News

KSAN:s projektresa till Ryssland med fokus på missbrukande kvinnor

Årets andra Rysslandsresa gick till Pskov, St.Petersburg och Syktyvkar för att hålla föreläsningar i KSAN:s sakfrågor inom ett EU -projekt, i samarbete med St Petersburgs Drug Prevention centre, med fokus på förebyggande arbete och missbrukande kvinnors problematik. Under veckans tid i början på september föreläste och introducerade KSAN genderspecifik drogprevention i nordeuropeiska delen av Ryssland.

Publiken bestod av representanter från EU-kommissionen och hälsoministerierna samt ansvariga för folkhälsa från flera av Rysslands regioner.

Tillsammans med Britt Fredenman, projektsamordnare för BellaNet international besökte KSAN:s modiga kollegor delrepubliken Komi i norra Ryssland där de har genomfört två mycket uppskattade heldagsseminarier. Först var besöket till Syktyvkar, huvustaden i Komirepubliken som är bland de ekonomiskt starkare regionerna i norra Ryssland.
Från moderna förebyggande metoder inom KSAN:s stora spann med informativa insatser om senaste forskningsresultat, projektsamarbete och kontakter med beslutsfattare och myndigheter till utbildning och förstärkning av kontakter i branchen. Allt detta på en 6-timmarslång föreläsning med kvinnohälsa i fokus under en dag påverkade publiken väldigt positivt. BellaNet-utbildningen var en annan överraskning för de som förväntade sig en stel och konservativ föreläsning.
Syktyvkar är huvustaden i Komirepubliken som är bland de ekonomiskt starkare regionerna i norra Ryssland.

Meeting i Syktyvkar Komi republiken 2019

En mycket intresserad grupp i Syktyvkar efter en 6-timmars interaktiv föreläsning om KSAN:s moderna metoder inom primärpevention.

"Vår resa började nära Uralbergen och avslutades i Pskov nära gränsen till Lettland, innan vi anlände till St Petersburg för att sedan flyga hem," berättar kanslichef Leena Haraké.

"I Pskov oblast har vi genomfört ytterligare ett tvådagars seminarium för en mycket intresserad deltagargrupp", sammanfattar Leena. "Den omedelbara effekten blev att de lokala och regionala deltagare ville starta regelbundna träffar för samarbete".

Bilden fr Pskov 2019

Efter ett genomfört Bella-seminarium i Pskov

Projektledare Britt Fredenman

31 augusti - dagen vi riktar uppmärksamhet mot överdoser

FN riktar uppmärksamhet mot överdosproblematiken en gång till genom att tillsammans med WHO ha förberett informationspaket för sociala medier inför 31 augusti. Lördagen 31 augusti uppmärksammar vi den internationella överdosdagen (International Overdose Awareness Day) och alla sätt vi kan förebygga överdoser med hjälp av informationskanaler.

FN paket till sociala medier (på engelska).

Projektledare Britt Fredenman

Läkemedelsjätte i domstol för att ha bidragit till opioidepidemin i USA

"Läkemedelsjätte Johnson & Johnson döms av en domstol i delstaten Oklahoma till att betala motsvarande 5,7 miljarder kronor i skadestånd för att ha bidragit till opioidepidemin i USA."

Läs hela artikeln här.

Projektledare Britt Fredenman

Bryt - underlätta inte ungas missbruk på krogen

"Jag har hört detta snack om nöjesliv och "safe night life" tidigare. Samhällskontraktet bör istället vara att förebygga och stödja unga människor i att komma ifrån sitt missbruk, skriver Leena Haraké från kvinnonätverket KSAN om förslaget att starta pillertester på musikfestivaler och klubbar för säkrare drogkonsumption."

Läs hela artikeln här.

Projektledare Britt Fredenman

KSAN och Svenska Barnmorskeförbundet i Almedalen 2019

KSAN och Svenska Barnmorskeförbundet anordnar idag seminariet:

Alkohol och graviditet - blivande föräldrar har rätt till information

Arrangör: KSAN, Svenska Barnmorskeförbundet
Dag: 2/7 2019 15:00 - 16:00
Evenemangskategori:
Ämnesområde: Mänskliga rättigheter
Ämnesområde 2: Forskning
Plats: Kilgränd 1
Platsbeskrivning: Soberian

Beskrivning av samhällsfrågan
Barnmorskor träffar alla gravida, deras samtal om alkohol har visat sig ge minskad alkoholkonsumtion och rökning, färre sjukhusinläggningar av barnen och minskat behov av ekonomiskt stöd. Hur kan vi kan hjälpas åt att sprida kunskapen om hur viktigt det är att avstå från alkohol inför graviditet?

