key persons focuses on introducing and educating in effective methods of starting drug preventive girl groups. The aim is to prevent the use of addictive drugs, enhance the self-esteem of the girls, helping them resist violence, improving their health and assisting them in achieving a purposeful future.
The training of trainers for girl groups will be held in English by professional trainers with many years of experience with the Bella method (“Bella Rubble and Roses 2-for girl groups” by WOCAD/ K.Byréus, 2001, 2006).

The European Commission has stated that: ”For effective prevention, the setting should be gender specific (…) WOCAD’s commitment to the European Action on Drugs seems to meet this criteria.”

The training of trainers for girl groups contains the following methods:
- Values clarifications affecting attitudes, self-confidence and group development
- Forum play – a kind of role-play in which one can practice breaking negative patterns of actions and finding new solutions to different conflict situations
- Team games and relaxation practices for group development and stress management.
- Conversations and reflections
- The participants will be invited to join WOCAD’s BellaNet International for follow-up and support

For more information please contact:
Leena Haraké, General Manager, WOCAD +46 8 10 10 51 +46 708 627 495
Renée Besseling, President, EURAD, +46 737 323 980

Download the press release here: här
 
rumnien_2010_girlgroup_leaders_and_trainers
The Bella Concept and the Network of BellaNet was represented by Projectleader Britt Fredenman and Drama educationist Erika Marklund
rumnien_2010_bella_concept
Projectleader Britt Fredenman

BellaNet at World Federation Against Drugs

You will meet BellaNet/WOCAD at the book and flyers stand!

www.wfad.se

The World Federation Against Drugs invites individuals and organisations working for a world free from abuse of illegal drugs to the 2nd World Forum Against Drugs May 24-25 2010.

The Forum will be held at the Norra Latin, City Conference Center in Stockholm, Sweden under the high patronage of H.M. Queen Silvia. The first WFAD Congress is scheduled for May 26.

Countries all over the world have co-operated for more than 100 years to counter abuse of illicit drugs. However, there are still millions of people in the world dependent on such drugs, presenting consequences for more people than the individuals who are abusing drugs. Much more could and should be done in the future to prevent people from experimenting with drugs in order to decrease the risks of becoming dependent on drugs.

The Forum is a meeting-place for people from all continents who are working to prevent abuse of illicit drugs at grass-root level, on a voluntary basis, professionally or as policy makers. The global Forum is the only one of its kind where NGOs, self-help groups, treatment centres, scholars, local, regional and national authorities, politicians and other decision-makers, the business community, and others from around the world will meet to share ideas and experiences about the work against illicit drugs, based on a restrictive and balanced policy.

Speakers at the Forum include renowned scientists, opinion leaders, international decision makers and NGO representatives. Plenary sessions and seminars will describe the drug situation worldwide, report on the latest research on drugs, present examples of successful methods and provide an opportunity for NGOs to meet and exchange views and experiences.

Antonio Maria Costa, UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), and Maria Larsson, Minister for Public Health, will deliver key note speeches at the opening of the Forum.

Main conference themes
New research on cannabis
Drugs in Sub-Saharan Africa
Adult drug abuse and its influence on children

See you at the World Conference!

Projectleader Britt Fredenman 

BellaNet medverkade på konferens i Örebro

KSAN/ BellaNet närvarade och medverkade på konferensen "Reflektion kring prevention" i Örebro den 18-19 maj. Örebro universitet tillsammans med Socialstyrelsen anordnade konferensen för de som arbetar professionellt eller ideellt med alkohol- och drogförebyggande. Konferensen samlade ca 150 deltagare.

Deltog gjorde kanslichef Leena Haraké, projektledare Britt Fredenman och informatör Louise Hammar. Under konferensen fördes många intressant diskussioner och föreläsningar kring ämnena evidensbaserat arbete och samverkan.


Den 18 maj spelades KSANs projekt och teaterpjäs "Ses i baren!" upp för konferensdeltagarna. Pjäsen blev mycket uppskattad och konferensdeltagarna uttryckte efteråt att de var väldigt tagna av pjäsens budskap och om reflektioner kring vuxnas ansvarstagande. Några av deltagarna hade tidigare sett ett kort utdrag ur pjäsen, men tyckte att det var en helt annan sak att få se teaterstycket från början till slut.

