News

Andra webinariet om att förebygga sexuella övergrepp på flickor genomfört

KSAN har idag genomfört ännu ett lyckat utbildningswebinar "Förebygga och tidigare uppmärksamma sexuella övergrepp på flickor", vilket är en del av höstens samarbete med gästföreläsare Sigridur Björnsdottir från Rädda Barnen på Island.
Webinariet är det andra av fyra utbildningstillfällen som vi arrangerar under hösten 2020, en satsning med stöd av statsbidrag från Socialstyrelsen till intensifierat arbete mot Covid-19 effekter bland flickor och kvinnor.

Det samlades 25 deltagare från Finland, Färöarna och 5 svenska län, de flesta av dem är medlemmar i BellaNet-nätverket.

Webinariet syftar på att utöka tjejgruppsledarnas kunskap, det finns även handledningsmaterial på svenska: "5 steg för att skydda barnen från sexuella övergrepp", materialet delas ut efter avslutat webinar.

Utbildningen erbjuds till medlemmar i BellaNet över hela landet, med möjligheter att delta i mån av plats för våra medlemsorganisationer och samarbetspartners.

Vi har webinar i detta ämne då vi vet att pandemin lett till ökad utsatthet för flickor som under pandemin ofta blir isolerade med sina förövare. Övergrepp under uppväxten vet vi är en av de vanligaste anledningarna till tidig självmedicinering och tidigt bruk, riskbruk och missbruk.

Webinaret hålls på engelska, är kostnadsfritt och genomförs via appen Zoom.

Vi utvärderar alla seminarietillfälle och tar emot synpunkter emellanåt.

Platser finns kvar till 10 november och 8 december, anmälan görs till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fotot är från KSAN:s instagram.

Bild webinar 2

Projektledare Britt Fredenman

Internationella Flickdagen, 11 oktober 2020

Idag uppmärksammar KSAN Internationella Flickdagen och vill lyfta flickors rättigheter i vårt samhälle.

I KSAN:s dagliga arbete förekommer information om kränkningar och orättvisor unga flickor och kvinnor utsätts för. Vilken motståndskraft behövs det idag om 58% av flickor trakasseras på nätet, utsätts för hot och nätvåld?
(- Data enligt senaste undersökning bland 14 000 unga flickor från 22 länder världen över som Plan International har gjort).

KSAN rustar upp flickor med motståndskraft för att kunna agera mot mobbning och grupptryck, stå upp för sina rättigheter, värderingar och främja sin hälsa, detta är även förebyggande av missbruk, nätvåld och övergrepp.
KSAN når till tonårstjejer med omfattande metodmaterial och internationella nätverket BellaNet.

Bild Bellamaterial

BellaNet är sedan 2005 ett av KSAN:s mest uppskattade insatser för förebyggande arbete med fokus på flickor, tonårstjejer och unga vuxna kvinnor. "Bella Grus och Glitter 2" (KSAN/Katrin Byréus, 2001, 2006, 2018) finns i webshoppen, en utvärderad satsning för tjejorganisering och en investering för livet till flickor!

Projektledare Britt Fredenman

EU-narkotikarapport 2020 slår hål på cannabis-bubblan

EU narkotikaorgan EMCDDA lanserade sin senaste rapport i veckan. COVID-19 har inte påverkat nartkoikatillgänglighet så mycket, droger finns att köpa som nästan som vanligt, rapporterar EMCDDA och misstankar om infiltrering av den organiserade brottsligheten i hamnarnas verksamhet och logistiska kedjor framträder starkt. Nya kemiska droger som alternativ till kända fentanylanaloger

Cannabis med sina nya sorter och kommersiella produkter ansvarar för största behov för vård i EU. Ingen annan narkotika orsakar så stora vårdbehov i Europa, enligt EMCDDA.

De nya potenta cannabissorterna och brist på kunskap hos allmänheten om kopplingen mellan bruk av denna beroendeframkallande produkt och efterföljande behov av vård är ett nytt ämne som EMCDDA ska fokusera sig på i närmaste framtiden.

Svenska EU-kommissionären Ylva Johansson, som ansvarar för inrikes frågor, sa vid en presskonferens när rapporten släpptes att ”produktionen och handeln med olaglig narkotika utgör fara för EU-invånarnas hälsa och säkerhet”. som ansvarar för inrikes frågor, sa vid en presskonferens när rapporten släpptes att ”produktionen och handeln med olaglig narkotika utgör fara för EU-invånarnas hälsa och säkerhet”.