Utökad information om evenemanget
Forskning visar att alkohol har allvarliga, skadliga effekter på foster mycket tidigt i graviditeten.
Medverkande:

*Susanne Åhlund, vice ordförande, Barnmorskeförbundet
*Joy Ellis, mödrahälsovårdsöverläkare
*Magdalena Gerger, VD, Systembolaget

Kontaktperson 1: Ida Stigzelius, KSAN
Kontaktperson 2: Kajsa Westlund, Kanslichef, Svenska Barnmorskeförbundet

Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol. Toalett tillgänglig för rullstol.

Allergihänsyn.Miljödiplomerat.

#allaslikavärde, #Barn, #drogfrihet, #Familj, #nykterhet

Sidvisningar:
502
Event-ID:
56235

Projektledare Britt Fredenman

KSAN har anmält Spendrups/Norrlands Gulds ölavtal till Konsumentverket

KSAN har anmält Spendrups/Norrlands Gulds ölavtal till Konsumentverket.

Beskrivningen av bakgrunden till anmälan:
Norrlands Guld gör påträngande reklam om juridiskt bindande ölreklam med hot om vite om den som tecknat ölavtal med BankId inte dyker upp på krogen med slogan Ses i baren, inte i domstolen. Reklam i tunnelbana, bussar och t ex på TV 3 och TV 6 och kanal 6 frekvent flera gånger om dagen för att uppmuntra till alkoholkonsumtion med vän/ vänner. KSAN anser att marknadsföringen av s.k. ölavtalet strider mot marknadsföringslagen och inte är saklig, neutral utan uppsökande, påträngande och uppmanar till bruk av alkohol. Marknadsföringen av "ölavtalet" fyller inte måttfullhetskravet som gäller för alla aspekter av marknadsföringen - hur den är utformad, var marknadsföringen finns och hur den kommuniceras. I alkoholreklam får man inte heller påstå eller ge intryck av att alkoholkonsumtion höjer den fysiska eller psykiska förmågan, främjar utbildning eller social, sexuell, professionell framgång eller löser problem som ensamhet och tristess. Att under hot om vite främja social samvaro bör inte vara tillåtet. KSAN befarar även att ölavtalet väcker ungas nyfikenhet då ölavtals-reklam finns i tunnelbana, bussar, TV. Och BankId kan skaffas av en 13-åring med föräldrarnas samtycke. Tanken från början var nog inte att teckna ölavtal med detta ID. Men möjligheten finns då avtal kan tecknas via mobiltelefon.

Projektledare Britt Fredenman

Nej tack till ölavtal med juridiska förtecken

"Norrlands Guld har startat en sommarkampanj med juridiska förtecken för få folk att träffas över en öl. 12 000 svenskar har redan skrivit på. Men ”ölavtalet” profiterar både på folks längtan till socialt umgänge och på pjäsen ”Ses i baren”. Säg nej tack till ölavtalet, skriver Leena Haraké från kvinnonätverket KSAN."

Läs hela artikeln här.

Projektledare Britt Fredenman

KSAN och BellaNet i Sibirien 19-29 maj 2019

Kanslichef Leena Haraké och Projektledare Britt Fredenmen befinner sig i Sibirien i samarbete med St:Petersburgs Drug Prevention Centre. Under måndagen höll KSAN och BellaNet fyra föreläsningar i Ulan-Ude för ett fyrtiotal regionala representanter om KSANs kvinnospecifika drogförebyggande arbete och en omfattande presentation av BellaNetInternational. Dagen avslutades på Teknologiska och administrativa Universitetet med en BellaNet-föreläsning för en delegation från Mongoliet följt av en trevlig mottagning på universitetet anordnad av med.dr professor Yulia Yu. Shurygina.

Projektledare Britt Fredenman

KSAN och BellaNet i S:t Petersburg 12-13 maj 2019

KSAN/WOCAD och BellaNet i Sankt Petersburg. KSAN är samarbetspart i ett EU-projekt tillsammans med S:t Petersburgs Drug Prevention Centre. Vi föreläser och introducerar genderspecifik drogprevention. Publiken består av representanter från EU-kommissionen och hälsoministerierna samt ansvariga för folkhälsa från flera av Rysslands regioner.

Britt Leena st petersburg maj 2019

Projektledare Britt Fredenman

Projektledare Britt Fredenman utbildar om BellaNet - nationell/internationell genderspecifik drogprevention, del 2, i Södertälje 7 Maj 2019

På inbjudan av Södertälje Kommun, Kultur- och fritidskontoret/ Ung Fritid håller Britt Fredenman en inspirationsdag, del 2, i Interaktivt ledarskap för genderspecifikt drogförebyggande arbete. KSAN stärker yrkesverksamma i ungas vardag att motverka våld, mobbning, trakasserier och kränkningar av tjejer/unga kvinnor och att stimulera till interaktivt genderspecifikt drogförebyggande arbete. Inspirationsdagen anordnas inom ramen av KSANs utbildningskoncept BellaNet- nätverket för nationell/internationell genderspecifik drogprevention. Inspirationsdagen ger kunskap, metodtips och idéer för ett interaktivt ledarskap med de utmaningar som finns idag för framgångsrikt drogförebyggande arbete.

