News

KSAN i London på World Drug Day 2018

Kanslichef Leena Haraké föreläser om Mammanet på konferensen DB Recovery Plus Symposium på World Drug Day, den 26 juni, med föreläsningen Gender-sensitive issues: A trauma-informed approach.

Projektledare Britt Fredenman representerar KSAN i ICAA/International Council on Alcohol and Addictions och deltar på mötet den 25 juni, The Forum Planning Meeting: Social Responsibility-everybody's business.

Leena Haraké och Britt Fredenman deltar i möte den 26 juni, på UK Parliament, House of Commons:
All Party Parliamentary, Group of Cannabis: Harmfull Effects on Developing Brains, med talare/professorer från Stanford University och Harvard University.

Projektledare Britt Fredenman

Slut med vin som ser ut som handväskor

"Nu är det stopp för de vinförpackningar som är utformade som handväskor och sommarstugor. Det slår Stockholms tingsrätt fast i en färsk dom."

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

Pregabalin föreslås nu narkotikaklassas

KSAN har vid ett flertal tillfällen sedan 2009 skrivit till regeringen om behovet av narkotikaklassning av pregabalin, senast i januari i år. Nu föreslår Läkemedelsverket narkotikaklassning.

"Efter ökat missbruk och ökade polis- och tullbeslag av substansen pregabalin som ingår i läkemedel (såsom Lyrica) så föreslår Läkemedelsverket att substansen narkotikaklassas för hindra olaglig handel. ”Äntligen!”, säger Leena Haraké"

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

KSAN:s Tjejgruppsledarutbildning

Våra utbildningsdagar med fokus på genderspecifik drogprevention ger kunskap, metodtips och idéer kring att starta och arbeta med tjejgrupper. Vi har utbildat ca 8000 tjejgruppsledare i Sverige och ca 1000 tjejgruppsledare internationellt. Vi är väldigt stolta över att vårt material alltid inkluderat metoder för att även förebygga våld, trakasserier och kränkningar.

Deltagare vid KSAN:s utbildningsdagar blir inbjudna som medlemmar i nätverket för tjejgruppsledare, BellaNet International, som har medlemmar i Sverige och 16 andra länder.

Information om KSAN:s utbildningsdagar

Intresseanmälan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projektledare Britt Fredenman

KSAN vald för fjärde gången till CSF/Civil Society Forum on Drugs in the EU 2018-2020

EU-kommissionen har valt KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor för fjärde gången till CSF/ Civil Society Forum on Drugs in the EU 2018-2020.

CSF/Civil Society Forum on Drugs

Projektledare Britt Fredenman

World No Tobacco Day 31 maj 2018!

"Tobacco Breaks Hearts är temat som Världshälsoorganisationen, WHO, valt för 2018 års kampanj kring World No Tobacco Day, 31 maj.WHO vill rikta strålkastarljuset mot det starka sambandet mellan tobak och hjärt-kärlsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt."

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

KSAN:s Poddavsnitt Studentfirandet på flaken (Balla inte ur)

Lyssna på KSANs poddavsnitt om studentfirandet på flaken där Alice Ekengren, Polisens insatschef för studentfirandet i Stockholm City och Anna Alvestål,Student 2017,Sollentuna,berättar om att ta studenten nykter!

KSAN:s Poddavsnitt
Studentfirandet på flaken (Balla inte ur)

Projektledare Britt Fredenman

För en roligare student!

VIT STUDENT

Studentdagen ska vara ett underbart minne för livet, en härlig dag att tänka tillbaka på och inte något som ska kopplas ihop med fylla, våldsbrott, olyckor eller dödsfall. Vi önskar att alla som går ut gymnasiet får ta studenten med glädje och livslust. Vi önskar också att det blir en fin minnesdag för föräldrar, syskon, släkt och vänner.

Med alkohol ökar riskerna för trafikolyckor, sexuellt utnyttjande, rån, misshandel med mera. Vi uppmanar alla inblandade, elever, föräldrar, skola, polis och festarrangörer med flera att samverka för att skapa en så positiv upplevelse som möjligt för alla studenter.

Lagar och föreskrifter finns och efterföljs dessa är mycket vunnet. Med samverkan mellan alla aktörer kan mycket göras för dess efterlevnad. Därför uppmanar vi:

* Föräldrar att inte köpa ut eller förmedla alkohol till sina barn. Öka vuxennärvaron genom att delta i olika arrangemang.
* Syskon och kompisar att inte langa alkohol till ungdomar under 20 år.
* Elevkårer att skapa alkoholfria festalternativ.
* Skolor att erbjuda alkoholfria alternativ till studentfrukost och studentfester och att följa skolans alkohol- och drogpolicy även under studentfirandet dvs. absolut nolltolerans.
* Socialförvaltningar att arbeta förebyggande inför studentfirande och aktivt under studentdagarna.
* Kommuner att ta ett samlat grepp över förvaltningarnas olika åtgärder och att samverka med andra aktörer.
* Kräva nyktra flakvärdar och nolltolerans mot alkohol på flaken.
* Krögare att servera alkohol i enlighet med gällande tillstånd och lagar.

Allt detta görs av omtanke för eleverna eftersom alkoholkonsumtion är skadligt för kroppen. Alkoholens giftiga ämnen gör skada och alkohol påverkar kroppens hormonsystem. Dessutom, följs inte gällande regler kan man göra sig skyldig till flera lagbrott: langning, olaglig förtäring, servering till minderårig, fylleri etc.

Det finns många kommuner, föreningar och ideella krafter som tar mycket goda initiativ till att bidra till ett positivt studentfirande och till att förhindra oönskade situationer. Låt oss ta lärdom av gjorda erfarenheter och vidta så många främjande och förebyggande åtgärder som möjligt. Varje aktör bör fundera över vad som kan göras för att studenten ska bli ett positivt minne för livet.

