News

Utbildningsdag för BellaNets medlemmar i Sverige

Kära BellaNetmedlemmar i Sverige!

Under förutsättning att erforderliga medel beviljas kommer KSAN att, under hösten/vintern 2020, inbjuda till en kostnadsfri utbildningsdag i Webinarform,. Utbildningen kommer att hållas på engelska av en gästföreläsare.

Utbildningen syftar till att utöka tjejgruppsledarnas program/verksamhet för tjejgrupperna gällande kunskap om hur förebygga sexuella övergrepp på flickor. Utbildningen innehåller ett konkret policyprogram.

Det kommer finnas fyra möjligheter att delta på denna utbildningsdag i webinarform.

Önskar du delta och vilken månad passar dig bäst?
September, Oktober, November eller December?

Varje utbildningsdag kommer ha plats för 25 deltagare.

Anmälan med namn och önskemål av månad skickas per mejl till:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Britt Fredenman
Projektledare BellaNet International
KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor

BellaNet logga

Rea-dagar i webbshoppen!

Vi har flyttat klart och metodmaterialböcker är uppackade på KSAN:s nya kansli i Gamla stan.
I samband med KSAN:s flytt rear vi ut böcker från vårt lager under flera månader.
Vi har förlängt rean till och med 15 augusti.

Passa på och beställ böcker till ett förmånligare pris redan idag.

Först till kvarn gäller!

Projektledare Britt Fredenman

I am #WithHer, are You?

KSAN uppmärksammar kampanj som drivs av FN:s 10 världsledare : I am #WithHer , are You?
Män borde uppmärksamma och höja rösten mot våld riktad mot kvinnor, skriver FN:s kvinnliga chef för narkotikakontrollorgan i Wien, Ms Ghada Waly, UNODC.
Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Ms. Ghada Waly, is one of 10 heads of UN agencies who called for men's attention to raise their voices and support actions to fight and prevent the incidence of gender-based violence in all parts of the world.
Ms. Waly is joining the message of UN Secretary-General, António Guterres, in urging the Member States to focus their efforts on overcoming the COVID-19 pandemic while adopting a gender-sensitive approach."

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

May 28, International Day of Action for Women’s Health

Today, May 28 is a special day on which the women's health takes a central place. It is an occassion to celebrate the gains for women's health and women's rights to make fundamental decisions related to their reproductive and sexual lives globally.Free from coercion, discrimination and violence!

Read more here

Project Manager Britt Fredenman

Alkoholrelaterade skador på foster och spädbarn

"Så skadas foster och spädbarn av alkohol.
Alkoholkonsumtion under graviditeten har samband med 428 olika sjukdomar. Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa är temat för Folknykterhetens vecka."

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

Sista rea-dagar i webbshoppen och kansliet är öppet efter flytt

Vi har flyttat klart och metodmaterialböcker är uppackade på KSAN:s nya kansli i Gamla stan.

I samband med KSAN:s flytt har vi reat vi ut böcker från vårt lager under nästan två månader. Vi håller igång rean till och med 15 maj. Passa på och beställ böcker till ett förmånligare pris redan idag.

Först till kvarn gäller!

Projektledare Britt Fredenman

100 miljoner - öronmärks pengarna till missbrukande kvinnor?

Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna beslutat avsätta 100 miljoner för att låta Socialstyrelsen fördela pengarna till civilsamhället för att nå och hjälpa bland andra utsatta kvinnor, barn och hbtq-personer.

Bidraget är avsett användas i år. Socialstyrelsen får i uppdrag att fördela 100 miljoner kronor till ideella organisationer för att hjälpa ökat våldsutsatta i spåren av coronakrisen. ”Hoppas pengar även öronmärks till missbrukande kvinnor som nära dagligen utsätts för våld”, säger Leena Haraké på KSAN i intervju till Drugnews.

"Alkohol flödar mer i hemmen, Systembolaget säljer mer, och hot och våld riskerar öka när familjer lever mer isolerade under coronasmittan, särskilt mot barn och kvinnor. Men vi hoppas att det öronmärks anslag även för arbete med missbrukande våldsutsatta kvinnor, säger Leena Haraké, kanslichef på KSAN, till Drugnews. Hon ser akut behov att hjälpa hemlösa kvinnor med beroendeproblem, som kvinnojourer inte tar emot, och som ofta hänvisas till härbärgen och vandrarhem, där även män finns. Dessa kvinnor behöver egna skyddade boenden, för att inte riskera sina liv, menar KSAN, som har medlemsorganisationer som avser söka bidraget".