Projektledare Britt Fredenman

Etiopien förbjuder all alkoholreklam

"Etiopien tar nu krafttag mot alkoholannonser. Landets hälsovårdsministerium har meddelat att de kommer att förbjuda all reklam för alkoholhaltiga drycker och detta är bara det senaste i en rad åtgärder för att förbättra hälsan i landet."

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

KSAN:s Fjärilspris 2019 till Eva Dozzi

Fjärilspriset 2019 tilldelas Eva Dozzi för hennes förtjänstfulla och uthålliga insatser till att frågan om beroende med samsjuklighet blev till ett ansvar för politiker och myndigheter.

Hon har med sin långsiktiga kamp för sitt barns hälsa synliggjort avsaknad av adekvat vård och hjälp som drabbat beroende med psykisk ohälsa. Hon har gett röst åt de svagaste, de mest utsatta barn som samhället lämnat vind för våg eller placerat på undermåliga statliga institutioner.

Eva Dozzi är en modig kämpe som bidragit till en möjlig förändring genom att berätta om sin dotter och familjens situation, att ständigt leva i beredskap för att vad som helst kan hända. Hon är en förebild som inger hopp för flera föräldrar att ställa ansvariga till svars.

Eva Dozzi

Projektledare Britt Fredenman

KSAN:s årsmöte 8:e april 2019 i Stockholm

KSAN höll sitt årsmöte den 8:e april i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. KSAN:s ordförande Lena Josefsson inledde och hälsade alla välkomna. Årsmötesprogrammet hade fokus på alkohol- och narkotikakonsumtionen hos gravida kvinnor, förlossningsrädsla och posttraumatiskt stressyndrom. Anna Persson, legitimerad psykolog, Beroendecentrum Stockholm och doktorand, Karolinska Institutet höll ett föredrag där hon bl.a. berättade att det är dubbelt så vanligt hos kvinnor med PTSD än hos män och att största orsaken till att kvinnor lider av PTSD är mäns sexuella våld mot kvinnor. Hennes presentation ledde till en lång frågestund och en livlig diskussion. Årsmötet leddes av årsmötesordförande Anna Nordfjell.

Kajsa Westlund, sammankallande i KSAN:s valberedning, föredrog valberedningens förslag till styrelse, ersättare, revisorer samt revisorsersättare. Ann-Charlotte Hammar avgick som vice ordförande, Sabrina Sandhu som styrelseledamot, Ana Oviedo avgick efter sex år i styrelsen och Iris Denstedt-Stigzelius avgick som revisorersättare. Samtliga avtackades med minnesgåvor och blommor.

Till ordförande omvaldes Lena Josefsson. Catarina Göransson Malmgren, Marianne Johansson, Nina Ulvelius, Karin Rågsjö och Kerstin Engle kvarstår som ordinarie ledamöter. Till ordinarie ledamöter för två år nyvaldes Mildred Hedberg och Eva Solberg (tidigare ersättare) och Lotten Sunna från Feministiskt Initiativ (nyval). Ingela Broberg och Ann Hedberg Balkå omvaldes som ersättare för ett år. Till ersättare för ett år nyvaldes Nina Eriksson från LP-verksamheten och Susanne Åhlund från Svenska Barnmorskeförbundet. Till valberedningen i KSAN omvaldes på ett år Kajsa Westlund, Gun-Lis Roos, Maria Sandgren Loa och Siw Warholm. Till sammankallande omvaldes Kajsa Westlund.

KSAN uppmanade i sitt årsmötesuttalande att riksdagen genomför åtgärderna som krävs för att kvinnokonventionen ska inkorporeras i svensk lag.

Till revisor för ett år omvaldes Christina Pettersson och Maj-Inger Klingvall. Till revisorsersättare för ett år nyvaldes Inger Torpenberg.

KSAN:s årsmöte avslutades med utdelningen av KSAN:s 2019 års Fjärilspris som i år gick till Eva Dozzi!

Projektledare Britt Fredenman

Kanslichef Leena Haraké till Wien och VNGOC årsmöte, CNDs 62:a session

Leena Haraké deltar 19-21 mars 2019 i VNGOC (Vienna Non-Governmental Organization (NGO) Committee on Drugs) årsmöte i Wien och deltar samt föreläser i CND2019 (Commission on Narcotic Drugs), United Nations on Office on Drugs and Crime, UNODC.

Leena Harake representerar KSAN i ett side-event den 21 mars med en föreläsning om Gender approach in prevention. Eventet genomförs i samarbete med St Petersburgs Drug Prevention Centre.

Projektledare Britt Fredenman

Login