Socialdepartementets svar på KSANs krav

Svar från socialdepartementet på KSANs krav på fullständiga rättigheter för flickor mot sexuella trakasserier inom idrotten:

"Tack för ditt brev med värdefulla synpunkter till regeringen i en angelägen fråga. Den politiska staben har också tagit del av brevet.

Om en sexuell kränkning sker inom idrotten ska detta polisanmälas (och/eller orosanmälan ska lämnas till socialnämnden). Idrotten särskilda bestraffningsregler ska inte användas, det är knappast aktuellt för idrotten att döma ut tillrättavisning, avstängning eller böter. Istället ska den grundläggande föreningsrättens bestämmelser om uteslutning användas och här gäller inga preskriptionstider. Varje förening är dessutom alltid fri att ta bort en olämplig ledare från verksamheten.

Vänliga hälsningar

Lena Bergström Wiegurd
Departementssekreterare/Brevhandläggare på Socialdepartementet"

Projektledare Britt Fredenman

Login