KSAN har, tillsammans med skådespelerskan Vibeke Nielsen, tagit fram projektet "Ses i baren". Teaterstycket ska leda till opinionsbildning, attitydpåverkan och som en inledning till ett fortsatt samtal om alkohol som socialt smörjmedel i unga kvinnors liv, och konsekvenser av detta för deras hälsa, jämställdhet, livsutrymme.

För er tjejgruppsledare som deltog på konferensen, varmt välkomna att ansluta till BellaNet!

Projektledare Britt Fredenman

Aktuell artikel

KSAN har den 19 april 2010 tillskrivit regeringen, med stöd av årets årsmötesuttalande, med kravet om narkotikaklassning av Lyrica (pregabalin) både i Sverige och EU.

Frågan har uppmärksammats i media flera dagar i rad den här veckan,

bl a i DN .

- KSAN har lyft en viktig fråga och vår förhoppning är att Läkemedelsverkets utredning om narkotikaklassning påskyndas, säger kanslichef Leena Haraké.

Ni medlemmar på BellaNet kan gärna förmedla ytterligare artiklar!

Projektledare Britt Fredenman

Info kring flickor/ungdomar och läkemedel

Ni har under våren fått inbjudningarna till konferensserien "Flickor och läkemedel" som hölls i 6 städer, mer info följer här angående att allt fler unga använder antidepressiva läkemedel

http://ltz.se/nyheter/osersund/1.1939652-forskare-kritisk-till-att-allt-fler-unga-anvander-antidepressiva-medel

Har ni fler artiklar m.m. kring detta ämne så dela med er via BellaNets forum, där ni har flera ämnesområden att välja mellan.

Projektledare

Britt Fredenman

 

KSAN/BellaNet kräver narkotikaklassning av Lyrica

Då vi haft flera önskemål under det gångna verksamhetsåret, från er medlemmar på BellaNet, att ytterligare belysa, utbilda och väcka oppinion kring det mycket aktuella temat kring flickor/ungdomar och läkemedel pekar vi här på fakta och konsekvenser:

KSANs Årsmötesuttalande 2010


Till Sveriges Regering:

Narkotikaklassa Lyrica (pregabalin)!

Förskrivningen av smärtstillande, lugnande och antidepressiva läkemedel till unga kvinnor har ökat lavinartat sedan mitten av 1990-talet. Totalt 47 687 unga kvinnor i åldern 10-29 år har fått narkotiska preparat och antidepressiva medel utskrivet 2009 enligt Socialstyrelsens statistik.

Försäljningen av ett av de förskrivna medlen –Lyrica (pregabalin) - har mångdubblats de senaste åren. Läkemedlet har introducerats som helt ofarligt och verksamt mot det mesta, från epilepsi till generaliserat ångestsyndrom. I USA är den verksamma substansen i Lyrica, pregabalin, narkotikaklassad sedan 2005, förteckning V, på grund av att den påverkar centrala nervsystemet och att det finns risk för att pregabalin är beroendeframkallande. Läkemedelsföretaget Pzifer som tillverkar Lyrica (pregabalin) har fällts år 2009 i USA för bedräglig marknadsföring och vilseledande information om flera av sina preparat.

Flera unga kvinnor har rapporterat svåra biverkningar, att det är svårt att sluta med medicinen och de beskriver komplexa utsättningsbesvär.
- Bland rapporterade biverkningar finns hjärtsvikt, vätska i lungorna, förlust av medvetandet, överkänslighet och allergiska reaktioner, psykisk försämring, aggression, svårighet att urinera, diarré, huvudvärk, illamående och olustkänsla samt tankar på att skada sig själva eller begå självmord.
- Bland abstinensbesvär nämns förändrad självuppfattning, rastlöshet, depression, stark oro, humörsvängningar, svårighet att finna ord, hallucinationer, onormala drömmar, panikattacker, likgiltighet, känslan av att vara onormal m m.

Med stöd av ovanstående uppmanar KSANs årsmöte Sveriges regering

att narkotikaklassa läkemedlet Lyrica (pregabalin) i Sverige och verka för att samma sker i EU snarast.

