News

Inspirationsturnén fortsätter via Värmland och Skåne

Under hela våren 2008 finns det olika möjligheter till fortsatt utveckling av de populära interaktiva metoderna kring tjejgruppsinsatserna i landet.Genom KSAN och BellaNet, i samarbete med projekt Tonårsflickor i Fokus, har det varit Inspirationsdagar i Malmö, Stockholm och Luleå.Nu fortsätter Inspirationsturnén i Lund och Kil under majmånad. Dessa Inspirationsdagar syftar till att stärka arbetet, behålla fokus på det friska, fördjupning av tjejgruppsmetodiken m.m. För mer info kring Inspirationsdagarna kontakta kansliet, se www.ksan.se

 

Under våren kommer också en inbjudan skickas till er medlemmar på BellaNet, det erbjuds Utbildning/informationsdagar kring förebyggande insatser kring alkohol, narkotika och läkemedel, många av er har i samband med medlemsregistreringen på BellaNet uttryckt önskemål om vidare kunskaper i dessa ämnen. Även dessa dagar har fördelats från söder till norr, i Malmö, Stockholm och Luleå. Vi hoppas kunna erbjuda även denna fortbildning i Lund och Kil. Dessa dagar kommer att innehålla teman kring, alkohol, beroendeframkallande läkemedel, narkotiska preperat och beroendeutveckling. Samtliga medlemmar på BellaNet kommer att få en inbjudan genom mail. För mer info kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projektledare Britt Fredenman

BellaNet fortsätter att växa

Hej medlemmar!

BellaNet ökar stadigt i antal medlemmar, ute i våra län, landet över. Vi kommer efter önskemål att utöka antalet ämnesområden på forumet. Fler förslag är välkomna. Skriv om era tjejgrupper, mässor, utbildningsdagar eller hur ni arbetar kring materialet. Alla infallsvinklar är av värde, så dela med er till varandra.

Ses på forumet!

Projektledare Britt Fredenman

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0703-98 10 41

Alkohol och Drogbruk, Konferens i Nässjö april-08

I en rad sammanhang uppmärksammas hur alkohol- och drogbruket på olika sätt påverkar mäns och kvinnors vardag, och konsekvenserna för enskilda männinskor är med säkerhet större än det vi ser i den offentliga statistiken. En bra alkoholpolitik är en bra början för att minska alkoholskadorna i samhället. Konferensen undersöker vad den lokala verksamheten har att vinna på att inkludera genusperspektivet i de kommulnala alkoholpolicyprogrammen. Arrangörer är KSAN i samarbete med CAN, IOGT-NTO, Jönköpings Länsnykterhetsförbund, UNF, NBV och Landstinget i Jönköping.

KSAN kommer medverka med materialbord och med en programpunkt "Från vaggan till graven, hur för vi in den kvinnliga normen i de alkoholpolitiska programmen?"

Plats: Hotell Högland, Nässjö
Tid: den 11 april kl 8.45-15.30

Se inbjudan här
Välkomna!
Projektledare Britt Fredenman

Omvärldsbevakning-undersökning i Danmark

 KSAN tipsar om intressant läsning:

Kvinnor löper större risk för alkoholism
Läs mer om undersökningen från Statens Institut for Folkesundhed i Danmark här.

Önskar intressant läsning,

Projektledare Britt Fredenman

Äventyrs -och samarbetspedagogik, Malmö

BellaNet tipsar om info som kan ge tjejgrupperna ytterligare tillgång till äventyr och utmaningar:

Seminarium om äventyrs-och samarbetspedagogik, med Petter Åkerblom, SLU Ulltuna och Anders Szczepanski, Linköpings Universitet.

Måndag 14 april, kl: 13.00-16.00

Stadshuset i Malmö, Pelarrummet.

Ingen föranmälan behövs, vid frågor kontakta Fredrik Björk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Arrangerat av:Projekt SamarbetsCentrum.

Vi ses där, Projektledare Britt Fredenman

 

 

Artiklar om insatser kring flickors hälsa

Då vi, KSAN och BellaNet var i Luleå och höll en Inspirationsdag kom lokalpressen och resultatet blev två artiklar i två tidningar, gå in på länkarna och följ de fortsatta insatserna för förbättringar och förstärkningar av drogpreventivt arbete.

Då ni tjejgruppsledare och folkhälsoaktörer i våra 21 län anordnar och medverkar vid dagar kring ämnet, kontakta era lokaltidningar, det synliggör och belyser insatserna.

NSD, Norrländska socialdemokraten:

http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=88799&arkiv=False

Kuriren, Norrbottens-kuriren:

 

http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=3440334

Projektledare Britt Fredenman

 

 

 

Ny lägesrapport -Ung folkhälsa

Bättre folkhälsa, men ungas psykiska ohälsa ökar.

Här kommer ett tips på aktuell rapport om ung folkhälsa.

Läs sammanfattning av Socialstyrelsens rapport ”Folkhälsa och sociala förhållanden – lägesrapport 2007” på Drugnews.nu här.

Projektledare Britt Fredenman

Reflektion kring prevention 2008

-samverkan för ett bättre alkohol-och drogförebyggande arbete.

* Vad är kärnan i fungerande alkohol-och drogförebyggande arbete?

* Vilken roll spelar ideella organisationer i arbetet?

* Vilken samverkan och långsiktiga strategier är möjliga mellan olika aktörer?

 

Örebro Universitet tillsammans med Socialstyrelsen bjuder in till två dagars möte kring utvärderade alkohol-och drogförebyggande metoder. Medverkar gör forskare, politiskt ansvariga och sakkunninga inom såväl ideell som offentlig sektor och ger sin syn på preventionsarbete och samverkan. Fokus kommer att ligga på ett reflekterande möte och den utvecklande dialogen deltagarna emellan.