Tillsammans kan vi göra stor skillnad och nå målet - ett säkert och glädjefyllt studentfirande. Tillsammans kan vi påverka och förändra studentfirandet både före, under och efter studentdagen. Alla kan bidra!

Stockholm maj 2018
KSAN:s styrelse

Projektledare Britt Fredenman

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ersätter den svenska personuppgiftslagen på fredag

En ny dataskyddsreform börjar gälla på fredag den 25:e maj 2018 som ger dig stärkt stöd vad gäller dina personliga uppgifter hos t.ex. företag och organisationer. Den nya lagen skapar ett enhetligt regelverk för behandling av personuppgifter. KSAN har endast personuppgifter där personen själv aktivt registrerat sig i samband med en beställning i webbshopen, som ny medlem i BellaNets nätverk för tjejgruppsledare eller som mottagare av nyhetsutskick.

Projektledare Britt Fredenman

KSAN:s Twitter #HelloSister

Mutual efforts are needed to protect people from drugs. Join us to do it! WOCAD has started a global action to engage girls and young women in early drug prevention work through Twitter with hashtag #HelloSister at WOCADs Twitter @LeenaKSAN
Add a Sister to be engaged in drug preventive work and act now!

Project Manager Britt Fredenman

KSAN till Göteborg på WFAD:s sjätte världsforum och ECAD:s 25:e konferens 13-16 maj 2018

På söndag åker kanslichef Leena Haraké, projektledare Britt Fredenman och informatör Ida Stigzelius till Göteborg för att delta i World Forum Against Drugs sjätte konferens och European Cities Against Drugs 25:e konferens.

Monday the 14th of May, 1- 2.30 pm
Gender, treatment, recovery
The seminar will discuss gender responsive treatment and recovery processes for women. Women’s substance abuse is more stigmatized and less likely to be acknowledged than men’s.

We know less about the prevalence and patterns of women’s substance abuse and their treatment needs, but we know that women in particular face barriers to treatment. Globally one third of every drug user is a woman but only one out of five in treatment is a woman.

In this session we will learn about research on gender sensitive treatment as well as examples from Sweden and Pakistan, where the first treatment center for women has just opened.

Speakers:
Deirdre Boyd, DB Recovery Resources, UK
Asia Ashraf, Director Psychology Department, Sunny Trust International Addiction Treatment and Rehabilitation Centre, Pakistan
Leena Haraké, Women's Organisations Committee on Alcohol and Drugs, Sweden

Moderator: Regina Mattsson, Chair, UN Women Gothenburg, Sweden.

Read more here

Project Manager Britt Fredenman

KSAN har lämnat remissvar på SOU 2017:113 om Alkoholreklam i sociala medier m.m.

KSAN välkomnar initiativet till att på ett bättre sätt skydda barn och unga mot marknadsföring av alkohol via digitala medier.

KSAN har under en längre tid lyft frågan om en ytterst aggressiv marknadsföring av alkohol till unga kvinnor. M a a påminner KSAN om att Sverige har som första land 1980 undertecknat Konventionen om avskaffande av allt slags diskriminering av kvinnor, CEDAW, som förpliktigar Sverige som konventionsstat att vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor bl.a. från enskilda personers, organisationers eller företags sida, Artikel 2 d), e) och f).

KSAN vill därför
att all marknadsföring, co – branding med barnleksaker och sponsring av alkohol, även i sociala medier, förbjuds på samma sätt som redan gäller för tobak, samt
att Konventionen om avskaffande av allt slags diskriminering av kvinnor, CEDAW, beaktas.

Projektledare Britt Fredenman

Grönland: Alkoholreklam förbjuds

Accent magasin skriver: "Den 1 mars antog Grönland en ny alkohollag som förbjuder alkoholreklam, begränsar försäljningstider och kräver att alkohol avgränsas från andra varor i butiken."

"Den nya alkohollagen baseras på WHO:s rekommendationer för en effektiv alkoholpolitik, som att begränsa synlighet, tillgänglighet och marknadsföring av alkohol. Det skriver den grönländska regeringen på sin hemsida. Lagen träder i kraft 1 januari 2019. Den gäller för all alkohol med styrka över 2,25 procent och omfattar all försäljning och servering. På Grönland säljs alkohol i vanliga butiker, men från 1 januari ska alkoholhaltiga drycker vara avskärmade från övriga varor i butiken. Marknadsföring kommer inte längre att vara tillåten, även om det inte blir förbjudet att exponera varumärken. Reklamförbudet gäller även internet.

All försäljning ska ske på vardagar mellan 09:00–18:00 och lördagar 10:00–14:00. Även alkoholservering begränsas och kommer endast att vara tillåten måndag – torsdag samt söndag 12:00–24:00 och fredag – lördag 12:00 – 03:00. Ingen servering får ske på julafton och juldagen. Unga under 18 år får inte vistas på ställen där det serveras alkohol efter 20:00."

Läs mer här.

Projektledare Britt Fredenman

KSAN på Skolsköterskekongressen 2018 i Stockholm

KSAN ställer ut på Skolsköterskekongressen där 1900 skolsköterskor samlas på Stockholmsmässan den 19-20 april 2018. KSAN samtalade med skolsköterskorna om verksamheten och delade ut ca 300 st "En liten bok om stora känslor", en bok som efterfrågades när den tagit slut.

Boken säljs för 50 kr via vår webbshopp och kommer tryckas på nytt så fort som möjligt.

Skolsköterskekongressen 2018.

Projektledare Britt Fredenman

Login