Narkotikaanvändning i EU : (@EMCDDA)

EMCDDA Drug Report2020

Projektledare Britt Fredenman

Första webinariet om att förebygga sexuella övergrepp på flickor genomfört

KSAN har idag genomfört ett lyckat utbildningswebinar "Förebygga och tidigare uppmärksamma sexuella övergrepp på flickor", vilket är en del av höstens samarbete med gästföreläsare Sigridur Björnsdottir från Rädda Barnen på Island. 14 deltagare var med.

Webinariet är det första av 4 utbildningstillfällen som vi arrangerar under hösten 2020, en satsning med stöd av statsbidrag från Socialstyrelsen till intensifierat arbete mot Covid-19 effekter bland flickor och kvinnor.

"Intressant och mycket material att reflektera över och utgå ifrån i förberedelser och arbetssituationer", tyckte flera deltagare strax efter föreläsningen som hölls på engelska då deltagare från BellaNet Baltikum har varit med.

Webinariet syftar på att utöka tjejgruppsledarnas kunskap, det finns även handledningsmaterial på svenska: "5 steg för att skydda barnen från sexuella övergrepp", materialet delas ut efter avslutat webinar.

Utbildningen erbjuds till medlemmar i BellaNet över hela landet, med möjligheter att delta i mån av plats för våra medlemsorganisationer och samarbetspartners.

Vi utvärderar alla seminarietillfälle och tar emot synpunkter emellanåt.

Projektledare Britt Fredenman

Platser kvar till vårt webinar Tisdag den 22 september

Hej Tjejgruppsledare i Sverige!

Platser finns kvar till vårt webinar på Tisdag 22 september kl: 12.00-13.00!

Passa på att anmäla dig innan platserna tar slut!

En inbjudan till vårt webinar har gått ut via mejl. Webinaret handlar om hur man kan förebygga sexuella övergrepp på flickor och innehåller också ett handledningsmaterial. Webinaret hålls på engelska av Sigríður Björnsdóttir som arbetar för Rädda Barnen på Island. Vi på KSAN har ett webinar i detta ämne då vi vet att pandemin lett till ökad utsatthet för flickor som under pandemin ofta blir isolerade med sina förövare. Övergrepp under uppväxten vet vi är en av de vanligaste anledningarna till tidig självmedicinering och tidigt bruk, riskbruk och missbruk. Webinaret är kostnadsfritt och kommer hållas via appen Zoom.

Har du inte fått ett mejl så sänd mig din mejladress så kommer en detaljerad inbjudan till din inbox!
Varmt välkommen med din anmälan!
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Britt Fredenman, Projektledare för BellaNet.

KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor

KSAN logga

KSAN inbjuder BellaNet:s Tjejgruppsledare till webinar "Förebygga och tidigare uppmärksamma sexuella övergrepp på flickor"

Hej Tjejgruppsledare i Sverige!

Varmt välkomna med er anmälan!

Projektledare Britt Fredenman

Bild 1 webinar inbjudan

Bild 2 webinar inbjudan

Årsmötet med kunglig glans: årets Fjärilspris tilldelats H.M.Drottning Silvia

KSAN:s Årsmöte inleddes med välkomstord från KSAN:s ordförande Lena Josefsson och leddes av Regina Mattsson, WFAD:s generalsekreterare. Lena Josefsson omvaldes till ordförande och nya vice ordförande blev Lotten Sunna. Två nya medlemsorganisationer valdes in: #UtanSkyddsnät som bildades under Metoo-rörelsen och gett röst åt utsatta kvinnor i missbruk, samt Riksförbundet Kontraktsmetoden (f.d. Smart) som arbetar förebyggande för att unga ska välja bort alkohol, tobak och andra droger. Sammanlagt har KSAN nu 39 medlemsorganisationer som ger röst åt cirka 320 000 kvinnor.

Fjärilspriset delades ut i samband med KSAN:s årsmöte vilket hölls digitalt i år. Årets pristagare H.M. Drottning Silvia läste upp ett tacktal.
Motiveringen till Fjärilspriset 2020 lyder:

"Årets Fjärilspris tilldelas H.M. Drottning Silvia för hennes mångåriga arbete och personliga engagemang i narkotikafrågan samt för barns rätt till en drogfri uppväxt. Drottningens engagemang för utnyttjade barn är nydanade och har gett frågorna en ökad uppmärksamhet. H.M. Drottning Silvia har genom sitt intresse för missbruksfrågor lyft beroendeproblematiken såväl nationellt såsom internationellt.