Vi inbjuder dig som arbetar professionellt eller ideellt med alkohol-och drogförebyggande och som vill utveckla dina kunskaper och arbetssätt.

Tid: 14-15 maj 2008

Plats: Örebro Universitet

Kontaktperson Camilla Ulvmyr, Örebro Universitet. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BellaNet kommer att finnas med i programmet!

Vi ses där, projektledare Britt Fredenman

 

Aktuell drog i fokus- Konferens om Khat i Malmö

Nordisk närverkskonferens om drogen Khat.

Datum: fredagen den 28 mars 2008
Plats: Stadshuset, Malmö. August Palms plats 1.
Lokal: Stortorget

Läs programmet här.
Projektledare Britt Fredenman

Dialogseminarium i Malmö, Stockholm & Luleå

BellaNet-medlemmar!

Det finns platser kvar, skicka er anmälan till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Som svar på de önskemål ni framfört på vidare kunskaper kring förebyggande insatser kring alkolhol, drog-och läkemedelsfrågor inbjuder BellaNet till ett Dialogseminarium.

Vi har nöjet att erbjuda en heldag av teman kring alkohol, beroendeframkallande läkemedel, narkotiska preparat och beroendeutveckling för att stärka tjejgruppsarbetet i landet.

Ni har fått Inbjudan via mail och vi kan utlova en spännande, inspirerande och nyskapande dag både när det gäller kunskaper i alkohol/drogfrågor samt i metoder i att lyfta dessa frågor inför det fortsatta 2000-talet.

BellaNet erbjuder denna dag på tre orter, Malmö, Stockholm och Luleå.

Varmt välkomna med er anmälan, först till kvarn.......

Projektledare Britt Fredenman

Medlem-lämna ditt avtryck i forumet

Ni medlemmar som besöker BellaNet är många, lämna gärna ert avtryck i forumet, skriv om en bra idé från tjejgruppsarbetet, ett trevligt utbyte med en kollega runt om i landet, tipsa om utbildningar, kurser och litteratur, berätta om en lyckad resa med tjejgruppen eller varför inte om hur du trivs med att arbeta som ledare i grupperna?

I forumet kan vi alla få fler infallsvinklar presenterade, kring fortsatt gott drogpreventivt arbete med vår målgrupp.

Lämna ditt avtryck!

Projektledare Britt Fredenman 

BellaNet i Stockholm

BellaNet kommer att delta på konferensen D-som i demokrati och dialog, tisdagen 11 mars på Essinge konferenscenter, Stockholm. 

Vi har utställningsmonter och KSAN är medarrangör till denna konferens som har temat: Etik och politik.

Ämnen som avhandlas under dagen är egenmakt, ungdomsdemokrati, framtidens engagemang och frågan som ställs är: På vilken etik vilar generationsskiftet?

Välkomna till en angelägen konferens där det sammanbindande kittet för dagen är den obändiga tron på demokratins väsen; respekt för andra, vilja till dialog, förmåga att fatta beslut och att genomföra dem...

För mer info se: www.dsomidemokrati.se

BellaNet kommer också att intervjuas på Öppna kanalen, Stockholm, under torsdagen 13 mars.

Så, vi ses och hörs i huvudstaden!

Projektledare Britt Fredenman

 

BellaNet i Örebro

BellaNet drivs i projektform, genom finansiering av Socialstyrelsen. Som ett led i projektarbetet ingår kontinuerliga träffar med Socialstyrelsen och ett forskarteam från Örebro Universitet. Forskarteamet arbetar med Folkhälsopolitiska insatser, för BellaNets del innebär det dessutom att vi lyfter genusperspektivet.

På måndag 10 mars presenteras BellaNet och projektets bakgrund, syfte, målgrupp och hela projektets process.

Har ni medlemmar önskemål om saker att lyfta i frågan, så maila dem till mig This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., så framför jag dem gärna.

Alla bidrag och förslag är varmt välkomna!

Projektledare Britt Fredenman

 

BELLA Utbildningsturné 2008, Anmäl dig nu!

*Stenungsund våren 2008
Pris 1200 kr/deltagare
lunch och fika ingår
Inkom med intresseanmälan

*Norrköping våren 2008
Uppföljningsdag för de som gått introduktionsutbildningen och har en pågående tjejgrupp, max 20 platser.
Pris 1200 kr/deltagare
lunch och fika ingår
Inkom med intresseanmälan

*Karlshamn våren 2008
Pris 1200 kr/deltagare
lunch och fika ingår
Inkom med intresseanmälan

*Örebro våren 2008
Pris 1200 kr/deltagare
lunch och fika ingår
Inkom med intresseanmälan

*Luleå 2008
Uppföljningsdag för de som gått introduktionsutbildningen och har en pågående tjejgrupp, max 20 platser.
Pris 1200 kr/deltagare
lunch och fika ingår
Inkom med intresseanmälan

*Kalmar 2008
Uppföljningsdag för de som gått introduktionsutbildningen och har en pågående tjejgrupp, max 20 platser.
Pris 1200 kr/deltagare
lunch och fika ingår
Inkom med intresseanmälan

*Gävle 2008
Pris 1200 kr/deltagare
lunch och fika ingår
Inkom med intresseanmälan

*Gävle 2008
Uppföljningsdag för de som gått introduktionsutbildningen och har en pågående tjejgrupp, max 20 platser.
Pris 1200 kr/deltagare
lunch och fika ingår
Inkom med intresseanmälan

*Sundsvall 2008
Pris 1200 kr/deltagare
lunch och fika ingår
Inkom med intresseanmälan

Anmäl Dig till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. KSAN Östermalmsgatan 33, 114 26 Stockholm Tel: 08-10 10 41 Fax: 08-22 81 22

Login