Alkoholkonsumtionen i världen - så ser det ut (enligt rapport publicerad av WHO)

En påminnelse:

Länderna med högst alkoholkonsumtion enligt WHO, 2014, (fourth global report on alcohol published by WHO).

Vitryssland – 17,5 liter
Moldavien – 16,8 liter
Litauen – 15,4 liter
Ryssland – 15,1 liter
Rumänien – 14,4 liter
Ukraina – 13,9 liter
Andorra – 13,8 liter
Ungern – 13,3 liter
Tjeckien – 13 liter
Slovakein – 13 liter
Portugal – 12,9 liter

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

Login