Nyheter

Projektledare Britt Fredenman föreläser hos Riksförbundet SMART

Projektledare Britt Fredenman är inbjuden som  talare till Inspirationseftermiddag på Riksförbundet SMART:s Årsmöte i Hässleholm. Årsmötet är den 8 mars, vilket också är den Internationella Kvinnodagen.

KSAN / Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som berör alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel.
KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet. Målgrupper utgörs av flickor och kvinnor i alla åldrar.
Föreläsningens innehåll: Genderspecifik drogprevention ur ett internationellt perspektiv, ett framgångsrikt förebyggande arbete med särskilt fokus på flickor/unga kvinnor gällande ANDT.

Projektledare Britt Fredenman

Européer dricker mest alkohol i världen

"Enligt WHO beräknas mer än var tionde europé lida av beroende eller andra problem kopplade till alkohol."

"antalet misshandelsfall i Sverige skulle öka med 30 000 per år om alkoholkonsumtionen steg med en liter per person"

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

USA: Kvinnor undviker att äta för att kompensera för alkoholens kalorier

"Berusningsdrickandet bland vuxna i USA har ökat. Med det har också följt ett ökande antal, särskilt kvinnor, som undviker att äta för att kompensera alla kalorier i alkoholen."

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

Irland: Förslag till alkohollag antaget

– Det är första gången i historien som vårt land introducerat folkhälsoargument i en lag som gäller alkohol. På tobaksområdet har vi redan visat att det fungerar, så låt oss göra detsamma för alkohol, säger hälsominister Somin Harris till Newstalk.com.

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

Alkohol farligare för levern än forskarna tidigare trott

"Alkoholkonsumtion i ung ålder kopplas till leversjukdom senare i livet i en ny studie från Karolinska institutet.

Även de testpersoner som drack mindre än vad som anses vara en problematisk mängd alkohol uppvisade oftare leversjukdom"

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

Kanslichef Leena Haraké och Projektledare Britt Fredenman till London på ICAA-möte

Kanslichef Leena Haraké och Projektledare Britt Fredenman från WOCAD/ Women’s Organisations Committee on Alcohol and Drug Issues befinner sig nu i Westminster,London på ICAA-möte (ICAA/ International Council on Alcohol and Addictions)

Britt och Leena London feb 2018 ICAA

Kanada: Alkoholindustrin motarbetar varningstexter

"Enligt Robert Solomon, professor i juridik vid University of Western Ontario i London och specialiserad på alkohol- och drogpolitik, ger reglerna för cigarettpaket Yukons regering rätt att klistra dit etiketter även på alkoholförpackningar. Han avfärdar idén om varumärkesskada.

– Det är sorgligt att industrin motsätter sig att göra konsumenter medvetna om de skador som är relaterade till alkohol. Industrin vill verkligen inte att allmänheten ska betrakta alkohol som en drog. Det är en drog som orsakar kostnader för hälsan, säger han till New York Times."

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

Boston: "Längre tid med opioidmedicin ökar beroenderisk"

"BOSTON Det är snarare tiden med opiatläkemedel som smärtlindrare efter operation som ökar risken för beroende än styrkan av doseringen. Det slutsatsen dras i en amerikansk studie med över en miljon patienter, viktig kunskap mot bakgrund av den pågående opioidkrisen i USA."

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

KSAN upprepar sitt krav på narkotikaklassning av Lyrica (pregabalin)

Tredje gången gillt! KSAN upprepar sitt krav på narkotikaklassning av Lyrica (pregabalin)

Till ansvarigt statsråd Annika Strandhäll och Sveriges Regering:

Med anledning av fortsatta larmrapporter om svåra biverkningar och utsättningsproblem upprepar KSAN sitt krav från april 2010 och september 2013 att regeringen ska narkotikaklassa Lyrica (pregabalin) snarast!

Förskrivningen av smärtstillande, lugnande och antidepressiva läkemedel till unga kvinnor har ökat lavinartat sedan mitten av 1990-talet. När KSAN reagerade första gången 2010 hade totalt 47 687 unga kvinnor i åldern 10-29 år fått narkotiska preparat och antidepressiva medel utskrivet 2009 enligt Socialstyrelsens statistik.

Det första av KSANs krav besvarades med varma hälsningar från den dåvarande socialministern. Efter KSANs andra krav kom hälsningen om att Läkemedelsverket har ögonen på preparatet.

Chefen för tillsynen av narkotikaklassade preparat på Läkemedelsverket har förklarat år 2016 att det finns förutsättningar för att narkotikaklassa Lyrica men att problemet inte är tillräckligt omfattande i Sverige och att det inte heller finns något annat land i Europa som har narkotikaklassat det.

KSAN undrar hur stort problemet ska bli innan det vidtas åtgärder?

Försäljningen av ett av de förskrivna medlen – Lyrica (pregabalin) – har fortsatt att öka. Läkemedlet har introducerats som helt ofarligt och verksamt mot det mesta, från epilepsi till generaliserat ångestsyndrom. I USA är den verksamma substansen i Lyrica, pregabalin, narkotikaklassad sedan 2005, förteckning V, på grund av att den påverkar centrala nervsystemet och att det finns risk för att pregabalin är beroendeframkallande. Läkemedelsföretaget Pfizer som tillverkar Lyrica (pregabalin) har fällts år 2009 i USA för bedräglig marknadsföring och vilseledande information om flera av sina preparat.

