BellaNet valideras som en EAD-aktion

EU-kommissionen validerar BellaNet som en European Action on Drugs

Fredag 26 juni 2009:
Idag vid lunchtid i Bryssel har KSAN, som enda svenska organisation, undertecknat ”the European Action on Drugs (EAD)”. KSANs bidrag till denna aktion är nätforumet www.bellanet.se som tillhör projektet BellaNet - Det nationella nätverket för tjejgruppsledare.

EU har godkänt nätforumet som en gångbar aktivitet i European Action on Drugs. www.bellanet.se kommer idag den 26 juni att öppna för internationella medlemmar som arbetar drogförebyggande med tjejgrupper.

Det nationella nätverket för tjejgruppsledare är förankrat i alla län i Sverige och kommer att erbjuda en unik erfarenhetsbas för det internationella drogförebyggande arbetet med flickor i fokus. Det finns närmare 40 miljoner tonårsflickor i Europa.

KSANs kanslichef Leena Haraké, som är på väg hem från Bryssel, säger:
– European Action on Drugs är en viktig aktion som KSAN kan använda för opinionsbildning, att sprida information om missbruk och dess konsekvenser och för att öka kunskapen om hur allvarlig drogproblematiken är i Sverige och internationellt.
ead_banner
För mer information, kontakta
Kanslichef Leena Haraké, KSAN
08-10 10 51
070-862 74 95

Login