News

Senaste nytt från NordAN/ Nordic Alcohol and Drug Policy Network

KSAN är medlem i NordAN sedan år 2000 och leder kvinnosektionens årliga aktivitet sedan 2006. Vi har deltagit i NordAN:s Årliga konferens 11-12 oktober 2019. Vad har hänt sedan dess?

Svaret finns med i färska rapporten:

What has happened since? A Report on alcohol and drug policy developments in Nordic and Baltic countries.

Projektledare Britt Fredenman

Kunskapsunderlag om cannabis till ANDT-förebyggande arbete

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett nytt kunskapsunderlag om cannabis som riktar sig till de som arbetar med ANDT-förebyggande arbete på lokal och regional nivå. Rapporten täcker flera aktuella områden som hur vanlig cannabisanvändningen är, hur utvecklingen ser ut, hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk, förebyggande arbete och policyförändringar gällande cannabis i omvärlden.

Cannabisanvändning kan leda till hälsomässiga och sociala problem, och omfattningen av dem varierar för olika individer och befolkningsgrupper. De vanligaste indikatorerna för cannabisutveckling tyder på att cannabisbruket i Sverige har ökat under de senaste tio åren.

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

Vecka 7 - "Spela roll" - om barn som far illa av vuxnas alkoholbruk

Den 10 februari inleder veckan 7 och det är som bekant en nationell uppmärksamhetsvecka "Spela roll" då vi uppmärksammar barn som far illa av vuxnas alkoholbruk.

KSAN vill poängtera att vårt fokus ligger på barnens rätt till miljö fri från alkohol och andra toxiska substanser, vilket är lagstiftat med Barnkonventionens artikel 33 i år. "Spela roll" handlar om vuxnas ansvar!

Läs mer om kampanjen

Projektledare Britt Fredenman

Holländsk narkotikapolitik: särskilda utmaningar och udda lösningar

Med hjälp av statistik från bland annat polisen och skattemyndigheterna och massor med intervjuer har det kartlagts hur internationella narkotikagäng, albaner, turkar, colombianer, marockaner och italienska maffian – tillsammans med inhemska narkotikahandlare – fått fäste i landet. Det har investerat de illegala inkomsterna i lagliga verksamheter, bland annat fastigheter, restauranger och barer. Den utvecklingen började redan på 1970-talet, enligt rapportens författare, journalisten Jan Tromp och professorn på polishögskolan Pieter Tops, som ger en bredare bild av den undre världens utveckling i "De achterkant van Amsterdam” (Amsterdams baksida).

Holland har på ett sätt skapat de perfekta förhållandena för att narkotikatrafiken ska flöde, säger en annan författare Wouter Lauman till BBC News. Hans bok "Mocro mafia” beskriver i dokumentär form en ny generation kriminella i Holland. "Mocro" är det slanguttryck som unga marockaner kallar varandra. Boken har blivit en bestseller. Med sitt utvecklade transportnätverk, sin tillåtande narkotikalagstiftning och låga straff, och sin närhet till lukrativa marknader är Holland ett självklart nav för det globala narkotikaflödet.

De ökade problemen med narkotikamaffian diskuterades på nytt i parlamentets andra kammare i november 2019. Från flera politiska läger krävs hårdare tag och slut på den toleranta inställningen till narkotika. Både oppositionspartierna PVV (Frihetspartiet, ultrahöger), PvdA (socialdemokraterna) och minst ett av regeringspartierna (CDA, kristdemokraterna) kräver högre straff för narkotikabrott. "Normaliseringen av användningen måste stoppas", sa Madeleine van Toorenburg från konservativa CDA (holländska kristdemokrater) i en partidebatt nyligen.

Holländska regeringen har avsatt 100 miljoner euro för att komma åt den organiserade brottsligheten under mandatperioden fram till 2021. Fyra partier ingår: det största VVD, (Folkpartiet för frihet och demokrati), innehar premiärministerposten genom Mark Rutte sedan 2010, D66 är ultraliberalt och vill legalisera cannabis helt, Kristdemokraterna är konservativa, även i drogpolitiken, och SGP, ett kristet värdekonservativt som är mot hela coffee shop-politiken.

I en kompromiss mellan de olika narkotikapolitiska ambitionerna kommer man under 2020 att starta ett experiment med odling av cannabis till haschkaféer, coffee shops, i tio utvalda kommuner.

Hela rapporten finns att läsa i Drugnews.

