News

Nu öppnar KSAN:s nya webbplats MammaNet

Nu öppnar KSANs nya webbplats MammaNet!

Kl.13.00 idag öppnar KSAN MammaNet.se, en webbplats som avser att stärka, stimulera och vidareutveckla tidiga stödinsatser i föräldraskapet utan pekpinnar. MammaNet är till för att stödja kvinnor att bli mer kapabla som föräldrar samt förstå och ta till vara på både sina rättigheter och skyldigheter. Med rätt stöd i god tid finns alltid möjlighet att vara en bra mamma. MammaNet har byggts upp med projektstöd från Kronprinsessan Margarethas Minnesfond.

Att satsa på en mamma är att satsa på barnens hälsa och framtid. En enskild mamma kan knappast ändra på det som Socialstyrelsen, socialtjänsten och fackförbunden står handfallna inför idag, nämligen att samhället är också en dålig förälder.

Pilotverksamheten “Flera mammor — ett placerat barn” som nu tillgängliggörs i MammaNet, har bedrivits i en pågående verklighet där barn blir sjuka, mammors missbruk får ödesdigra konsekvenser, socialtjänsten krisar och familjehemmen kämpar för att upprätthålla en fungerande vardag, inte sällan för överlevnad för ett litet barn.

KSAN har sedan 1943 fokuserat på kvinnors situation, inte minst som mödrar. Det finns all anledning till omfattande utvecklingsarbete idag när det gäller förstärkt föräldrastöd även för familjer där riskbruk eller missbruk förekommer. Förebyggande och tidiga insatser efterfrågas                                                                                                                 — därav MammaNet.se.

mammanet

Projektledare Britt Fredenman

Tjejers hälsa i fokus! Kunskapsseminarium 8 november

Tillsammans med Söderhamns kommun, SIMON (Svenskar och invandrade mot narkotika), NBV Gävleborg och Länsstyrelsen anordnar KSAN ett kunskapsseminarium i Söderhamn där kanslichef Leena Haraké föreläser och moderar.

tjejershalsaifokus bild

Projektledare Britt Fredenman

KSAN till Tollare Folkhögskola 7 november

Idag presenterar KSAN sin verksamhet för CANs studiebesökare från Uganda på Tollare Folkhögskola i Stockholm.

tollarebild

Projektledare Britt Fredenman

Vecka 45, den nationella uppmärksamhetsveckan om alkohol och dess skadeverkningar på intåg

Nästa vecka är det vecka 45 då vi nationellt uppmärksammar alkoholens skadeverkningar och konsekvenser. Alkohol är den tredje största riskfaktorn bakom ohälsa och för tidig död (Folkhälsomyndigheten 2016). Berusning står bakom många direkta fysiska skador av alkohol som våldsbrott, sexualbrott, drunkning, bränder, fall och trafikolyckor. Dessutom drabbas många barn, anhöriga och arbetskamrater.

Kommuner kan i samarbete med olika aktörer arbeta mot alkoholens skadeverkningar. Ett enkelt sätt att uppmärksamma Vecka 45 är att lägga ut information om veckan via sociala medier, intern-tv och kommunens hemsida. Anordna ett seminarium eller skriv ett pressmeddelande till lokaltidningen för att uppmärksamma alkoholfrågan!

För mer information:

Vecka 45 KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor

Övriga länkar:

Vecka 45 Norrtälje Kommun

Vecka 45 Sollentuna Kommun

Vecka 45 Facebook

Namninsamling:

Skriv under KSANs namninsamling för en global alkoholkonvention här!

Projektledare Britt Fredenman

Norsk studie: Alvedonanvändning i mer än 29 dagar ökar risken för adhd hos foster

"En forskargrupp vid norska Folkhälsoinstitutet och Oslo Universitet har undersökt samband mellan kvinnors bruk av paracetamol (acetaminophen) under graviditet och diagnos för adhd bland nära 113 000 barn, varav 2246 barn med diagnosen.

Forskarna fann att kortvarig användning av smärtmedicinen vid exempelvis feber under graviditet är ofarlig. Men om barn exponerades i 29 dagar eller mer för paracetamol i moderns mage så löpte dubbelt så ofta barn risk få ADHD-diagnosen än de som inte varit utsatt för medicinen."

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

Lyssna på poddavsnittet "Alkoholvärlden i HBTQ-världen" med KSAN i samarbete IOGT-NTO

Lyssna på poddavsnittet "Alkoholvärlden i HBTQ-världen" med KSAN i samarbete IOGT-NTO

Projektledare Britt Fredenman

Interaktivt ledarskap för genderspecifikt drogförebyggande arbete, Nässjö 21 Oktober 2017

Inom ramen för KSAN:s samnordiska projekt  ”Fullständiga rättigheter för flickor i Norden” med medel från Nordiska Ministerrådet och ”Nya nyktra normer i Norden”, med medel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden, avser KSAN att stärka yrkesverksamma i kvinnors vardag att motverka våld, mobbning, trakasserier och kränkningar av tjejer/kvinnor och att stimulera till interaktivt genderspecifikt drogförebyggande arbete, då utsatthet ofta kan leda till psykisk ohälsa, tidig självmedicinering samt risk- och missbruk. Som ett led i detta arbete inbjuds deltagare från hela landet till en inspirationsdag den 21 oktober 2107.

