News

BellaNet i Örebro

BellaNet kommer även i år att vara på plast med monter och material, vi ses där!

Om Sverige mot narkotika

Sveriges största manifestation mot narkotika
Boka in onsdagen 13 maj och torsdagen 14 maj 2009 i din kalender. Då är det äntligen dags för konferensen och mässan Sverige mot narkotika som också denna gång arrangeras i Örebro.

En framgångsrik narkotikapolitik kräver insatser av och samarbete mellan alla ansvariga organisationer på central, regional och lokal nivå.

Konferensen och mässan Sverige mot narkotika är den största återkommande manifestationen för svensk narkotikapolitik. Vartannat år sedan 1993 har konferensen och mässan genomförts med olika tema som utgångspunkt för arrangemangen. Här träffas de som arbetar mot narkotika och dess fatala effekter på människor och samhälle för att dela med sig och ta del av erfarenheter, nya fakta och forskningsrön.

Bakgrunden till konferensen och mässan var bland annat det förestående svenska inträdet i EU och de farhågor som fanns inför att öppna gränserna mot Europa. Arrangörer av mässan är centrala myndigheter och organisationer som företräder förebyggande insatser, vård, behandling och kontrollinsatser inom drog- och narkotikaområdet.

Tema denna gång är "Tillbaka till helheten". Prevention, tillgångsbegränsning samt vård och behandling är länkar i en och samma kedja. 2009 års konferens och mässa ser till helheten, vilket kommer att synas i konferensprogrammet. I helhetsbegreppet ingår också sambandet mellan lokal, nationell och interntionell narkotikapolitik.

Mer info: www.sverigemotnarkotika.se

Projektledare Britt Fredenman

BellaNet på Island

BellaNet är inbjudna till konferens på Island, där kommer att hållas en föreläsning om BellaNet, Nationella Nätverket för tjejgruppsledare och två workshops med koncentration på de interaktiva metoderna och dess goda genomslagskraft i tjejgrupperna, gällande både det drogpreventiva arbetet och de vardagsnära frågorna i tjejernas liv. Vi kommer även hålla en Bellautbildningsdag i Reyjkavik, vilket nu ger er kollegor även på Island. Det internationella intresset för BellaNet och tjejsatsningarna växer stadigt, med fokus på det arbete ni gör i era närområden!

Vill ni att något ur era verksamheter ska lyftas som goda exempel eller så....maila mig så framför jag era önskemål och infallsvinklar!

Maila till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jag finns på Island 18-24 maj.

Projektledare Britt Fredenman

 

 

 

BellaNet i alla Sveriges län

BellaNet har nu medlemmar/kontakter i Sveriges samtliga 21 län!

Det nationella nätverket har nått hela vägen från norr till söder, som en röd tråd ringlat sig genom landet och medlemsarkivet växer stadigt med nya BellaNetanvändare, vissa län har flera medlemmar och andra några få, vi fortsätter att leverera utbildningsdagar baserade på de fortbildningsbehov ni framför och det drogpreventiva arbetet fortgår.

BellaNet är ni medlemmar som arbetar med tjejgrupper och Bellamaterialet, ni representerar olika yrkesgrupper som tex lärare, skolsköterskor, fritidsledare, projektledare, skolkuratorer, socialarbetare med flera. Gemensamt har ni ert brinnande intresse för flickors/unga kvinnors livsvillkor och goda hälsa.

Du som är medlem, logga in och ta del av alla kollegor över hela landet. Du som ännu inte är medlem men använder Bellamaterialet och våra utbildningskoncept...skapa dig ett konto och anslut till det nationella nätverket.

Varmt välkommen in på hemsidan!

Projektledare Britt Fredenman

Bella Utbildningsturné 2009

*Malmö, augusti (datum ej bestämt än) 2009
Pris 1850 kr/deltagare
Kurslitteratur, lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i priset
Inkom med intresseanmälan till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*Stockholm, 6 mars 2009, IOGT-NTO konferenscenter
Pris 1850 kr/deltagare
Kurslitteratur, lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i priset
Inkom med intresseanmälan till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Läs programmet här.

