News

Ökning av droger i Europas avloppsvatten

Amfetaminanvändningen har ökat med över 1 000 procent i Sverige sedan 2011, enligt EMCDDA:s avloppsvattenanalys. Även ecstasy och kokain har ökat.

Analys av avloppsvatten började göras för att undersöka miljöpåverkan av det flytande avfallet från Europas hushåll. En bieffekt var att analysen också visar vilka droger som spolas ut i avloppet. Man tittar dels efter preparatet och dels efter de metaboliter som bildas när de utsöndras i urinen.

Analyser gjorts för MDMA, kokain, amfetamin och metamfetamin.
Fram till 2019 har det skett en rejäl ökning av användningen av samtliga droger, sett till avloppsvattnet.

Såhär ser kokainsiffrorna i milligram per person och dag ut idag:
Amsterdam 986,2
Reykjavik 740,7
Barcelona 700,3
London 618,8
Köpenhamn 599,7
Bern 485,9
Milano, däremot har minskat sin användning av kokain till 236,6. Inte så stor skillnad, men anmärkningsvärt ändå med tanke på de övriga städernas ökningar.

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

REA i KSANs webbshop!

Vi rear ut metodmaterial just nu. Besök vår webbshop och välj böcker till ett förmånligare pris till och med 15 maj.

Först till kvarn!

KSANs webbshop

Projektledare Britt Fredenman

Bild metodmaterial

16 ämnen föreslås klassas som narkotika eller hälsofarliga varor

Information från Folkhälsomyndigheten:

Regeringen har beslutat narkotikaklassa 13 psykoaktiva substanser och 3 som hälsofarliga varor. Dessa säljs och diskuteras på olika drogforum på nätet. Substanserna har idag ingen medicinsk användning.
Följande ämnen som idag är klassade som hälsofarliga varor föreslås omklassificeras som narkotika:

5C-AKB48, 5Cl-AB-PINACA, 5F-CUMYL-PeGACLONE, CUMYL-5F-PINACA, MPhP-2201 och NM-2201 som tillhör gruppen cannabinoider.
2-metylacetylfentanyl som tillhör gruppen opioider.
Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika:

5F-ADBICA, 5F-AKB57, 5F-EDMB-PINACA, CUMYL-CHMGACLONE och JWH-022 som tillhör gruppen cannabinoider.
alfa-PCYP som tillhör gruppen katinioner.
Följande ämnen föreslås klassificeras som hälsofarliga varor:

3F-alfa-PHP som tillhör gruppen katinoner.
metoxpropamin (MXPr) som tillhör gruppen arylcyklohexylaminer
4-fluorofenibut som tillhör gruppen övriga.

Beslutet innebär att all hantering och bruk av dem, vid sidan av forskning, förbjuds.
Användning av preparaten kan innebära risk för hälsa och liv, i flera fall har de kopplats till dödsfall.

Läs hela Folkhälsomyndighetens artikel här

Projektledare Britt Fredenman

REA i webbshoppen! Metodmaterial till förmånligare priser - först till kvarn gäller!

REA i webbshoppen!

I samband med KSAN:s flytt rear vi ut metodmaterial från vårt lager från och med idag, 23 mars 2020.

Passa på och beställ böcker till ett förmånligare pris redan idag. Vi håller igång rean till och med 15 maj.

Först till kvarn gäller!

Projektledare Britt Fredenman

Socialstyrelsens statistik gällande färre dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar

År 2018 avled 903 personer till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Det är en minskning med drygt sex procent jämfört med föregående år, visar statistik från Socialstyrelsen. Där måste man fråga vem omfattas av minskningen - är det männens eller kvinnors statistik som presenteras?
Det finns en tydlig skillnad i åldersfördelningen mellan män och kvinnor. Dödsfallen bland män är vanligast i yngre åldrar medan dödsfallen bland kvinnor är vanligare bland något äldre personer. Bland kvinnor är det också vanligast med suicid.

Färre dödsfall var kopplade till olika fentanyler under 2018 jämfört med 2017. Samtidigt är det för tidigt att säga om detta är ett trendbrott. Antalet dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar har gått upp och ner de senaste åren, säger Daniel Svensson, utredare på Socialstyrelsen.

Antalet dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar:
År 2018: 903
År 2017: 962
År 2016: 916
År 2015: 954
År 2014: 939
År 2013: 815
År 2012: 775
År 2011: 711
År 2010: 722
År 2009: 728

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

8 mars - dags att synliggöra andra hälften av folket!