Tack vare Drottningens kunskap och insatser för att påverka attityder har nya möjligheter öppnats för att förbättra folkhälsan och hon är en inspirationskälla och stöd för de flickor och kvinnor med olika social bakgrund, enligt Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågors motivering. H. M. Drottning Silvia bidrar till ett samhälle där hälsa och omtanke står i fokus”.

Drottningen kände sig hedrad över utmärkelsen och sade "Detta fina halsband kommer jag att bära med stolthet”.

Fjärilspris 2020

Foto: Kungliga hovstaterna

I organisationen Childhood Foundation, som Drottningen var med och grundade, arbetas det för att förebygga våld och mot sexuella övergrepp. De ser hur barns utsatthet ökar i miljöer där det förekommer missbruk, enligt H.M. Drottningen. Drottningen sade i sitt tal bl.a.:

"Dagens ungdomar möter stora utmaningar. Den psykiska ohälsan ökar. Droger och alkohol kan bli en farlig tröst. Polisen rapporterar också om att droganvändningen bland våra unga ökar under corona-pandemin. Detta är rapporter som vi måste ta på stort allvar. Att arbeta med dessa frågor kräver tid, tålamod, och kanske framför allt: samarbete. Därför känns det särskilt fint att ta emot detta pris från en organisation som arbetar så brett och långsiktigt som ni gör".

"Mina damer: vi har mycket kvar att göra, och jag är glad att vi gör det tillsammans", sa Drottningen och tackade för utmärkelsen (ett silversmycke designat av Annika Åkerfelt).

Läs mer i artikeln från Drugnews

Läs mer om utdelningen av Fjärilspriset till H.M. Drottning Silvia på hemsidan för Sveriges Kungahus

Projektledare Britt Fredenman

Årets Fjärilspristagare : H.M. Drottning Silvia

PRESSMEDDELANDE 2020-08-31

Fjärilspris 2020 tilldelas H.M. Drottning Silvia

Fjärilspriset är en utmärkelse för visat mod och engagemang i frågor gällande alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel utifrån ett kvinnoperspektiv med utgångspunkt i KSAN:s stadgar.
De ideella insatserna prioriteras vid val av mottagare. Årets pris delas ut till H.M.Drottning Silvia i anslutning till KSAN:s årsmöte den 31 augusti.

Motiveringen lyder:

Årets Fjärilspris tilldelas H.M. Drottning Silvia för hennes mångåriga arbete och personliga engagemang i narkotikafrågan samt för barns rätt till en drogfri uppväxt. Drottningens engagemang för utnyttjade barn är nydanande och har gett frågorna en ökad uppmärksamhet.

H.M. Drottning Silvia har genom sitt intresse för missbruksfrågor lyft beroendeproblematiken såväl nationellt såsom internationellt.

Tack vare Drottningens kunskap och insatser för att påverka attityder har nya möjligheter att förbättra folkhälsan öppnats. Drottningen förblir inspirationskälla och stöd till flickor och kvinnor i alla åldrar, med olika sociala bakgrund. H. M. Drottning Silvia bidrar till ett samhälle där hälsa och omtanke står i fokus.

Lena Josefsson
Ordförande, KSAN
Stockholm, 2020-08-31

Projektledare Britt Fredenman

Rea-dagar i webbshoppen!

Vi har flyttat klart och metodmaterialböcker är uppackade på KSAN:s nya kansli i Gamla stan.
I samband med KSAN:s flytt rear vi ut böcker från vårt lager under flera månader.
Vi har förlängt rean till och med 30 september

Passa på och beställ böcker till ett förmånligare pris redan idag.

Först till kvarn gäller!

Projektledare Britt Fredenman

Hej Tjejgruppsledare på BellaNet!

Hoppas ni har en skön sommar!

Stämmer dina kontaktuppgifter i din profil i medlemsregistret här på www.bellanet.se ? Kanske har du bytt arbetsplats eller mejladress? Uppdatera dina kontaktuppgifter för vi vill så gärna nå dig med inbjudningar och information om webinar m.m.

Hälsningar Britt Fredenman, Projektledare BellaNet.
KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotika

Utbildningsdag/webinar för BellaNets medlemmar i Sverige

Kära BellaNetmedlemmar i Sverige!

KSAN inbjuder till en kostnadsfri utbildningsdag i Webinarform. Utbildningen kommer att hållas på engelska av en gästföreläsare.

Utbildningen syftar till att utöka tjejgruppsledarnas program/verksamhet för tjejgrupperna gällande kunskap om hur förebygga sexuella övergrepp på flickor. Utbildningen innehåller ett konkret policyprogram.

Det kommer finnas fyra möjligheter att delta på denna utbildningsdag i webinarform.