Projektledare Britt Fredenman

Tramadol fortfarande störst bland unga

Överdosering av opioider kan resultera i andningsförlamning, och därmed döden. En studie av Anna Fugelstad, doktor i rättsmedicin vid Karolinska institutet, visar att antalet dödsfall i Sverige är höga och har växt de senaste 15 åren. Under 2016 låg Sverige på en fjärdeplats i världen vad gäller dödsfall på grund av opioider.

Enligt studien består drygt 30 procent av missbruket av läkemedlet tramadol. Och en majoritet av dödsfallen beror på läkemedel, inte gatudroger.

Läs hela artikeln här

Projektledare Britt Fredenman

Minskade resurser till drogförebyggande arbete får konsekvenser i svenska kommuner

Minskade resurser till narkotikapreventivt arbete i svenska kommuner tycks får konsekvenser, skrev Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center i Dagens Samhälle nyligen. En kortare sammanställning som väcker till tankar publicerar vi här också.

Drygt hälften av kommunerna klarar av att genomföra arbetet lokalt.

Två av tre kommuner kartlade inte användningen och skadorna av ANDT och en av tre följde inte upp konsumtionen bland skolelever. Och det slutar inte där; var femte kommun sade sig inte ha rutiner för orosanmälan, vilket inkluderar uppföljning och återkoppling och eller åtgärder för att stärka föräldrar i deras föräldraskap. Över 100 kommuner, 35 procent, sade sig inte göra insatser för elever med svårigheter i skolan. Detta enligt Folkhälsomyndighetens rapport ”Den svenska narkotikasituationen 2019”.

Under två år har de 196 miljoner kronor som fanns för regeringens ANDT-arbete halverats och i år finns 96 miljoner avsatta. Det ger konsekvenser som att Folkhälsomyndigheten nu avbrutit utlysningen av medel för nya hälsofrämjande och förebyggande ANDT-projekt för 2020, utifrån att myndigheten tilldelats ett lägre anslag än tidigare år.

Kanske finns en del av svaret till varför narkotikakonsumtionen inte minskar bland ungdomar och vuxna att läsa i hur styvmoderligt vi arbetar med resurser och stöd till det förebyggande arbetet? Det förebyggande arbetet lyfts alltid som en viktig komponent för att förhindra att människor hamnar i en problematik som långsiktigt kostar dem och samhället långt mer. Vi är därför djupt oroade över hur den nedprioritering som nu genomförts i praktiken kommer att slå.

Innan vi i desperation prövar nya åtgärder utan bevisad effekt borde vi se till att satsa på ett förebyggande arbete värt namnet. Vi vill inte se en halvering av resurserna utan en fördubbling. Sverige har under 2000-talet skapat en bra struktur mellan stat, region och kommun, men den måste fyllas med resurser och visa på ett praktiskt systematiskt innehåll.

Läs hela artikeln här

Projektledare Britt Fredenman

KSAN och BellaNet International önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi tackar för ett gott samarbete under 2019 och ser fram mot nya gemensamma äventyr under nästa år. Det nationella och internationella arbetet har under året genererat till ett fortsatt växande nätverk med medlemmar i Sveriges alla 21 län och i 17 andra länder. Det framgångsrika året har bjudit på många nationella och internationella samarbeten, föreläsningar, seminarier och projektmöten. Antalet Utbildnings/ Inspirationsdagar i Sverige och i andra länder har varit många under det gångna året, ni är fortsatt välkomna att beställa Utbildnings/Inspirationsdagar för 2020.

För mer info om KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor

Projektledare Britt Fredenman

jul jul

Barnkonventionen här - är du förberedd?

Inför julen har KSANs kanslichef Leena Haraké skrivit en krönika i DrugNews.

”Från årsskiftet blir Barnkonventionen svensk lag. Är beslutsfattare förberedda. Är du? Alla barn har rätt till en drogfri uppväxt, enligt konventionen. Välj en vit och drogfri jul”

Läs hela krönikan här

Projektledare Britt Fredenman

Elektroniska cigaretter: första långtidsstudie avslöjar dubbelanvändare

32 000 amerikaner under perioden 2013-2016 ingick i första långtidsstudie om elektroniska cigaretter utförd av University of California i San Francisko. Huvudförfattaren, medicinprofessor Stanton Glanz:

"De flesta rökare lägger bara till e-cigaretter och blir dubbla användare av nikotin.(...) Det ökar risken för lungsjukdomar".