Stockholm den 19 april 2010
KSAN för sina samtliga 31 medlemsorganisationer

För mer information kontakta:
Kanslichef Leena Haraké, KSAN
08-10 10 51
070-862 74 95

 

Projektledare

Britt Fredenman

Vårt nyaste material! Beställ och dela ut till tjejerna

Nu är den äntligen här!

Boken:

"EN LITEN BOK OM STORA KÄNSLOR-Piller kan inte bota allt"

Beställ den gratis på hemsidan nedan!

Gå in på www.enlitenbok.nu och bläddra i den på nätet, se hur den är upplagd i ämneskategorierna, vem som har gjort den och hur du beställer den via nätet.

Det finns givetvis ett utmärkt handledarmaterial att beställa i samband med boken, då ni delar ut boken till tjejerna i verksamheten har ni ert handledarmaterial i handen, då kan ni verkligen nyttja detta nya material på enklaste och intressantaste sätt.

Genom konkret och användarvänlig information/material kan detta mycket aktuella ämne få plats i diskussionerna!

Projektledare

Britt Fredenman

 

 

Uppdatera din profil/update your profile

Medlem på BellaNet

För att inte missa intressant och viktig information som kommer via mail, uppdatera din profil, så att mailadress och telefonnummer stämmer i medlemsregistret.

Member at BellaNet

To avoid that you are missing out on interesting and important information on your mail, update your profile, so that mail and telephone number is korrekt in the member register.

Projektledare/ Projectleader

Britt Fredenman

BellaNet på Skolsköterskors årliga Kongress

BellaNet/ KSAN kommer åter att finnas med bokbord och material på Skolsköterskors årliga Kongress. Denna gång är Kongressen förlagd till City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

Vi kommer att visa vårt handledarmaterial för redan etablerade tjejgruppsledare och introducera den interaktiva metodhandboken för de skolsköterskor som framöver kommer att arbeta med tjejgrupper i sin verksamhet. Kongressen vänder sig till över 700 skolsköterskor i Sverige och bland flera av dessa är vårt material välkänt och använt runt om i landet.

Kongressen äger rum 15-16 april 2010.

För mer info www.skolskoterskor.se

Projektledare Britt Fredenman

Info, BellaNets medlemmar

Hejsan alla medlemmar på BellaNet!

Uppdatera era kontaktuppgifter i medlemsregistret och er profil här på hemsidan! Utskick kommer snart gällande litteratur och utbildningsdagar, planerade helt efter er spetskompetens!

Ses via mailen,

Projektledare Britt Fredenman

Tips på nytt material för tjejgruppsledare

Nytt material finns nu tilllgängligt för er som arbetar med tjejgrupper!
KSAN startade 2006 ett treårigt projekt ”Flickor/Unga kvinnor och läkemedel” i samarbete med RFHL/Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende, och Sveriges Ungdomsmottagningar, med projektmedel från Socialstyrelsen.

Projektet avser att genom tidiga insatser ge ökad kunskap med fokus på flickor/unga kvinnor, läkemedel, alkohol och droger. Genom tillgänglig kunskap och deltagande organisationers erfarenheter har vi noterat att unga flickor tenderar att använda olika drogkombinationer som en slags självmedicinering. Projektet syftar därför till att påverka attityder och värderingar, minska totalkonsumtionen av läkemedel, alkohol och droger samt att uppmuntra erbjudanden om alternativa sätt att handskas med svårigheter i flickors/unga kvinnors liv.

Nu har ett nytt material tagits fram, "En liten bok om stora känslor - Piller kan inte inte bota allt". Boken går att läsa eller beställa på http://enlitenbok.nu/ . Boken är gratis.
Ni medlemmar på BellaNet har uttalat ett behov av nytt och aktuellt material rörande flickor och beroendeframkallande läkemedel, nu finns denna bok, rykande färsk från tryckeriet, beställ via länken!
Projektledare Britt Fredenman

Turné i 6 städer, Konferens om flickor och läkemedel

Konferens om Unga kvinnor/flickor och läkemedel, 18-26 mars 2010
- Stockholm 18 mars, Immanuelskyrkan
- Malmö 22 mars, S:t Gertrud
- Göteborg 23 mars, Stadsbiblioteket
- Karlstad 24 mars, Gamla Wermlandsbanken
- Sundsvall 25 mars, Biografen Saga
- Luleå 26 mars, Kulturens Hus

För mer detaljer, läs programmet här .

