News

KSAN:s årsmöte den 16:e april 2018 i Stockholm

KSAN höll sitt årsmöte den 16:e april i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. KSAN:s ordförande Maj-Inger Klingvall inledde och hälsade alla välkomna. Årsmötesprogrammet hade fokus på flickors och unga kvinnors psykiska hälsa och situation samt kvinnor i missbruk. Årsmötet leddes av årsmötesordförande Åsa Hagelstedt. Årsmötet beviljade TRIS utträde ur KSAN, biföll medlemsansökan från Centerkvinnorna och LP-verksamhetens Ideella Riksförening. KSAN består nu av 39 medlemsorganisationer.

Kajsa Westlund, sammankallande i KSAN:s valberedning, föredrog valberedningens förslag till styrelse, ersättare, revisorer samt revisorsersättare. Maj-Inger Klingvall avtackades som ordförande efter åtta år med tal från vice ordförande Ann-Charlotte Hammar. Till ny ordförande valdes Lena Josefsson. Till ordinarie ledamöter för två år omvaldes Marianne Johansson och Karin Rågsjö. Till ordinarie för två år nyvlades Nina Ulvelius och Kerstin Engle som ordinarie ledamöter. Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Ana Oviedo, Catarina Göransson Malmgren och Sabrina Sandhu valdes för ett år som ordinarie ledamöter. Mildred Hedberg och Ingela Broberg omvaldes som ersättare för ett år. Eva Solberg och Ann Hedberg Balkå nyvaldes som ersättare för ett år. Till valberedning i KSAN omvaldes på ett år Kajsa Westlund, Gun-Lis Roos och Siw Warholm. Till sammankallande omvaldes Kajsa Westlund.

Till ersättare för ett år omvaldes Mildred Hedberg och Ingela Broberg. Till revisor för ett år omvaldes Christina Pettersson. Maj-Inger Klingvall nyvaldes för ett år som revisor. Till revisorsersättare för ett år nyvaldes Iris Denstedt-Stigzelius.

Kerstin Evelius, nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa kommer talade om den nya strategin för psykisk hälsa, därefter talade Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell om framtida utmaningar inom det sociala området från Socialstyrelsens perspektiv.

KSAN:s årsmöte avslutades med utdelningen av KSAN:s 2018 års Fjärilspris som i år gick till Lotten Sunna!

Projektledare Britt Fredenman

USA: 10 miljoner dollar till lobbygrupper och läkare som uppmuntrat användandet av smärtstillande

"De fem företagen har kontrakterat grupper och läkare knutna till dem, för att stötta industrin. Det kan ha haft betydelse för utvecklingen av den opioid-epidemi som 2016 krävde 42 000 människors liv på grund av överdoser. Det rapporterar Reuters."

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

Cannabis har blivit dyrt - marknaden omsätter en halv miljard per år

"Amfetamin och brunt heroin är de droger som fallit allra mest i pris över tid. Cannabis har däremot blivit dyrare och nettoomsättningen på cannabis landar på över en halv miljard kronor per år sett till de senaste fem åren. Det framgår av rapporten ”Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2017” som CAN presenterade den 5 mars."

Läs CAN:s rapport här.

Projektledare Britt Fredenman

"Läkemedelsverket stoppar cannabisolja"

Läkemedelsverket stoppar tre företag från att sälja hampaprodukter som innehåller ämnet cannabidiol. Enligt Läkemedelsverket är produkterna att klassas som läkemedel och försäljningen måste upphöra omedelbart, skriver Dagens Medicin.

Läs mer här.

"Läkemedelsverket förbjuder CBD-olja"

Projektledare Britt Fredenman

Starkare cannabis i Storbritannien

"En studie från Kings Collage i London visar att högpotenta cannabissorter helt har tagit över den illegala marknaden för cannabis i Storbritannien."

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

Projektledare Britt Fredenman föreläser hos Riksförbundet SMART

Projektledare Britt Fredenman är inbjuden som  talare till Inspirationseftermiddag på Riksförbundet SMART:s Årsmöte i Hässleholm. Årsmötet är den 8 mars, vilket också är den Internationella Kvinnodagen.

KSAN / Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som berör alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel.
KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet. Målgrupper utgörs av flickor och kvinnor i alla åldrar.
Föreläsningens innehåll: Genderspecifik drogprevention ur ett internationellt perspektiv, ett framgångsrikt förebyggande arbete med särskilt fokus på flickor/unga kvinnor gällande ANDT.

Projektledare Britt Fredenman

Européer dricker mest alkohol i världen

"Enligt WHO beräknas mer än var tionde europé lida av beroende eller andra problem kopplade till alkohol."

"antalet misshandelsfall i Sverige skulle öka med 30 000 per år om alkoholkonsumtionen steg med en liter per person"

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

USA: Kvinnor undviker att äta för att kompensera för alkoholens kalorier

"Berusningsdrickandet bland vuxna i USA har ökat. Med det har också följt ett ökande antal, särskilt kvinnor, som undviker att äta för att kompensera alla kalorier i alkoholen."

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

Irland: Förslag till alkohollag antaget

– Det är första gången i historien som vårt land introducerat folkhälsoargument i en lag som gäller alkohol. På tobaksområdet har vi redan visat att det fungerar, så låt oss göra detsamma för alkohol, säger hälsominister Somin Harris till Newstalk.com.