Att inhalera/vejpa och inta nikotin via vattenånga ökar signifikant risken för kroniska lungsjukdomar som astma, bronkit, emfysem eller KOL, visar studien.

Läs mer

Projektledare Britt Fredenman

30 gånger fler inlagda med cannabis-psykoser i Portugal sedan 2001

Antal sjukhusinlagda på grund av cannabis-relaterade psykoser och schizofreni-fall har ökat drastiskt i Portugal, nästa 30 gånger mellan 2000 och 2015, enligt ny portugisisk studie, citerat även av Drugnews.

Portugal avkriminaliserade mindre bruk och innehav av alla narkotiska substanser 2001, främst för att försöka minska en hög dödlighet av opiater.

Epidemiologiska studier från 2012 i Portugal visar att fler i befolkningen började använda cannabis (7 % riskanvändare mellan 15 och 64 år) och att drogens styrka höjts under de senaste åren.

Portugisiska forskare har analyserat data om alla som behandlades på allmänna sjukhus med primär diagnos psykos eller schizofreni som identifierats med cannabisberoende / missbruk. Patienter som använde cannabis fick sjukhusvård för psykoser redan i 30-års åldern, snittet för hela gruppen var kring 42 år.

Här finner du studien på engelska

Projektledare Britt Fredenman

Europeiska narkotikamarknaden analyserat av EMCDDA och Europol

Idag släpps den tredje upplagan - översikten över illegala narkotikamarknaden i EU (EU Drug markets), en produkt av samarbete mellan det europeiska narkotikakontrollorgan EMCDDA och Europol.

Informationen för rapporten har samlats från 30 nationella brännpunktskontor EMCDDA har i 28 EU länder plus Norge och Turkiet.

Narkotikamarknaden är en huvudkälla för organiserade brottslighetens inkomster inom EU, med minst 30 miljarder EURO i årsinkomst. Det finns många indikationer på att både syntetiska- och originalnarkotika finns att tillgå i stora mängder i hela Europa. Priserna är lika höga eller till och med lägre än de var för 10 år sedan. Volymer för narkotikaförsäljning som den organiserade brottsligheten använder sig av är stora och deras försäljningskanaler sträcker sig från lastskepp och containrar till postförsändelser beställda via darknet, sociala medier och mobilappar.

Läs hela rapporten (på engelska)

Projektledare Britt Fredenman

Alkohol skadar men politiken saknas

Regeringens budgetproposition för 2020 innebär mer än halvering av anslaget till arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, från 196 miljoner till lite mer än 95,5 miljoner kronor. Samtidigt förbereder regeringen en ny så kallad ANDT-strategi. Strategin ska gälla från 2021. Regeringen understryker att den nya strategin ska ha narkotika som huvudfokus. Alkoholfrågorna tonas ner. Minskat fokus på alkoholfrågor och minskade anslag till det förebyggande arbetet – är det regeringens politik?

Samtidigt har landets kommuner en vacklande ekonomi och risken är stor att man tvingas spara på det förebyggande arbetet. Verksamheter som är lagreglerade och obligatoriska kommer att prioriteras.

Under många år har ett aktivt och förebyggande arbete mot alkoholens skadeverkningar förts. Den nationella nivån och kommunerna har genomfört olika insatser. Det har gett resultat. Alkoholkonsumtionen bland unga minskar och det är positivt att regeringen tar tag i narkotikapolitiken som varit försummad så länge, men detta får inte ske på kostnad av att alkoholpolitiken nedprioriteras, då områdena hänger nära samman med varandra. Nu bryts det framgångsrika arbetet och vi riskerar att få en ökning av alkoholkonsumtionen. Varför avbryta ett framgångsrikt arbete?

Regeringens neddragningar ett år innan en ny strategi tar plats riskerar att underminera det pågående framgångsrika arbetet. Det skapar också en helt onödig ryckighet.

I Sverige avlider ca 2 000 personer årligen på grund av alkohol och ytterligare uppskattningsvis 4 500 dödsfall har alkohol som bidragande orsak. Alkohol är den största riskfaktorn för sjukdom och död bland unga. I gruppen 20–39-åringar är 13,5 % dödsfall alkoholrelaterade. Omkring 4 % eller ca 300 000 av Sveriges vuxna befolkning beräknas ha ett alkoholberoende, enligt Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, CAN (Vanor och konsekvenser, 2017).