På 40:e året med Kvinnokonventionen väntar vi ännu på ANDT-området på förebyggande åtgärder som främjar kvinnors fysiska och psykiska hälsa, skydd mot våld och vanvård, särskild behandling för missbrukande kvinnor, stopp för exploatering av oss i marknadsföring av alkohol och andra droger. Det skriver Leena Haraké, kvinnonätverket KSAN, i en krönika till Drugnews.

Den internationella kvinnodagen inträffar den 8 mars varje år och uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen.

Vid Förenta nationernas första internationella kvinnokonferens i Mexiko 1975 togs initiativ till att införa en gemensam kvinnodag. FN:s generalförsamling beslutade sedan om det i en resolution 1977 och från året därpå finns 8 mars med på FN:s lista över högtidsdagar.

I och med FN:s ”erkännande” kan man säga att den internationella kvinnodagen ändrades från att ha varit en socialistisk kampdag till en mer opolitisk högtidsdag, men hur man firar den varierar mycket mellan olika länder.

Men erkännande har inte märkts av på ANDT-området (alkohol, narkotika, doping och tobaksfrågor) där det fortfarande råder en manlig norm och förnekande av kvinnors särskilda utsatthet och rätt till behandling utifrån sina egna behov.

Attityder och värderingar som göder skam, skuld och fattigvårdens självförvållandeprincip råder fortfarande. Kvinnor har enligt dessa värderingar sig själva att skylla om något obehagligt händer. Missbrukande våldsutsatta kvinnor placeras fortfarande på härbärgen för män eller på vandrarhem med samhällets socialtjänsts omsorg i Sverige anno 2020.

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, även kallad CEDAW eller Kvinnokonventionen, sedan 1979 har inte förbättrat kvinnors situation märkbart. Sverige var det första landet som ratificerade denna konvention 1980 för 40 år sedan. Trots det gäller kvinnokonventionen inte som svensk lag och har därför inte samma status som andra svenska lagar. Det här går ut över kvinnorna som fortfarande inte har samma rättigheter som män.

Läs hela krönikan här

Projektledare Britt Fredenman

KSAN till 63rd CND möte vid FN i Wien: seminarium med WFAD

Mellan 2 och 4 mars kommer KSAN delta i ett seminarium om kvinnorättigheter i vård och behandling av narkotikabruk : Barriers in access to treatment and recovery (issues faced by women living with substance use disorders).

Evenemanget anordnas vid årliga FN-möte i Wien om narkotikapolitik då statliga delegationer kan forma och frivilligorganisationer kan påverka em hel del frågor inom narkotikapolisk sfär, prevention, vård och behandling med stöd av FN-konventioner. KSAN samarbetar med World Federation Against Drugs, EURAD, Dianova, Celebrate Recovery i detta.

Vi kommer lyfta vikten av Kvinnokonventionen och kvinnors rätt till liv, istället för stigma, skam och diskriminering. Trauman som står för större andel psykiska problem hos kvinnor än hos män, enligt senaste rapport från Socialstyrelsen (2019), är också oftast orsakad av män och blir behandlad av manliga specialister inom vården. Kvinnor har inte manliga förebilder i behandling eller i livet, det behövs ett paradigmskifte inom vården världen över!

Flyer CND side event

Projektledare Britt Fredenman

Happy World NGO Day!

Grattis till alla frivilligorganisationer!
Idag, 27 februari, firar över 10 miljoner frivilligorganisationer världen över sin dag.

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

En av fyra opioidöverdoser involverar barn och tonåringar

En ny amerikansk studie har analyserat ca 754 000 fall av opioidöverdoser mellan 2005 och 2018.
Nästan 208 000 av dessa handlade om barn som var 18 år eller yngre.

Mer än en fjärdedel av alla opioidöverdoser i USA är tonårsöverdoser och en femtedel av dessa är troligast ett självmordförsök, berättar Dr. Megan Land, författaren till studien vid Emory University 's School of Medicine i Atlanta.

Skolorna måste utbilda barnen om risker och föräldrarna måste inse att dagens opioider är väldigt kraftiga och förvara läkemedel på ett säkert sätt, säger experterna.

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

Senaste nytt från NordAN/ Nordic Alcohol and Drug Policy Network

KSAN är medlem i NordAN sedan år 2000 och leder kvinnosektionens årliga aktivitet sedan 2006. Vi har deltagit i NordAN:s Årliga konferens 11-12 oktober 2019. Vad har hänt sedan dess?

Svaret finns med i färska rapporten:

What has happened since? A Report on alcohol and drug policy developments in Nordic and Baltic countries.