Inspirationsutbildningen ger kunskap i att leda tjejgrupper utifrån materialen ”Det rosa monstret” (KSAN, 2012), ”En liten bok om stora känslor, piller kan inte bota allt” (KSAN,RFHL,FSUM,2010) och ”Bella Grus och Glitter 2 – för tjejgrupper” (Katrin Byréus/KSAN, 2001, 2006) Dagen ger metodtips och idéer kring att starta och leda tjej/kvinnogrupper och för att motverka den aggressiva marknadsföringen av alkohol, narkotika, läkemedel och fitnessdopning till tjejer/kvinnor med de utmaningar som finns idag för interaktivt och framgångsrikt drogförebyggande arbete. Inspirationsdagen riktar sig till personal och ledare inom socialtjänst, skola, kommun, fritidsverksamhet, föreningsliv och vården som arbetar med tjejer/kvinnor.

Dagen är ett samarbete mellan KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor och LP_Verksamheten och genomfördes av KSAN:s Projektledare Britt Fredenman och LP-Verksamhetens Föreståndare på Deborahuset Nina Eriksson.

Resultat: Denna utbildningsgrupp kommer att nå ut till ca 300 flickor genom tjejgruppsverksamhet innan sommaren 2018!

Gruppbild Nässjö 21 okt 2017

Projektledare Britt Fredenman

 

BellaNet/WOCAD in Iceland 28th of September

Interactive leadership for gender specific drug prevention work.

Arranged by WOCAD in cooperation with Sigríður Björnsdóttir, Blátt áfram, Iceland

Within the framework of the Nordic projects “Full Rights for Girls in the Nordic Countries” funded by Nordic Council of Ministers and “New Sober Standards in the Nordic Countries” funded by Foundation of Responsibility for the Future.

WOCAD strengthen professionally active young people to stand up for themselves and stay strong against bullying, harassment, insult and violence of young women and girls, to stimulate interactive gender specific drug preventive work since exposedness often lead to mental illness, early self-medication and addiction.

The education gives knowledge, methods and ideas to an interactive leadership
with the challenges there are today, for a successful drug preventive work.

Seminar leader: Britt Fredenman, WOCAD, Sweden and Guðrún Helga Bjarnadóttir, Blátt áfram, Iceland.

Result: 14 new girls group leaders who will have 30 girls groups in the next year, which is about 450 girls!

Island sep 2017 Britt o Blatt afram

Island sep 2017 Gruppbild

Project leader Britt Fredenman

 

Alkoholkonsumtionen i världen - så ser det ut (enligt rapport publicerad av WHO)

En påminnelse:

Länderna med högst alkoholkonsumtion enligt WHO, 2014, (fourth global report on alcohol published by WHO).

Vitryssland – 17,5 liter
Moldavien – 16,8 liter
Litauen – 15,4 liter
Ryssland – 15,1 liter
Rumänien – 14,4 liter
Ukraina – 13,9 liter
Andorra – 13,8 liter
Ungern – 13,3 liter
Tjeckien – 13 liter
Slovakein – 13 liter
Portugal – 12,9 liter

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

"Nordiska kvinnoorganisationer vill stärka flickors rättigheter"

"Den senaste tidens rapportering om att flickor i Norden utsätts för sexuella trakasserier på offentliga platser och i skolan oroar kvinnoorganisationer i länderna. Genom projektet ”Fullständiga rättigheter för flickor i Norden” vill de öka medvetenheten om problemet."

Intervju med KSAN:s Kanslichef Leena Haraké i NIKK, Nordisk information för kunskap om kön.

Projektledare Britt Fredenman

Modernt att avstå från alkohol

Magdalena Ribbing: ”Modernt att avstå från alkohol”
"Att i tid ta undan vin och sprit och ställa fram alkoholfritt när någon i sällskapet tenderar att
dricka för mycket är ett bra sätt att undvika problem"

Läs artikel i Accent

Projektledare Britt Fredenman

 

Så påverkar din partner dina alkoholvanor

Den som har en partner som berusar sig ofta kommer sannolikt att själv öka sin alkoholkonsumtion.
Detta enligt en ny studie.

Läs artikel i Accent

Läs forskningstudie från Dalhousie University, Media Centre 

Projektledare Britt Fredenman

Film från KSAN i Almedalen onsdagen den 5 juli 2017

Film från KSAN:s program i Almedalen 2017

Medverkande:
Maj-Inger Klingvall, Ordförande, KSAN
Leena Haraké, Kanslichef, KSAN
Helena Palojärvi, Direktör, Naistenkartano r.y. Finland
Rita Nilsen, grundare, manager, Reträtten, Norge
Sigríður Björnsdóttir, Co-founder, Blátt Afrám Island
Nina Rung, Kriminolog, barnrättsexpert
Nathalie Carlryd, Verksamhetschef, Sveriges Blåbandsungdom

Flyer Almedalsveckan 5 juli 2017

Projektledare Britt Fredenman

Studiebesök från Vitryssland

Kanslichef Leena Haraké var igår på möte hos ECAD (European Cities Against Drugs) med Mothers Against Drugs från Vitryssland, uppföljning ägde rum på KSANs kansli imorse i form av ett möte där Ewy Thörnqvist från Tobaksfakta inledde och berättade om Tobacco Endgame, därefter diskuterades KSAN metodmaterial, hur det kan användas till att stärka Mothers Against Drugs tjejgruppsarbete.

leena o besök vitryssland aug 2017

Projektledare Britt Fredenman

Login