News

BellaNet inför hösten 2008

Efter sommarledigheter och semesterperioder välkomnar vi hösten 2008, ni medlemmar har ökat i antal liksom inläggen på forumet, under hösten kommer vi att fortsätta erbjuda innehållsrika och utvecklande utbildningsdagar, tips om intressanta föreläsningar, världskonferenser, mässor och nyheter kring hälso och jämställdhetsfrämjande insatser.

Inspirationsdagarna som KSAN och BellaNet genomfört sedan december 2007 har gett flera goda idéer runt om i landet, det startar projekt, samarbeten och verksamheter med förebyggande teman kring alkohol, narkotika, läkemedel med tonårsflickors hälsa som fokus. Efterhand som ni utvecklar era projekt och samarbeten vidare, kan ni bjuda in kollegorna i landet genom vårt forum, berätta gärna där hur det går för er och tjejerna i verksamheterna.

Både pågående tjejgrupper och nybildade bjuder på funderingar, inspiration och motivation kring er yrkesgrupp, använd forumet kring era reflektioner.

Projektledare Britt Fredenman

Nationella folkhälsofakta...

Tydliga regionala skillnader i levnadsvanor
Läs om den nationella folkhälsoenkäten från FHI här.

Projektledare Britt Fredenman

Konferenstips..

Global konferens om alkohol till Sverige
Läs mer på Statens Folkhälsoinstitut här.

Projektledare Britt Fredenman

 

Medlemsregistrering på BellaNet

Hej blivande medlemmar!

Tack för att flera av er informerat om svårigheter att genomföra medlemsregistreringen!

Det verkar vara en teknisk "propp" som förhindrar en del av er att genomföra sin registrering via BellaNets hemsida. För att jag ska kunna förstå i vilken omfattning detta är, ber jag er, som inte kan genomföra registreringen berätta det för mig på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Tekniken är fantastisk, då den fungerar, maila mig så ska vi nog få ordning på detta också.

Projektledare Britt Fredenman

Utbildningsdagar 2008

BELLA utbildningsturné 2008
Här ser ni en del av den utbildningsturné som pågår under året, har ni en grupp på annan än någon av de nedanstående orterna, maila till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., så ordnas en dag för er på en ort som passar er arbetsgrupp!
*Östersund hösten 2008
Pris 1200 kr/deltagare
lunch och fika ingår
Inkom med intresseanmälan

*Norrköping hösten 2008
Uppföljningsdag för de som gått introduktionsutbildningen och har en pågående tjejgrupp, max 20 platser.
Pris 1200 kr/deltagare
lunch och fika ingår
Inkom med intresseanmälan

*Karlshamn hösten 2008
Pris 1200 kr/deltagare
lunch och fika ingår
Inkom med intresseanmälan

*Örebro hösten 2008
Pris 1200 kr/deltagare
lunch och fika ingår
Inkom med intresseanmälan

*Luleå 2008
Uppföljningsdag för de som gått introduktionsutbildningen och har en pågående tjejgrupp, max 20 platser.
Pris 1200 kr/deltagare
lunch och fika ingår
Inkom med intresseanmälan

*Kalmar 2008
Uppföljningsdag för de som gått introduktionsutbildningen och har en pågående tjejgrupp, max 20 platser.
Pris 1200 kr/deltagare
lunch och fika ingår
Inkom med intresseanmälan

*Gävle 2008
Pris 1200 kr/deltagare
lunch och fika ingår
Inkom med intresseanmälan

*Gävle 2008
Uppföljningsdag för de som gått introduktionsutbildningen och har en pågående tjejgrupp, max 20 platser.
Pris 1200 kr/deltagare
lunch och fika ingår
Inkom med intresseanmälan

*Stenungsund 2008
Pris 1200 kr/deltagare
lunch och fika ingår
Inkom med intresseanmälan

*Sundsvall 2008
Pris 1200 kr/deltagare
lunch och fika ingår
Inkom med intresseanmälan

Anmäl Dig till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Projektledare Britt Fredenman

Fortsättning för erfarenhetsbanken BellaNet

BellaNet drivs idag i projektform genom KSAN, finansierat av Socialstyrelsen, som svar på de önskemål tjejgruppsledare uttalat genom en utvärdering som gjordes 2004/2005. Ledarna uttalade behov av att lära sig de tekniker som rör de interaktiva metoderna men också behovet att få utrymme för att diskutera frågor rörande arbete med tjejer och droger, stärka ledarnas metodik, bearbeta attityder och värderingar gällande alkohol, narkotika, jämställdhet, undervisning m.m.

BellaNet som hemsida, forum och kontaktbas har nu fungerat mycket väl under snart två år, vi har som avsikt att möjliggöra fortsatt utbyte för er medlemmar efter projektets avslut, genom att se hur BellaNet genom er, kan bli självgående.

Målgruppen för BellaNet är ni, personal som i olika former möter flickor och unga kvinnor i verksamheter runt om i landet. Er yrkesgrupp och ledarroll stärker tjejers självförtroende, identitetsutveckling och känsla av sammanhang och mening.Detta i sin tur stärker deras hälsa och deras förmåga att göra kloka val vad gäller alkohol-och narkotika.

Hur resonerar du som medlem, hur använder du BellaNet idag och vilket behov av denna gemensamma plattform ser du framöver?

Svara kan du göra på forumet, under ämneskategori "Ledarrollen" eller i ett mail till mig This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projektledare Britt Fredenman

 

BellaNet-Nationellt Nätverk för Tjejgruppsledare

Under den tid som BellaNet varit aktivt som en samlingspunkt, erfarenhetsbank och kompetensutvecklande forum för tjejgruppsledare i landet, ser vi att intresset för genderspecifika och gendersensitiva drogförebyggande metoder är stort. De olika kontakter som knyts genom BellaNets hemsida, utbildningsdagarna för medlemmarna, konferenser och mässor där vi medverkar, har som syfte att organisera och mobilisera den stora yrkesgrupp som ni tjejgruppsledare utgör.