*Sundsvall, 19 mars 2009, Folkets hus
Pris 1850 kr/deltagare
Kurslitteratur, lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i priset
Inkom med intresseanmälan till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Läs programmet här.

*Östersund, 2009
(Uppföljningsdag/handledning i ledarskap för dem som tidigare gått en Bella utbildningsdag 1)
Pris 1850 kr/deltagare
Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i priset
Inkom med intresseanmälan till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*Göteborg, 2009
(Uppföljningsdag/handledning i ledarskap för dem som tidigare gått en Bella utbildningsdag 1)
Pris 1850 kr/deltagare
Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i priset
Inkom med intresseanmälan till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*Sundsvall, 2009
(Uppföljningsdag/handledning i ledarskap för dem som tidigare gått en Bella utbildningsdag 1)
Pris 1850 kr/deltagare
Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i priset
Inkom med intresseanmälan till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anmäl Dig till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. '; document.getElementById('cloak85906').innerHTML += ''+addy_text85906+'<\/a>'; //--> . Glöm inte att ange faktureringsadress!
Alla deltagare i en Bella utbildningsdag 1 får metodboken "Bella Grus och glitter 2" (förf.Katrin Byréus).

Genom metoderna värderingsövningar, forumspel, avspänning m.m. får tjejerna tillfälle att se sina möjligheter, utveckla sin beslutsförmåga och träna sig i handlingsberedskap. De får också möjlighet till att stärkas i sin stolthet över att vara tjej och träna sig på att identifiera och avvisa kränkningar.
Allt detta och mycket mer kommer att hända när du arbetar i tjejgrupp. För att möta tjejerna på bästa sätt och använda metoderna till fullo erbjuder vi en utbildning i materialet \"Bella - Grus och Glitter 2\" (förf. Katrin Byréus).

Eget deltagande ger kunskap och djupförståelse! Under utbildningsdagen kommer en, på materialet utbildad, dramapedagog att arbeta med metoderna utifrån några spännande och angelägna teman från \"Bella - Grus och Glitter 2\" (förf. Katrin Byréus).

Alla som är intresserade av att arbeta med tjejer på ett nytt givande sätt kan gå vår utbildning, du kan till exempel arbeta med Livskunskap, tjejgrupper, tränare, cirkelledare m.m.

Ni kan vara personal från olika verksamheter, till exempel, inom skola, kommun, fritid, vård och kyrka.
Välkomna
Projektledare Britt Fredenman

Förebyggande insatser syns i undersökning..

I artikeln nedan syns glädjande siffror kring drog och alkoholvanor hos unga i Europa, läs och se resultaten kring de unga i Sverige.

Alla förebyggande insatser visar på goda resultat, lycka till med det fortsatta goda arbetet!

 Färre unga svenskar super och knarkar
Läs artikeln på Drugnews
här .

BellaNet önskar Glad Påsk

Projektledare Britt Fredenman

 

Arbetsmetoder, litteraturtips..

Tips för er tjejgruppsledare som möter tjejerna på deras fria tid, efter obligatorisk skoltid. Ny bok vänder sig till fritid och kulturarbetare för unga.

"Fritidsledares tysta kunskap" finns under ämneskategori böcker på www.fritidsforum.se

Projektledare Britt Fredenman

 

Bella -Utvärderingsbara metoder

Tips på intressant läsning!

En utvärdering gjordes i Norrbotten, Västmanland och Blekinge och är till stor del grunden för BellaNet, som idag drivs i projektform. Ta del av utvärderingen, som ni även kan göra i er egen verksamhet.

"Mer tjejgrupper PUNKT!" 

Den finns fortfarande att beställa via shopen på www.ksan.se

Projektledare Britt Fredenman

Aktuella rubriker för tjejgruppsledare

Tjejgruppsarbetet rör i mångt och mycket allt som pågår i tjejernas vardag, allt från vad som hände förra helgen, i skolan igår, det som dyker upp i vänskapskretsen och familjen, till val av studier och framtidsfrågor. Därför är det ofta intressant att följa den aktuella mediadebatt som pågår kring tjejernas livsuttrymme och villkor samt hur det ser ut i europa och omvärlden.

