Nyhetsbrev nr 3 & 4, 2011

KSAN driver sedan 2009 projektet "Marknadsföring till flickor" för att uppmärksamma och medvetandegöra om den allt mer aggressiva marknadsföringen till flickor av tobak, alkohol och läkemedel. I projektet arbetar KSAN tillsammans med Ruth Arvidsson som bl a håller föreläsningar, nu senast under Almedalsveckan. Där arrangerade KSAN den 6 juli seminariet "Rosa cigaretter, stringtrosor och päronlikör - hur får man flickor att röka och dricka?", med Ruth som föreläsare. Över 80 personer lyssnade till föredraget och Tv4 var där och filmade och gjorde en intervju med Ruth, som har sänts i lokalteve i Gävle och Uppsala, se länkarna nedan:

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_gavle?title=aggressiv_marknadsforing_vill_locka_tjejer_att_roka_och_dricka_mer&videoid=1762957

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_uppsala?title=kritik_mot_reklam_som_riktar_sig_till_tjejer&videoid=1774716

Tv4 Skellefteå har intervjuat Ruth Arvidsson och gjort ett reportage om marknadsföringen av alkohol och tobak riktat till flickor. KSAN beklagar att TV4 Skellefteå inte upgav att deras källa var KSANs projektet Marknadsföring till Flickor.
Se reportaget på: http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_skelleftea?title=tv4nyheterna_skelleftea_19_15&videoid=1790456

KSANs projekt fick 2011 projektbidrag från FHI för att fortsätta med "Marknadsföring till flickor - del 2". KSAN avser att inom projektet fortsätta sprida erfarenheter av framgångsrikt och väldokumenterat arbete, och ta fram interaktiva drogförebyggande metoder för att motverka den aggressiva markandsföringen av bl a tobak och alkohol.

Under sommaren kommer KSAN att skicka ut nyhetsbrev om ämnet marknadsföring till flickor.

Läs Nyhetsbrev 1-2011 här .
Läs Nyhetsbrev 2-2011 här .
Läs Nyhetsbrev 3-2011 här .
Läs Nyhetsbrev 4-2011 här .

För att läsa tidigare nyhetsbrev från 2010, gå till Projekt>Marknadsföring.


För mer information kontakta kanslichef Leena Haraké, 08-101051.

Projektledare Britt Fredenman

Login