Nyhetsbrev 1, 2013

I KSANs arbete om marknadsföring till flickor uppmärksammar vi vikten av att både få och kunna göra medvetna val för att i nästa steg kunna motverka den aggressiva marknadsföringen av bl a tobak och alkohol. I våra nyhetsbrev vill vi göra unga kvinnor medvetna om marknadsföringens krafter, för att på så sätt öka unga kvinnors makt att göra hälsosamma val och att finna sin egen styrka.

I sommarens första nyhetsbrev uppmärksammar vi hur tobaksreklamen försöker rida på den nya trenden av växande miljömedvetenhet och socialt engagemang och appellera det till "den medvetne konsumenten".

Tobakslagen är tydlig:
Tobakslagen (1993:581) 9 a säger att texter, namn, varumärken och figurativa eller andra märken som ger intryck av att en viss tobaksvara är mindre skadlig än andra får inte användas på förpackningar till tobaksvaror. Lag (2005:369).

Se nyhetsbrev: http://www.ksan.se/Start/inet/ovriga/1373632834.pdf

Projektledare Britt Fredenman

Login