Projektledare Britt Fredenman

Kunskapsunderlag om cannabis till ANDT-förebyggande arbete

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett nytt kunskapsunderlag om cannabis som riktar sig till de som arbetar med ANDT-förebyggande arbete på lokal och regional nivå. Rapporten täcker flera aktuella områden som hur vanlig cannabisanvändningen är, hur utvecklingen ser ut, hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk, förebyggande arbete och policyförändringar gällande cannabis i omvärlden.

Cannabisanvändning kan leda till hälsomässiga och sociala problem, och omfattningen av dem varierar för olika individer och befolkningsgrupper. De vanligaste indikatorerna för cannabisutveckling tyder på att cannabisbruket i Sverige har ökat under de senaste tio åren.

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

Vecka 7 - "Spela roll" - om barn som far illa av vuxnas alkoholbruk

Den 10 februari inleder veckan 7 och det är som bekant en nationell uppmärksamhetsvecka "Spela roll" då vi uppmärksammar barn som far illa av vuxnas alkoholbruk.

KSAN vill poängtera att vårt fokus ligger på barnens rätt till miljö fri från alkohol och andra toxiska substanser, vilket är lagstiftat med Barnkonventionens artikel 33 i år. "Spela roll" handlar om vuxnas ansvar!

Läs mer om kampanjen

Projektledare Britt Fredenman

Holländsk narkotikapolitik: särskilda utmaningar och udda lösningar

Med hjälp av statistik från bland annat polisen och skattemyndigheterna och massor med intervjuer har det kartlagts hur internationella narkotikagäng, albaner, turkar, colombianer, marockaner och italienska maffian – tillsammans med inhemska narkotikahandlare – fått fäste i landet. Det har investerat de illegala inkomsterna i lagliga verksamheter, bland annat fastigheter, restauranger och barer. Den utvecklingen började redan på 1970-talet, enligt rapportens författare, journalisten Jan Tromp och professorn på polishögskolan Pieter Tops, som ger en bredare bild av den undre världens utveckling i "De achterkant van Amsterdam” (Amsterdams baksida).

Holland har på ett sätt skapat de perfekta förhållandena för att narkotikatrafiken ska flöde, säger en annan författare Wouter Lauman till BBC News. Hans bok "Mocro mafia” beskriver i dokumentär form en ny generation kriminella i Holland. "Mocro" är det slanguttryck som unga marockaner kallar varandra. Boken har blivit en bestseller. Med sitt utvecklade transportnätverk, sin tillåtande narkotikalagstiftning och låga straff, och sin närhet till lukrativa marknader är Holland ett självklart nav för det globala narkotikaflödet.

De ökade problemen med narkotikamaffian diskuterades på nytt i parlamentets andra kammare i november 2019. Från flera politiska läger krävs hårdare tag och slut på den toleranta inställningen till narkotika. Både oppositionspartierna PVV (Frihetspartiet, ultrahöger), PvdA (socialdemokraterna) och minst ett av regeringspartierna (CDA, kristdemokraterna) kräver högre straff för narkotikabrott. "Normaliseringen av användningen måste stoppas", sa Madeleine van Toorenburg från konservativa CDA (holländska kristdemokrater) i en partidebatt nyligen.

Holländska regeringen har avsatt 100 miljoner euro för att komma åt den organiserade brottsligheten under mandatperioden fram till 2021. Fyra partier ingår: det största VVD, (Folkpartiet för frihet och demokrati), innehar premiärministerposten genom Mark Rutte sedan 2010, D66 är ultraliberalt och vill legalisera cannabis helt, Kristdemokraterna är konservativa, även i drogpolitiken, och SGP, ett kristet värdekonservativt som är mot hela coffee shop-politiken.

I en kompromiss mellan de olika narkotikapolitiska ambitionerna kommer man under 2020 att starta ett experiment med odling av cannabis till haschkaféer, coffee shops, i tio utvalda kommuner.

Hela rapporten finns att läsa i Drugnews.

Projektledare Britt Fredenman

Tramadol fortfarande störst bland unga

Överdosering av opioider kan resultera i andningsförlamning, och därmed döden. En studie av Anna Fugelstad, doktor i rättsmedicin vid Karolinska institutet, visar att antalet dödsfall i Sverige är höga och har växt de senaste 15 åren. Under 2016 låg Sverige på en fjärdeplats i världen vad gäller dödsfall på grund av opioider.

Enligt studien består drygt 30 procent av missbruket av läkemedlet tramadol. Och en majoritet av dödsfallen beror på läkemedel, inte gatudroger.

Läs hela artikeln här

Projektledare Britt Fredenman

Login