News

Öppna scenen på mässan,Sverige Mot Narkotika

Leena Harake, Kanslichef på KSAN, kommer att ha ett framträdande om kvinnorna inom missbruksvården.

Öppna scenen på mässan, Sverige Mot Narkotika, Onsdagen 28 Mars kl: 12.00

Temat är: Hur klarar sig kvinnorna med manliga utrednings- och utvärderingsnormer?

För info se Öppna scenprogrammet på www.sverigemotnarkotika.se

Projektledare Britt Fredenman

 

BellaNet på Sverige Mot Narkotika

Konferens och mässa i Örebro 28-29 Mars 2007.

KSAN kommer att ha en utställningsmonter på mässan, Sverige Mot Narkotika, med material och information om BellaNet.

Vi ses där!

För mer info se www.sverigemotnarkotika.se

Projektledare Britt Fredenman

Hej och God fortsättning på 2007!

Det Nationella Nätverket fortsätter att växa och består nu av närmare

40 medlemmar från ca 15 av våra 21 län.

Forumsidan ger möjlighet till utbyte er tjejgruppsledare

emellan, alla bidrag är välkomna.

Längre ner på Nyhetslistan finns beskrivning av hur man använder Forumsidan.

 

Hälsningar

Projektledare & moderator

Britt Fredenman

Välkomna alla nya medlemmar!

Hej!

De första tjugo anmälda har redan blivit antagna i det nationella nätverket. Dessa tjejgruppsledare representerar minst tio av landets 21 län vilket möjliggör ett stort kontaktnät för er alla.

Det är jätteroligt att forumsidan kommer igång med bidrag från er!

Det kan vara frågor om er ledarroll, nyheter om er verksamhet, tankar kring vad gruppverksamheten ger tjejerna, tips på litteratur eller i princip vad som helst som ni har på hjärtat.

Med ett levade forum kan nya kontakter tas/ges och utvecklas. Ditt bidrag är därför varmt välkommet!

Så här använder du forumet:

1. Klicka på "Forum"

2. Klicka på ett ämnesområde

3. För att göra ett inlägg:

Klicka på "Nytt ämne" , skriv din text och klicka sedan på "Skicka" (du kan också förhandsgranska innan dess)

4. För att svara på ett inlägg: 

Klicka på den rubrik du vill svara på och sedan på "Svara", skriv din text och klicka sedan på "Skicka" (du kan också förhandsgranska innan dess)   

Vi syns på forumet!

Projektledare & moderator

Britt Fredenman

                                      

 

 

Bella i Amsterdam

Det visas internationellt intresse av metodmaterialet Bella!

KSAN har blivit inbjudna till konferensen Civil Society´s Respons to The Drugs Epidemic i Amsterdam 18/11-06. Där kommer KSANs kanslichef Leena Harake att presentera Bella-Grus och Glitter 2/KSAN/K.Byréus 2001, och dess förebyggande påverkan i alkohol-läkemedels -drogarbetet med målgruppen unga flickor och kvinnor.

På konferensen kommer den nykläckta engelska versionen väl till hands, Bella-Rubble and Roses 2/KSAN/K. Byréus 2006.

För att se mer om konferensen gå in på www.eurad.net och klicka på konferensens namn, klicka sedan på conferens 2006 och sedan på program.

Varför BellaNet?

Sedan tidigt 90-tal har tjejgrupperna spridit sig över hela vårt avlånga land. Alla ni tjejgruppsledare har under årens gång blivit en viktig kunskapsbank då ni har aktuell och relevant information kring unga flickor och kvinnors hälsa.

Då en del av landets regioner utvärderades i sitt arbete med tjejgrupper framkom behov av en gemensam mötesplats för personalen. Här har vi nu denna gemensamma plattform, låt oss tillsammans samla och dela med oss av dessa ovärderliga kunskaper. På så sätt kan det förebyggande arbetet stärkas och bli, om möjligt, ännu bättre! 

KSAN avser att tillvarata den styrka, kompetens och erfarenhet som finns i landet utifrån KSANs metodutbildningar i tjejgruppsarbete genom att erbjuda alla tjejgrupppsledare i landet att delta i BellaNet utifrån sina intressen och behov.

Väl mött

Projektledare & moderator                                                                              Britt Fredenman

Val av forumets rubriker

Då vi valde rubrikerna för BellaNets forum tänkte vi på vad som skulle vara de mest givna ämnena för diskussion. Vi funderade på vad ni tjejgruppsledare uttryckt i utvärderingar och samtal och med den informationen som riktmärken satte vi ut de första fyra rubrikerna. Utvärderingen heter "Mer tjejgrupper PUNKT!" och finns att beställa på www.ksan.se

De fyra rubrikerna är:

Bellamaterialet

Starta tjejgrupp

Ledarrollen

Alkohol/läkemedel och Narkotika

 Ni som användare av BellaNet kan när som helst föreslå nya eller andra rubriker. Då växer vårt forum och utbudet ökar av intresseområden inom tjejgruppsarbetet. Tyck till!!

 

Aktiviteter i Stockholm och Skåne 26 maj!

Idag deltar KSAN:s representanter på ett seminarium i Stockholm samt en konferens i Simrishamn:

STOCKHOLM - Tobacco Endgame, kl 14-17
Fjärde seminariet om Rökfritt Sverige 2025! Inbjudna är Tobacco Endgame-stödjande organisationer, representanter för regering, departement, riksdag, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, landsting, kommuner och alla andra hälsointresserade. Från KSAN deltar kanslichef Leena Haraké och informatör Louise Hammar.

SIMRISHAMN - Det jämställda Skåne, dröm eller verklighet.
En konferens om Skånes nya jämställdhetsstrategi och deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Konferensen vänder sig till förtroendevalda, tjänstepersoner och andra
intresserade som på olika sätt arbetar med och/eller har ett intresse för utvecklingsarbete och hur ett jämställdhetsarbete kan bidra i det. Från KSAN deltar projektledare Britt Fredenman.

Projektledare Britt Fredenman

Login