Fler 15-16 åriga flickor har använt alkohol under de senaste 30 dagarna jämfört med pojkar och Sverige tillhör de 14 länder i Europa där flera unga flickor dricker mer än pojkar i gymnasiet, enligt ESPAD:s (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) senaste studie. Alkoholkonsumtion bland äldre kvinnor ökar även kraftigt, enligt CAN och Folkhälsomyndigheten, 2019.

Enligt senaste CAN uppskattningar, lever ungefär vart femte barn eller ca 430 000 barn (upp till 18 år) idag, år 2019, med minst en förälder med alkoholproblem och ca 320 000 av alla barn i Sverige har påverkats negativt av en förälders eller vårdnadshavares alkoholkonsumtion.

De mediciniska och sociala konsekvenserna orsakade av alkohol leder till stora kostnader. Enligt Gerhard Larssons missbruksutredning ”Bättre insatser vid missbruk och beroende” (2010) handlar det om 66 miljarder kronor för alkoholskador.

Alkoholens skadeverkningar är ett av våra största samhällsproblem. Den orsakar också mycket lidande. Alkoholproblem tar medicinska resurser i anspråk. En inte obetydlig andel av alla sjukskrivningar är alkoholrelaterade. Även om alkoholkonsumtionen minskar betyder det inte att vi kan prioritera ner det förebyggande arbetet. Alkohol är fortsatt en av de största folkhälsoutmaningarna.

CAN rapporterar i år att alkoholtillgängligheten har ökat över tid avseende serveringstillstånd och antal Systembolagetsbutiker. Sprit, vin och starköl är billigare 2017 än år 2000 i detaljhandeln.

Det pågår nu en debatt om att öka tillgängligheten av alkohol genom söndagsöppet på Systembolaget och så kallad gårdsförsäljning. Vi vet att begränsningar av tillgängligheten av alkohol är en av de viktigaste åtgärderna för att minska alkoholens skadeverkningar. Den politiska agendan just nu ger en bild av att svenska beslutsfattare inte betraktar alkoholens skadeverkningar och kostnader som ett viktigt samhällsproblem.

Vi efterlyser en sammanhållen och konsekvent ANDT-politik där insatser för att minska alkoholens och andra drogers skadeverkningar har en central plats.

Lena Josefsson, ordförande i KSAN

Leena Haraké, ledamot i ANDT-råd 2009-2017

Charli Eriksson, Professor emeritus, ledamot i regeringens ANDT-råd 2009-2017

Britt af Klinteberg, Professor emeritus, ledamot i regeringens ANDT-råd 2009-2017

Fred Nyberg, Seniorprofessor i biologisk beroendeforskning, Uppsala Universitet

Jessica Vikberg, ordförande i RNS, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Susanne Hedman Jensen, förbundsordförande Blå Bandet

Läs vår artikel i Dagens Samhälle

Ladda ner pressmeddelandet här

KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor) bildades 1943 och är en partipolitiskt- och religiöst obunden paraplyorganisation. KSAN är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsråd när det gäller alkohol-, narkotika- och läkemedelsfrågor. KSAN har 39 medlemsorganisationer och samlar ca 340 000 kvinnor. Arbetet är främst förebyggande och innebär att utveckla och producera material, delta i arbetsgrupper och referensgrupper samt att följa aktuell forskning, även internationellt genom EWL (European Women´s Lobby), ICAA (International Council on Alcohol and Addictions), NordAN (Nordiskt Alkohol- och narkotikapolitiskt samarbete), EU:s Civil Society Forum on Drugs in the EU, EAD (European Action on Drugs), WFAD (World Federation Against Drugs) samt Vienna NGO Committee.

Projektledare Britt Fredenman

Vecka 45, vi uppmärksammar riskbruk av alkohol

Ladda ner som PDF

PRESSMEDDELANDE

Riskbruk av ALKOHOL – ett stort folkhälsoproblem
Vi vet att hög alkoholkonsumtion och alkoholberoende är ett allvarligt hälsoproblem som skapar stora kostnader för samhället. I Sverige orsakade alkohol drygt fyra procent av den samlade sjukdomsbördan år 2017 enligt data från det internationella projektet Global Burden of Disease. Den bördan förklaras främst av olika typer av cancer och beroendesyndrom.
Enligt Folkhälsomyndigheten uppgår kostnaderna till flera miljarder kronor per år i Sverige (både direkta och indirekta kostnader). Senaste beräkningen på hur mycket alkoholen kostar samhället var Missbruksutredningen (2011) där riskkonsumtion och beroendesyndrom beräknades kosta samhället 49 miljarder kronor (år 2008).