Tips på matnyttig och intressant läsning kring dessa frågor och ämnen:

www.ksan.se finns rubrikerna:

Press & Debatt

Omvärldsbevakning

där nya artiklar och rapporter presenteras.

Föreslå gärna att vi länkar till andra rubriker och artiklar ni vill dela med er av till kollegorna i landet!

Projektledare Britt Fredenman

 

Belladag Sundsvall 19/3

KSAN anordnar en Belladag i Sundsvall den 19 mars. Belladagen är en utbildningsdag för tjejgruppsledare, utifrån det interaktiva metodmaterialet "Bella Grus och glitter 2" (KSAN/Katrin Byréus 2001).

Under utbildningsdagen kommer en, på materialet utbildad, dramapedagog att arbeta med metoderna. Alla som är intresserade av att arbeta med tjejer kan gå vår utbildning, du kan till exempel arbeta som lärare, med tjejgrupper, vara tränare, cirkelledare m.m. Ni kan vara personal från olika verksamheter, till exempel, inom skola, kommun, fritid, vård och kyrka.

Det finns fortfarande platser kvar, anmäl till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller på 08-101041.

Läs programmet för dagen här .
Vi ses där!
Projektledare Britt Fredenman

BellaNet, ett Unikum!

BellaNet, Nationella Nätverket för Tjejgruppsledare har haft en intressant och händelserik tid bakom sig, ni medlemmar uppsöker hemsidan med ett par tusen träffar per månad, vid behovsinventeringen gav ni uppslag till de fortbildningar ni behövde för att fortsätta det goda arbetet med tjejgrupperna över hela landet. Teman och ämnen som var/är aktuella att fördjupa sig i var/är drogrelaterade frågor kring symptom och beroendeutveckling, tjejernas behov av att ha roligt med andra tjejer, jämställdhetsfrågor, interaktiva metoderna i värderingsövningarna, det interkulturella perspektivet, reklam och marknadsföring som berör tjejerna, hedersrelaterade situationer och frågeställningar, ungdomsdemokrati, hur stärker man schyssta attityder mellan tjejerna och hur nätverkar tjejgruppsledarna kring sina frågor och viktiga arbetsuppgifter.

 Under fortbildningarnas utbildningsdagar har det funnits gott om plats för reflektion kring ungdomskulturens olika inriktningar, vad förmedlas i populärmusiken oavsett musikgenrer, vad berör reklamen för ämnen då de vill nå målgruppen flickor/unga tjejer, vad vill tjejerna ta upp för ämnen under sina gruppträffar m.m.

 Under den nätverksturné som fortfarande pågår över landet möter vi olika landskap, län, kommuner och städer representerade av er tjejgruppsledare och ert gedigna arbete. Det långvariga tjejgruppsarbetet i Sverige väcker intresse även internationellt, så i vår kommer BellaNet besöka Island för att där sprida info om hur ett nationellt nätverk formades och blev en gemensam virtuell plattform på nätet och hur det bedrivs i projektform med finansiering genom Socialstyrelsen. Samtidigt väcker BellaNet intresse hos studerande vid hälsoutvecklarprogrammet som nu gör sin C-uppsats, fördjupning om BellaNet.

Inbjudningarna fortsätter att strömma in, allt från ha monter med populära Bellamaterialet till att hålla föredrag, seminarier, föreläsningar och workshops kring BellaNet, som visat sig vara världsunikt...ingenstans finns denna nätverksform för just denna yrkeskategori..det gav respons vid världskonferensen i Cypern och andra håll i Europa.  Där lyfter vi verksamheterna och tjejgruppsledarna i Sverige, här är några exempel, urkraftmässan med tjejerna i Strängnäs, de nya tjejgrupperna som startar i Kil, alla de tjejgrupper som fortfarande håller på i Luleå, de många grupperna med tjejer i Rinkeby, tjejmässan i Malmö som pågått i mer än 15 år m.m.