Anmälan
Anmäl dig under "Anmälan konferens>Bokning" på KSANs hemsida. Uppge namn, adress, telefon, e-post, organisation/yrke. OBS! Glöm ej att ange vilken stad/vilket seminarium du vill delta i - skriv detta i rutan för "Övriga önskemål".

Kostnad
Konferensen är kostnadsfri.

Om konferensen
Aldrig tidigare har så många recept skrivits ut till unga kvinnor/flickor på beroendeframkallande, smärtstillande och antidepressiva läkemedel.
Vad är det för tecken i tiden?
Är de sjukare nu än tidigare eller är det andra faktorer som styr medicineringen? Ibland är det bra och nödvändigt att medicinera, men när kan och ska vi göra något annat?
Vi inbjuder till en serie seminarier om dessa frågor. Alla seminarier pågår mellan 13.00 – 16.30.

Program:
- Inledning: Bakgrund och presentation av projektet
Leena Haraké, Kanslichef, KSAN
- Smärtstillande, sömn-lugnande och antidepressiva läkemedel - användning och beroende
Ulf Jonasson, dr i Folkhälsovetenskap, journalist
- Medicin mot livet? Psykofarmaka till rätt personer i rätt dos och under rätt tid?
Sonja Wallbom, Förbundsordförande, RFHL
- Psykofarmaka eller psykoterapi – en ständigt pågående diskussion
Birgitta Jonasson, Med dr, leg psykolog, leg psykoterapeut
- Erfarenheter av att möta och bemöta klienter med läkemedelsbiverkningar ?
Jan Albinson, psykoterapeut
- Möte med unga – erfarenheter från Ungdomsmottagningar: Vilka är alternativen till läkemedel?
Lotta Partby, kurator, Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningar

Arrangör: Projektet ”Unga flickor och läkemedel” som har bekostats av Socialstyrelsen drivs av RFHL, Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende och KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor samt FSUM, Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar

För frågor om anmälan, ring Louise Hammar 08-101041.

Jag kommer att medverka vid konferensen i Malmö på måndag 22 Mars, vi ses där!

Varmt välkomna

Projektledare Britt Fredenman

Utbildningsdag Malmö 29 april

KSAN/ BellaNet bjuder in till en utbildningsdag i att leda tjejgrupper den 29 april 2010 i Malmö. Dagen innebär uppföljning/handledning i ledarskap för dem som tidigare gått en Bella utbildningsdag 1.

Utbildningen utgår från det drogförebyggande materialet BELLA Grus och glitter 2 - för tjejgrupper (KSAN/K.Byréus 2001, 2006). Dramapedagogen Erika Marklund kommer att dela med sig av kunskaper, metodtips och idéer kring arbetet med tjejgrupper. Från KSAN deltar Britt Fredenman, projektledare för Det Nationella/Internationella Nätverket för Tjejgruppsledare, BellaNet.

Priset är 1850 kr/deltagare, och då ingår lunch, för- och eftermiddagsfika.
Inkom med intresseanmälan till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Läs programmet här .
Varmt välkomna
Projektledare Britt Fredenman

BellaNet på Tjejmässan i Malmö

BellaNet var på Malmös 17:e Tjejmässa, 23-24/2 2010, med Euroqolenkäten, som besvarar frågor om flickors självupplevda hälsa, ca 250 flickor deltog i enkätundersökningen vid vår monter. Flera medlemmar från BellaNets nätverk medverkade vid mässan , det var två innehållrika dagar och flera tusen tjejer som besökte mässan.

kopia_av_euroqol_p_tjejmssan_2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjejmässan arrangerades av Malmö Stad och de olika Stadsdelsförvaltningarnas tjejgruppsverksamheter som ingår inom Fritid och Kultur.

 tjejmssan_malm_2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektledare Britt Fredenman

Login