Bella i Amsterdam

Det visas internationellt intresse av metodmaterialet Bella!

KSAN har blivit inbjudna till konferensen Civil Society´s Respons to The Drugs Epidemic i Amsterdam 18/11-06. Där kommer KSANs kanslichef Leena Harake att presentera Bella-Grus och Glitter 2/KSAN/K.Byréus 2001, och dess förebyggande påverkan i alkohol-läkemedels -drogarbetet med målgruppen unga flickor och kvinnor.

På konferensen kommer den nykläckta engelska versionen väl till hands, Bella-Rubble and Roses 2/KSAN/K. Byréus 2006.

För att se mer om konferensen gå in på www.eurad.net och klicka på konferensens namn, klicka sedan på conferens 2006 och sedan på program.