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

Alkohol farligare för levern än forskarna tidigare trott

"Alkoholkonsumtion i ung ålder kopplas till leversjukdom senare i livet i en ny studie från Karolinska institutet.

Även de testpersoner som drack mindre än vad som anses vara en problematisk mängd alkohol uppvisade oftare leversjukdom"

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

Kanslichef Leena Haraké och Projektledare Britt Fredenman till London på ICAA-möte

Kanslichef Leena Haraké och Projektledare Britt Fredenman från WOCAD/ Women’s Organisations Committee on Alcohol and Drug Issues befinner sig nu i Westminster,London på ICAA-möte (ICAA/ International Council on Alcohol and Addictions)

Britt och Leena London feb 2018 ICAA

Kanada: Alkoholindustrin motarbetar varningstexter

"Enligt Robert Solomon, professor i juridik vid University of Western Ontario i London och specialiserad på alkohol- och drogpolitik, ger reglerna för cigarettpaket Yukons regering rätt att klistra dit etiketter även på alkoholförpackningar. Han avfärdar idén om varumärkesskada.

– Det är sorgligt att industrin motsätter sig att göra konsumenter medvetna om de skador som är relaterade till alkohol. Industrin vill verkligen inte att allmänheten ska betrakta alkohol som en drog. Det är en drog som orsakar kostnader för hälsan, säger han till New York Times."

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

Boston: "Längre tid med opioidmedicin ökar beroenderisk"

"BOSTON Det är snarare tiden med opiatläkemedel som smärtlindrare efter operation som ökar risken för beroende än styrkan av doseringen. Det slutsatsen dras i en amerikansk studie med över en miljon patienter, viktig kunskap mot bakgrund av den pågående opioidkrisen i USA."

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

KSAN upprepar sitt krav på narkotikaklassning av Lyrica (pregabalin)

Tredje gången gillt! KSAN upprepar sitt krav på narkotikaklassning av Lyrica (pregabalin)

Till ansvarigt statsråd Annika Strandhäll och Sveriges Regering:

Med anledning av fortsatta larmrapporter om svåra biverkningar och utsättningsproblem upprepar KSAN sitt krav från april 2010 och september 2013 att regeringen ska narkotikaklassa Lyrica (pregabalin) snarast!

Förskrivningen av smärtstillande, lugnande och antidepressiva läkemedel till unga kvinnor har ökat lavinartat sedan mitten av 1990-talet. När KSAN reagerade första gången 2010 hade totalt 47 687 unga kvinnor i åldern 10-29 år fått narkotiska preparat och antidepressiva medel utskrivet 2009 enligt Socialstyrelsens statistik.

Det första av KSANs krav besvarades med varma hälsningar från den dåvarande socialministern. Efter KSANs andra krav kom hälsningen om att Läkemedelsverket har ögonen på preparatet.

Chefen för tillsynen av narkotikaklassade preparat på Läkemedelsverket har förklarat år 2016 att det finns förutsättningar för att narkotikaklassa Lyrica men att problemet inte är tillräckligt omfattande i Sverige och att det inte heller finns något annat land i Europa som har narkotikaklassat det.

KSAN undrar hur stort problemet ska bli innan det vidtas åtgärder?

Försäljningen av ett av de förskrivna medlen – Lyrica (pregabalin) – har fortsatt att öka. Läkemedlet har introducerats som helt ofarligt och verksamt mot det mesta, från epilepsi till generaliserat ångestsyndrom. I USA är den verksamma substansen i Lyrica, pregabalin, narkotikaklassad sedan 2005, förteckning V, på grund av att den påverkar centrala nervsystemet och att det finns risk för att pregabalin är beroendeframkallande. Läkemedelsföretaget Pfizer som tillverkar Lyrica (pregabalin) har fällts år 2009 i USA för bedräglig marknadsföring och vilseledande information om flera av sina preparat.

Flera unga kvinnor i Sverige har rapporterat svåra biverkningar, att det är svårt att sluta med medicinen och allt fler beskriver komplexa besvär.
- Bland rapporterade biverkningar finns hjärtsvikt, vätska i lungorna, förlust av medvetandet, överkänslighet och allergiska reaktioner, psykisk försämring, aggression, svårighet att urinera, diarré, huvudvärk, illamående och olustkänsla samt tankar på att skada sig själva eller begå självmord.
- Bland abstinensbesvär nämns förändrad självuppfattning, rastlöshet, depression, stark oro, humörsvängningar, svårighet att finna ord, hallucinationer, onormala drömmar, panikattacker, likgiltighet, känslan av att vara onormal m. m.

Det finns 36 101 individuella fall med allvarliga biverkningar rapporterade i Eudra Vigilance (European Medicines Agency databas) för Lyrica fram till december 2017, varar 22 063 gäller kvinnor. KSAN anser att det är 36 101 personer för många.

Med stöd av ovanstående uppmanar KSAN Sveriges regering att narkotikaklassa läkemedlet Lyrica (pregabalin) i Sverige och verka för att detsamma sker i EU snarast.

För mer information kontakta:
Kanslichef Leena Haraké, KSAN
Tel: 08-10 10 51
Mobil: 070-862 74 95
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projektledare Britt Fredenman

Login