Flera unga kvinnor i Sverige har rapporterat svåra biverkningar, att det är svårt att sluta med medicinen och allt fler beskriver komplexa besvär.
- Bland rapporterade biverkningar finns hjärtsvikt, vätska i lungorna, förlust av medvetandet, överkänslighet och allergiska reaktioner, psykisk försämring, aggression, svårighet att urinera, diarré, huvudvärk, illamående och olustkänsla samt tankar på att skada sig själva eller begå självmord.
- Bland abstinensbesvär nämns förändrad självuppfattning, rastlöshet, depression, stark oro, humörsvängningar, svårighet att finna ord, hallucinationer, onormala drömmar, panikattacker, likgiltighet, känslan av att vara onormal m. m.

Det finns 36 101 individuella fall med allvarliga biverkningar rapporterade i Eudra Vigilance (European Medicines Agency databas) för Lyrica fram till december 2017, varar 22 063 gäller kvinnor. KSAN anser att det är 36 101 personer för många.

Med stöd av ovanstående uppmanar KSAN Sveriges regering att narkotikaklassa läkemedlet Lyrica (pregabalin) i Sverige och verka för att detsamma sker i EU snarast.

För mer information kontakta:
Kanslichef Leena Haraké, KSAN
Tel: 08-10 10 51
Mobil: 070-862 74 95
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Projektledare Britt Fredenman

Mexico: Morden ökar i knarkkriget

”Den ökande efterfrågan på heroin i USA och en blodig maktkamp inom en av Mexikos starkaste knarkkarteller har gjort att landet under 2017 har fler mord än något år sedan regeringen började publicera data om brott 1997.” skriver Los Angeles Times."

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

Följ KSAN/BellaNet på Facebook, Twitter, Instagram!

Följ KSAN i sociala medier!

facebook.com/ksan.wocad
BellaNet på Facebook
@flickfokus
@LeenaKSAN
instagram.com/ksan_wocad

Projektledare Britt Fredenman

Irland: skärpt alkohollag på väg

"En skärpt dryckeslag är på gång i Irland för att minska alkoholskadorna. Bland annat med åtgärder som minimipriser, stora hälsovarningar på flaskor och burkar, och restriktioner hur alkohol placeras i butikerna.

I senaste versionen av lagförslaget som har antagits i överhuset Seanad, så har regeringen fått göra både skärpningar och eftergifter. Förslaget går nu vidare till underhuset Dáil.

Bland annat ska varningar om alkoholens koppling till cancersjukdomar och andra hälsorisker finnas på en tredjedel av förpackningsytan. Och reklamskyltar för alkohol får inte placeras inom 200 meter från skolor och lekplatser. Drycker i butiker måste placeras avskärmade bakom ”en barrikad” på särskilt ställe, men det ska inte gälla i lika hög utsträckning för mindre butiker."

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

God Jul och Gott Nytt År!

BellaNet önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi tackar för ett gott samarbete under 2017 och ser fram mot nya gemensamma äventyr under nästa år.

Det nationella och internationella arbetet har under året genererat till ett fortsatt växande nätverk, med medlemmar i Sveriges alla 21 län samt i Rumänien,Brasilien,Island,Ecuador,Finland,Vitryssland,Danmark,USA, Norge, Nederländerna,Portugal, Lettland, Litauen,Kanada, Ryssland och Uganda.

Det framgångsrika året har bjudit på många nationella och internationella samarbeten, föreläsningar och projektmöten.

KSAN utvaldes till Vinnare av European Business Awards 2017.

KSAN nominerades även till Guldhjulet 2017.

Antalet Inspirationsdagar i Sverige har varit många under det gångna året, ni är fortsatt
välkomna att beställa Inspirationsdagar för 2018.

Projektledare Britt Fredenman
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

christmas 2960048 960 720

Ytterligare sex ämnen narkotikaklassas

Från och med den 12:e december klassificerades ytterligare sex ämnen som narkotika (och åtta ämnen som hälsofarlig vara).

"På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att följande ämnen, som tidigare har varit klassade som hälsofarliga varor, regleras som narkotika från och med den 12 december 2017(SFS 2017:951):

Cyklopropylfentanyl, 4-fluoroisobutyrfentanyl (4F-iBF), tetrahydrofuranfentanyl (THF-F) och metoxiacetylfentanyl som alla tillhör gruppen syntetiska opioider.
Även två ämnen som sedan tidigare inte är klassade regleras som narkotika:

ALD-52 och ETH-LAD som tillhör gruppen hallucinogena substanser.
Från och med den 12 december krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

Samtidigt regleras följande ämnen som hälsofarlig vara (SFS 2017:952):

U-48800, bensoylfentanyl, tetrametylcyklopropanfentanyl och 3-fenylpropanoylfentanyl som tillhör gruppen syntetiska opioider.
4-AcO-MET som tillhör gruppen tryptaminer.
4F-alfa-PiHP och 4-fluor-N-etylpentedron (4F-NEP) som tillhör gruppen syntetiska katinoner.
6-EAPB som tillhör gruppen arylalkylaminer
Från och med den 12 december krävs tillstånd för hantering av vissa hälsofarliga varor för dessa ämnen. Folkhälsomyndigheten får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor)."

Folkhälsomyndigheten.

Projektledare Britt Fredenman