Tisdag 22 september kl: 12.00-13.00

Tisdag 13 oktober kl: 12.00-13.00

Tisdag 10 november kl: 12.00-13.00

Tisdag 8 december kl: 12.00-13.00

Varje utbildningsdag kommer ha plats för 25 deltagare.

Anmälan med namn och utbildningsdagens datum skickas per mejl till:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Britt Fredenman
Projektledare BellaNet International
KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor

Ny EU-agenda och handlingsplan för 2021-2025

EU-kommissionen rapporterar i slutet av juli om en drastiskt försämrad situation för barn som lever med sina misshandlare under corona-epidemi. Antal rapporterade fall där barn utnyttjas för sexuella tjänster och misshandlas har ökat från 23 000 år 2010 till 725 000 år 2019, inom EU, med 3 miljoner delade bilder och videoklipp. Data från Europol tyder på samma tendens. En av fem barn är offer för sexbrott (enligt Council of Europe, One in Five campaign).

Nya strategiska prioriteringar som offentliggjordes 24 juli 2020 omfattar en ny EU-strategy för att upprätthålla digital säkerhet (Cyber Unit), förstärka EU-insatser mot terrorhot, extremism och sexuellt uttnyttjande av barn på nätet. Brott mot barn på nätet antogs kräva omedelbara handlingar, såsom utveckling av en ny strategy med samma namn och ett nytt europeiskt center för utsatta barn, med bästa exempel på sådana center världen över i grunden, samt med hjälp för offer och strävan att stärka preventiva åtgärder. Det sistnämnda kräver forskning och kunskap som är begränsad idag och vi på KSAN har en del att dela med sig av inom vårt arbete. EU-kommissionen kommer att skapa ett preventivt nätverk till stöd för starkare kopplingar mellan forskning och praktik och jobba med nya lagstifningsramverk. Läs mer

EU agenda och handlingsplan mot narkotika 2021 -2025 sätter prioriteringar inom fördjupade preventiva insatser, bland annat. Kunskaper om baksidor av narkotikamissbruk och samband mellan narkotikaanvändning, våld och kriminalitet måste tydliggöras. När det gäller narkotikarelaterade behandling prioriteras bredare tillgång till vård, skademinskning och prioritet #6.2. handlar om specifika behov för kvinnor vid behandling av narkotikamissbruk. Läs mer

Projektledare Britt Fredenman

Utbildningsdag för BellaNets medlemmar i Sverige

Kära BellaNetmedlemmar i Sverige!

KSAN inbjuder till en kostnadsfri utbildningsdag i Webinarform. Utbildningen kommer att hållas på engelska av en gästföreläsare.

Utbildningen syftar till att utöka tjejgruppsledarnas program/verksamhet för tjejgrupperna gällande kunskap om hur förebygga sexuella övergrepp på flickor. Utbildningen innehåller ett konkret policyprogram.

Det kommer finnas fyra möjligheter att delta på denna utbildningsdag i webinarform.

Tisdag 22 september kl: 12.00-13.00

Tisdag 13 oktober kl: 12.00-13.00

Tisdag 10 november kl: 12.00-13.00

Tisdag 8 december kl: 12.00-13.00

Varje utbildningsdag kommer ha plats för 25 deltagare.

Anmälan med namn och utbildningsdagens datum skickas per mejl till:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Britt Fredenman
Projektledare BellaNet International
KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor

BellaNet logga

World Drug Day och rapportering om narkotikaläget i världen

Idag, 26 juni på internationella FN dagen mot missbruk och olaglig handel med narkotika uppmärksammar vi på KSAN narkotikaproblematiken och oroas över att tonåringar och unga vuxna står för största andelen människor som använder narkotika. Unga människor, unga kvinnor i synnerhet, är i behov av hälsosamma livsvanor och genderspecfika resurser till deras hjälp är livsviktiga.

Årets tema för FN-dagen mot missbruk är "Better Knowledge for Better Care" ("Bättre kunskap för bättre vård"). Vi vill citera chefen för Narkotikakontrollorgan UNODC Ms. Ghada Waly:

"Sårbara och marginaliserade grupper, ungdomar, kvinnor och fattiga får betala priset för världens narkotikaproblem. Covid-krisen och ekonomisk nedgång hotar ytterligare öka drogfaran, när våra hälso- och sociala system har förts till randen och samhällen kämpar med att hantera det", sa Ms. Ghada Waly (pressmeddelandet finns här).

World Drug Report finns att läsa på engelska

Projektledare Britt Fredenman

Login