Projektledare Britt Fredenman i Kanada 6-17 oktober 2019

På inbjudan av NGO Portage i Kanada reste Britt Fredenman, Projektledare för BellaNet International till Portage centers i Montreal, Prévost, New Brunswick, Ontario, Elora m.fl. På alla center presenterade Britt vår organisation KSAN och BellaNet International samt utbildade i interaktivt ledarskap för genderspecifik drogprevention. Verksamheten på Portage centers utgör en behandlingsperiod på 6 mån för de boende och gör en absolut skillnad i unga människors liv.De fem grupperna med nyutbildade tjejgruppsledare bildar BellaNet Canada.

Canada grupp 1 center mammor och spädbarn

7 oktober, Mére-Enfant centre, Montreal i Provinsen Quebec.
Britt Fredenman, Projektledare för BellaNet International, har presenterat KSAN och BellaNet International och utbildat 23 deltagare med både personal och unga mödrar under sin första dag i Montreal. De unga mödrarna genomgår missbruksbehandling på centret där de också bor med sina nyfödda barn. På centret finns läkarvård, rehabilitering, barnläkare och eftervård. Med på bilden finns 6 kvinnor som arbetar på Portage Mother- Child Program i Montreal.

Canada grupp 2 center för kvinnor o tjejer med schizofreni o psykoser

8 oktober, TSTM centre, Montreal i Provinsen Quebec.
Britt Fredenman, Projektledare för BellaNet International, har presenterat KSAN och BellaNet International och utbildat 19 deltagare med både personal och unga tjejer under sin andra dag i Montreal. De unga tjejerna bor och genomgår vård och behandling på behandlingscentret för schizofreni och psykoser som orsakats eller förvärrats på grund av alkohol- och/eller narkotikabruk. På centret finns läkarvård, behandling och rehabilitering. Med på bilden finns 10 kvinnor som arbetar på Portage TSTM centre i Montreal.

Canada grupp 3 center missbruksbehandling tjejer

9 oktober, Lác Écho centre, Prévost i Laurentides County, i Provinsen Quebec.
Britt Fredenman, Projektledare för BellaNet International, har presenterat KSAN och BellaNet International och utbildat 45 deltagare med både personal och unga tjejer i Prévost. De unga tjejerna bor och genomgår missbruksbehandling på centret. På centret finns vård, behandling och rehabilitering. Med på bilden finns 7 kvinnor som arbetar på Portage Lác Écho centre i Prévost

Canada grupp 4 missbruksbehandling tjejer

10 oktober, Cassidy Lake centre i Provinsen New Brunswick.
Britt Fredenman, Projektledare för BellaNet International, har presenterat KSAN och BellaNet International och utbildat 20 deltagare med både kvinnlig personal och unga tjejer i Cassidy Lake. De unga tjejerna bor och genomgår missbruksbehandling på centret. På centret finns vård, behandling och rehabilitering. Med på bilden finns 6 kvinnor som arbetar på avdelningen för tjejer och 3 män som arbetar på avdelningen för killar på Portage Cassidy Lake centre i New Brunswick.

Canada grupp 5 missbruksbehandling tjejer

15 oktober, Elora centre, Elora i Wellington County i Provinsen Ontario.
Britt Fredenman, Projektledare för BellaNet International, har presenterat KSAN och BellaNet International och utbildat 8 deltagare med personal på Elora centre, de arbetar med tjejer som bor och genomgår missbruksbehandling på centret. På centret finns vård, behandling och rehabilitering. Med på bilden finns 7 kvinnor som arbetar på Portage Elora centre i Ontario

Projektledare Britt Fredenman