News

Studiebesök från Drug Prevention Centre i Sankt Petersburg

KSAN har studiebesök från National Drug Prevention Centre i Sankt Petersburg och från sju olika regioner i Ryssland. KSAN är deras samarbetspart i ett EU-projekt med fokus på kvinnor. Idag höll Britt Fredenman, Projektledare för BellaNet International, en föreläsning och introduktion av interaktivt ledarskap för genderspecifik drogprevention.

grupp studiebesök fr Ryssland 6 dec 2018

Projektledare Britt Fredenman

BellaNet-Nationella/Internationella Nätverket för Genderspecifik Drogprevention

Nationella/ Internationella nätverket BellaNet, KSANs informations/utbildningskoncept för genderspecifik drogprevention.Här på BellaNets hemsida kan du ta del av aktuella artiklar, nyheter, forskningsrapporter m.m. som rör behovet av drogförebyggande insatser för flickor/unga kvinnor.

Nätverket fortsätter att växa i Sveriges 21 län och i 18 andra länder.

Fokusområde: Flickors/unga kvinnors rätt till god hälsa.

Utbildade tjejgruppsledare i KSANs interaktiva metodmaterial är välkomna att ansöka om kostnadsfritt medlemskap till nätverket BellaNet, i det gröna fältet till höger.

BellaNet finns också på Facebook

Projektledare Britt Fredenman

KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor

KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som berör alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel. KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet. Våra målgrupper utgörs av flickor och kvinnor i alla åldrar.

Läs mer om vår organisation och vårt arbete.

KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor

Projektledare Britt Fredenman

Genderspecifik drogprevention i Södertälje Nov 2018

Bildhälsning från Britt Fredenman/BellaNet, som idag föreläst och utbildat på Södertälje Stadshus om internationell genderspecifik drogprevention, koncept fokus på flickor, för personal och chefer inom kultur, fritid och ungdomsverksamhet. Under kommande vårtermin når den drogförebyggande insatsen, genom dessa nyutbildade tjejgruppsledare, mer än 100 nya flickor i Södertälje Kommun.

Gruppbild Södertälje Nov 2018

Projektledare Britt Fredenman

Projektledare Britt Fredenman utbildar om BellaNet - nationell/internationell genderspecifik drogprevention i Södertälje 27 November 2018

På inbjudan av Södertälje Kommun, Kultur- och fritidskontoret/ Ung Fritid håller Britt Fredenman en inspirationsdag i Interaktivt ledarskap för genderspecifikt drogförebyggande arbete. KSAN stärker yrkesverksamma i ungas vardag att motverka våld, mobbning, trakasserier och kränkningar av tjejer/unga kvinnor och att stimulera till interaktivt genderspecifikt drogförebyggande arbete. Inspirationsdagen anordnas inom ramen av KSANs utbildningskoncept BellaNet- nätverket för nationell/internationell genderspecifik drogprevention. Inspirationsdagen ger kunskap, metodtips och idéer för ett interaktivt ledarskap med de utmaningar som finns idag för framgångsrikt drogförebyggande arbete.

Projektledare Britt Fredenman

Kanslichef Leena Haraké föreläser i Karlstad om förebyggande arbete 22 november 2018

På inbjudan av Länsstyrelsen Värmland föreläser Leena Haraké i Karlstad på Allas barn - en konferens om vikten av förebyggande arbete. Leena kommer att föreläsa om genderspecifikt förebyggande arbete – från inspiration till handling.

Projektledare Britt Fredenman

Recept på lugnande och ångestdämpande läkemedel ökar mest till flickor

"Lugnande medicin ökar kraftigt bland unga
Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar har ökat. Antalet recept på lugnande och ångestdämpande läkemedel till unga har mer än fördubblats på elva år. Ökning är störst bland flickor."

Läs mer i Drugnews artikel

Projektledare Britt Fredenman

"Rika, vackra och deprimerade- så är influencer- livet egentligen"

"De får sitt drömjobb och tillgång till röda mattor och gratisresor.
Och går in i väggen.
Allt fler influencers och youtube-stjärnor blir utbrända och får psykiska problem."

Läs mer i Expressens artikel

Projektledare Britt Fredenman

Alkoholrelaterade budskap når unga 1120 gånger per månad

"Debatt: Stoppa all alkoholreklam
Unga nås av alkoholrelaterade budskap hela 1120 gånger i månaden. Det är 1120 gånger för mycket enligt svensk lag, skriver representanter för UNF."

Läs mer i Metros artikel

Projektledare Britt Fredenman

Nya ämnen klassas som narkotika eller hälsofarlig vara

Fem nya ämnen klassas som narkotika och 9 som hälsofarliga varor.
Läs mer i Folkhälsomyndighetens artikel

Projektledare Britt Fredenman

Projektledare Britt Fredenman till ICAA/ International Council on Alcohol and Addictions i Haag, Nederländerna 10-11 november 2018

Projektledare Britt Fredenman åker till Haag 10-11 november för möte med ICAA/ International Council on Alcohol and Addictions.

Tema för mötet: Forum Planning Meeting, Social Responsibility: everybody´s business

Drugnews om KSAN 75 år

Drugnews skriver om KSAN:s 75-årsjubileum:

"KSAN lyft kvinno-perspektivet i 75 år
I veckan firade Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor 75 år. Lyfter kvinnors perspektiv och informerar, förebygger och motverkar missbruk av olika droger.

Jubileet ägde rum i måndags på Princess Hall i Stockholm med festtal, tårtkalas, alkoholfria drycker, musik av pianisten Isabella Josephson och ett femtiotal gäster."

Läs hela artikeln om KSANs 75-årsjubileum här

Projektledare Britt Fredenman

Vecka 45 - den nationella uppmärksamhetsveckan om alkohol och dess skadeverkningar

Över en miljon människor i Sverige beräknas ha någon form av riskbruk av alkohol som kan leda till ett missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga. För åttonde året i rad genomför därför ett 20-tal frivilligorganisationer samordade aktiviteter i samarbete med andra aktörer under vecka 45, allt för att uppmärksamma alkoholfrågan ur ett folkhälsoperspektiv samt för att upplysa om riskbrukets konsekvenser.

Läs mer om vecka 45 här.

Projektledare Britt Fredenman

Leena Haraké om KSAN:s 75-årsdag

"Några tankar när KSAN fyller 75 år
Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor firar idag 75 år. Flickor är utsatta och diskriminerade. Framtidens arbete innefattar insatser för att motverka psykisk ohälsa, utslagning, övergrepp, utsatthet, skam, skuld och förakt, skriver Leena Haraké, KSAN.

Vid närmare eftertanke är det bara att konstatera att de frågor som var anledningen till att KSAN blev till 1943 är mera angelägna idag än någonsin. Arbetsfältet har ökat för det drogförebyggande arbetet från det lokala till det globala och på många olika arenor – från källarlokaler till cyberrymden.

Alkohol dödar idag 3,3 miljoner människor per år i världen enligt WHO. Den aggressiva marknadsföringen riktas till grupper som ännu inte blivit konsumenter. Vi vet dock att de som redan har problem konsumerar större delen av den alkohol som säljs."

Läs hela artikeln i Drugnews

Projektledare Britt Fredenman

Login