Internetdrogerna – en utmaning för EU

"Även om de flesta drogtransaktioner fortfarande sker i mötet mellan två personer så har internet det senaste decenniet förändrat drogmarknaden. Det visar en ny rapport från EMCDDA.

I den nya rapporten från EMCDDA, det europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, The internet and drug market, beskrivs hur e-handelsmarknaden fungerar, både den öppna handeln och den som försiggår på krypterade sidor med digitala valutor."

Internetdrogerna-en utmaning för EU

Rapporten från EMCDDA: The internet and drug market

Projektledare Britt Fredenman

Login