Artikeln i Drugnews

Projektledare Britt Fredenman

KSAN flyttar sitt kansli

KSAN:s kansli flyttas för ett antal månader till en annan lokal på grund av byggnadsrenovering, flytten går under vecka 18. Vi jobbar hårt för att verksamheten fungerar som vanligt trots flytt och packning.

Vi öppnar kansliet igen den 4 maj i våra temporära lokaler i Gamla stan.

Följ oss gärna på Facebook, Twitter och Instagram så länge!

Projektledare Britt Fredenman

Följ KSAN och BellaNet på Facebook, Twitter och Instagram

Läs regelbundet på våra sociala kanaler: Facebook, Instagram och Twitter.

facebook.com/ksan.wocad
BellaNet på Facebook
@flickfokus
@LeenaKSAN
instagram.com/ksan_wocad

Projektledare Britt Fredenman

KSAN/BellaNet International i WFADs Gender Working Group

Vår organisation KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor är medlemsorganisation i WFAD/ World Federation Against Drugs. Projektledare för KSANs BellaNet International, Britt Fredenman, tillsammans med övriga kollegor från KSAN deltar i WFADs Gender Working Group för att lyfta vikten av genderspecifika drogförebyggande insatser som del av tjejers rätt till god hälsa.

Vi bevakar flickor och kvinnors rättigheter till både drogprevention, vård och behandling av god kvalité . WFADs arbetsgrupp representeras av deltagare och kollegor från bl.a. Sverige, Nigeria, Bosnien, Italien, Sydafrika, Pakistan, Indien och Nepal.

Rådande global coronapandemi slår hårt mot flickor och kvinnors levnadsvillkor. FN har rapporterat om en fruktansvärd ökning av våld i hemmet, som följd av isolering och karantän. Riskerna ökar därför gällande bruk, riskbruk och missbruk som en följd av ökat behov av självmedicinering för brottsoffer i en vardag av ångest, rädsla och utsatthet.

Våra målgruppers behov ska synliggöras och tas på allvar.

Läs mer om WFAD/ World Federation Against Drugs

Projektledare Britt Fredenman

Riskuppfattning och bruk: hur hänger det ihop för flickor?

Ungefär 45 procent av 15-åringarna anser att det är förenat med stor risk att dricka fem standardglas eller mer per gång varje helg. Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, baserad på förra årets ESPAD-undersökning.

KSAN efterlyser mer könsskillnader i rapporteringen.

Riskuppfattningen kring att röka och att använda cannabis regelbundet var signifikant för flickorna men inte för pojkarna. Det vill säga lägre sannolikhet att ha uppgett dessa konsumtionstyper om man har hög riskuppfattning.

Uppfattningen om att det är en stor risk att använda cannabis regelbundet har minskat från 92 procent till under 58 procent mellan 1995 och 2019. Under samma period har andelen som rökt cannabis de senaste 12 månaderna legat runt 5-6 procent.

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

Här kan du läsa om Kvinnokonventionen CEDAW

Kvinnokonventionen (CEDAW) antogs av FN:s generalförsamling 1979. Konventionen trädde i kraft i september 1981. Kvinnokonventionen innehåller 30 artiklar som rör kvinnans rättigheter inom alla områden.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

Projektledare Britt Fredenman

Fortfarande REA i KSANs webbshop!

Vi rear ut metodmaterial just nu. Besök vår webbshop och välj böcker till ett förmånligare pris till och med 15 maj.

Först till kvarn!

KSANs webbshop

Projektledare Britt Fredenman

Bild metodmaterial

Världshälsodagen 7 april

Idag, på Världshälsodagen den 7 april, uppmärksammar vi alla sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor och deras ovärderliga arbete, samt alla som bidrar till vår hälsa i vården!
Här på KSAN och inom våra medlemsorganisationer jobbar vi för god och jämlik hälsa och detta är en förutsättning för att nå FN:s globala hållbarhetsmål genom Agenda 2030.

Läs mer här från WHO

Projektledare Britt Fredenman

Login