Riskbruksuppmärksamhetsvecka: alkohol i fokus, vecka 45, 4-10 november 2019

Varje år sedan 2008 uppmärksammar KSAN under vecka 45 riskbruk av alkohol. Så även i år, då en lång rad organisationer tillsammans på olika sätt uppmärksammar hur alkoholen påverkar folkhälsan och samhället.
I fokus för uppmärksamhetsveckan 2019 är, liksom under tidigare år, riskbruk av alkohol samt personal och patienter inom hälso- och sjukvården. Riskbruk av alkohol är en av levnadsvanorna som kan och bör påverkas.

Alkoholproblemen i samhället gör sig påminda på många olika sätt. Vi vill bland annat uppmärksamma barn som lever i familjer med missbruk, eller har en närstående som använder för mycket alkohol. Omkring 4 % eller ca 300 000 av Sveriges vuxna befolkning beräknas ha ett alkoholberoende och ca 320 000 av alla barn i Sverige har påverkats negativt av en förälders eller vårdnadshavares alkoholkonsumtion, enligt Centralförbundet för Alkohol – och Narkotikaupplysning, 2019. Detta påverkar naturligtvis hela familjen. Många misshandelsfall och våldtäkter är alkoholrelaterade.

Också i trafiken får riskbruket allvarliga konsekvenser. En hög andel av de förare som lagförs för rattfylleri är personer med riskbruk eller alkoholberoende. År 2018 var andelen alkohol- och/eller drogrelaterade dödsfall i trafiken cirka 25 procent, åren dessförinnan mer än 30 procent, enligt Trafikverket.

Förslag till Regeringen på några viktiga åtgärder:

* Förbjud alkoholreklam i offentliga miljöer och i alla medier!

Idag satsar alkoholtillverkarna över en miljard kronor för att få svenskarna att dricka mer alkohol. Alkoholreklamen leder till ökad alkoholkonsumtion och ohälsa.

* Slå vakt om alkoholmonopolet i Sverige!

Systembolagets monopol på detaljhandel med alkohol är mycket viktigt och bidrar till att hålla skador och problem nere. Utan monopolet skulle konsumtionen vara nästan 40 procent högre och orsaka kraftigt ökade skadeverkningar i samhället.

* Rapportera sakligt i medierna om alkoholens skadeverkningar!

Idag är det alltför lätt att få publicitet i svenska medier för osakliga rapporter om alkoholens påstått positiva hälsoeffekter. En forskningsstudie eller artikel bör ha genomgått en kollegial granskning gjord av oberoende anonyma specialister inom samma vetenskapliga område som författaren.

Journalister bör inte förenkla eller förvanska slutsatserna i forskningen på ett sätt som öppnar för felaktiga tolkningar av forskningsresultaten.

* Utöka polisens nykterhetskontroller i trafiken, gärna med s.k. alkobommar i hamnar och på trafikkontroller

Med hjälp av automatiska nykterhetskontroller, s.k. alkobommar kan många förare kontrolleras på kort tid med minimal arbetsinsats från polisen. Lagförda rattfyllerister bör slussas in i vård eller rehabilitering om de har alkoholproblem.

KSAN, http://www.ksan.se/vecka45 Leena Haraké tel. 08-10 10 51 Facebook vecka 45

MHF Sollentuna, Gun-Lis Roos, epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 0709-48 81 42

Projektledare Britt Fredenman

Projektledare Britt Fredenman i Pinsk, Vitryssland 28-31 oktober 2019

Gruppbild från utbildningsdagarna i Pinsk, Vitryssland. Projektledare Britt Fredenman informerade om KSAN och BellaNet International samt höll en tvådagars utbildning i interaktivt ledarskap för genderspecifik drogprevention, för en grupp med 30 deltagare som är tjejgruppsledare, i samarbete med World Federation Against Drugs och NGO Kalegium. Britt Fredenman besökte också Universitetet i Pinsk , där en av deltagarna är tjejgruppsledare för en tjejgrupp, där informerade Britt om vår organisation KSAN och BellaNet International och arbetade med den interaktiva metoden forumspel som verktyg för lyckad drogprevention

Gruppbild Kalegium Pinsk oktober 2019

Projektledare Britt Fredenman

Login