KSAN och BellaNet hoppas genom detta väcka, stärka och stimulera ytterligare handlingskraft för det nationellt, regionalt och lokalt förankrade arbetet, för att stärka jämställdhetsperspektivet.

Med tonårsflickor och metodutveckling i fokus fortsätter vi arbeta tillsammans i de 21 län vi har i landet.

Medlem, lämna gärna ditt avtryck på forumsidan, alla bidrag är välkomna.

Projektledare Britt Fredenman

Inspirationsturnén fortsätter via Värmland och Skåne

Under hela våren 2008 finns det olika möjligheter till fortsatt utveckling av de populära interaktiva metoderna kring tjejgruppsinsatserna i landet.Genom KSAN och BellaNet, i samarbete med projekt Tonårsflickor i Fokus, har det varit Inspirationsdagar i Malmö, Stockholm och Luleå.Nu fortsätter Inspirationsturnén i Lund och Kil under majmånad. Dessa Inspirationsdagar syftar till att stärka arbetet, behålla fokus på det friska, fördjupning av tjejgruppsmetodiken m.m. För mer info kring Inspirationsdagarna kontakta kansliet, se www.ksan.se

 

Under våren kommer också en inbjudan skickas till er medlemmar på BellaNet, det erbjuds Utbildning/informationsdagar kring förebyggande insatser kring alkohol, narkotika och läkemedel, många av er har i samband med medlemsregistreringen på BellaNet uttryckt önskemål om vidare kunskaper i dessa ämnen. Även dessa dagar har fördelats från söder till norr, i Malmö, Stockholm och Luleå. Vi hoppas kunna erbjuda även denna fortbildning i Lund och Kil. Dessa dagar kommer att innehålla teman kring, alkohol, beroendeframkallande läkemedel, narkotiska preperat och beroendeutveckling. Samtliga medlemmar på BellaNet kommer att få en inbjudan genom mail. För mer info kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projektledare Britt Fredenman

BellaNet fortsätter att växa

Hej medlemmar!

BellaNet ökar stadigt i antal medlemmar, ute i våra län, landet över. Vi kommer efter önskemål att utöka antalet ämnesområden på forumet. Fler förslag är välkomna. Skriv om era tjejgrupper, mässor, utbildningsdagar eller hur ni arbetar kring materialet. Alla infallsvinklar är av värde, så dela med er till varandra.

Ses på forumet!

Projektledare Britt Fredenman

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0703-98 10 41

Alkohol och Drogbruk, Konferens i Nässjö april-08

I en rad sammanhang uppmärksammas hur alkohol- och drogbruket på olika sätt påverkar mäns och kvinnors vardag, och konsekvenserna för enskilda männinskor är med säkerhet större än det vi ser i den offentliga statistiken. En bra alkoholpolitik är en bra början för att minska alkoholskadorna i samhället. Konferensen undersöker vad den lokala verksamheten har att vinna på att inkludera genusperspektivet i de kommulnala alkoholpolicyprogrammen. Arrangörer är KSAN i samarbete med CAN, IOGT-NTO, Jönköpings Länsnykterhetsförbund, UNF, NBV och Landstinget i Jönköping.

KSAN kommer medverka med materialbord och med en programpunkt "Från vaggan till graven, hur för vi in den kvinnliga normen i de alkoholpolitiska programmen?"

Plats: Hotell Högland, Nässjö
Tid: den 11 april kl 8.45-15.30

Se inbjudan här
Välkomna!
Projektledare Britt Fredenman

Omvärldsbevakning-undersökning i Danmark

 KSAN tipsar om intressant läsning:

Kvinnor löper större risk för alkoholism
Läs mer om undersökningen från Statens Institut for Folkesundhed i Danmark här.

Önskar intressant läsning,

Projektledare Britt Fredenman

Äventyrs -och samarbetspedagogik, Malmö

BellaNet tipsar om info som kan ge tjejgrupperna ytterligare tillgång till äventyr och utmaningar:

Seminarium om äventyrs-och samarbetspedagogik, med Petter Åkerblom, SLU Ulltuna och Anders Szczepanski, Linköpings Universitet.

Måndag 14 april, kl: 13.00-16.00

Stadshuset i Malmö, Pelarrummet.

Ingen föranmälan behövs, vid frågor kontakta Fredrik Björk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Arrangerat av:Projekt SamarbetsCentrum.

Vi ses där, Projektledare Britt Fredenman

 

 

Artiklar om insatser kring flickors hälsa

Då vi, KSAN och BellaNet var i Luleå och höll en Inspirationsdag kom lokalpressen och resultatet blev två artiklar i två tidningar, gå in på länkarna och följ de fortsatta insatserna för förbättringar och förstärkningar av drogpreventivt arbete.

Då ni tjejgruppsledare och folkhälsoaktörer i våra 21 län anordnar och medverkar vid dagar kring ämnet, kontakta era lokaltidningar, det synliggör och belyser insatserna.

NSD, Norrländska socialdemokraten:

http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=88799&arkiv=False

Kuriren, Norrbottens-kuriren:

 

http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=3440334

Projektledare Britt Fredenman

 

 

 

Ny lägesrapport -Ung folkhälsa

Bättre folkhälsa, men ungas psykiska ohälsa ökar.

Här kommer ett tips på aktuell rapport om ung folkhälsa.

Läs sammanfattning av Socialstyrelsens rapport ”Folkhälsa och sociala förhållanden – lägesrapport 2007” på Drugnews.nu här.

Projektledare Britt Fredenman

Login