Arbetet med tjejernas livsutrymme och samhällsrelaterade infallsvinklar har också gett upphov till rapporter, bland annat "Djungeltrumman och Cyberspace" och " Tonårsflickor i Fokus" som ni kan beställa på KSANs kansli www.ksan.se

Via KSANs hemsida kan ni även länka vidare till bland annat Drogportalen,Kvinnokonventionen och NordAN.

Nätverkandet fortsätter här via hemsidan och hos er i era närområden, kommuner, län och landskap...och även ute i det internationella nätverket fortsätter arbetet kring att vidareutveckla metoderna och materialen som gynnar tjejerna. Snart skickar jag ut ytterligare ett mail med frågor och annat matnyttigt, vi ses via mailen eller här på BellaNet!

Projektledare

Britt Fredenman

 

Konferens och mässa i Örebro 13-14 maj 2009

Sverige Mot Narkotika 2009.

Sveriges största manifestation mot narkotika
Boka in onsdagen 13 maj och torsdagen 14 maj 2009 i din kalender. Då är det äntligen dags för konferensen och mässan Sverige mot narkotika som också denna gång arrangeras i Örebro.

En framgångsrik narkotikapolitik kräver insatser av och samarbete mellan alla ansvariga organisationer på central, regional och lokal nivå.

Konferensen och mässan Sverige mot narkotika är den största återkommande manifestationen för svensk narkotikapolitik. Vartannat år sedan 1993 har konferensen och mässan genomförts med olika tema som utgångspunkt för arrangemangen. Här träffas de som arbetar mot narkotika och dess fatala effekter på människor och samhälle för att dela med sig och ta del av erfarenheter, nya fakta och forskningsrön.

Bakgrunden till konferensen och mässan var bland annat det förestående svenska inträdet i EU och de farhågor som fanns inför att öppna gränserna mot Europa. Arrangörer av mässan är centrala myndigheter och organisationer som företräder förebyggande insatser, vård, behandling och kontrollinsatser inom drog- och narkotikaområdet.

Tema denna gång är "Tillbaka till helheten". Prevention, tillgångsbegränsning samt vård och behandling är länkar i en och samma kedja. 2009 års konferens och mässa ser till helheten, vilket kommer att synas i konferensprogrammet. I helhetsbegreppet ingår också sambandet mellan lokal, nationell och interntionell narkotikapolitik.

Du anmäler dig genom hemsidan www.sverigemotnarkotika.se

Vi ses där!

Projektledare Britt Fredenman

Konferens och mässa i Göteborg 10-12 Nov 2009

Förebygg.Nu

Denna konferens har kunskap,prevention och reflektion som huvudteman. För ytterligare info, beställa inbjudan och anmälan se hemsidan www.forebygg.nu

10-12 November 2009, Folkets Hus, Göteborg.

Vi ses där!

Projektledare Britt Fredenman

Belladag i Stockholm

Belladag i Stockholm 6 mars
KSAN anordnar en Belladag i Stockholm den 6 mars. Belladagen är en utbildningsdag för tjejgruppsledare, utifrån det interaktiva metodmaterialet "Bella Grus och glitter 2" (KSAN/Katrin Byréus 2001).

Under utbildningsdagen kommer en, på materialet utbildad, dramapedagog att arbeta med metoderna. Alla som är intresserade av att arbeta med tjejer kan gå vår utbildning, du kan till exempel arbeta som lärare, med tjejgrupper, vara tränare, cirkelledare m.m. Ni kan vara personal från olika verksamheter, till exempel, inom skola, kommun, fritid, vård och kyrka.

Det finns fortfarande platser kvar, anmäl till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller på 08-101041.

Läs programmet för dagen här .
Varmt välkomna
Projektledare Britt Fredenman

Bella Utbildningsturné 2009

Stockholm, 6 mars 2009, IOGT-NTO konferenscenter
Pris 1850 kr/deltagare
Kurslitteratur, lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i priset
Inkom med intresseanmälan till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sundsvall, 19 mars 2009, Folkets hus
Pris 1850 kr/deltagare
Kurslitteratur, lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i priset
Inkom med intresseanmälan till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Varmt Välkomna

Projektledare Britt Fredenman

Login