KSAN:s Fjärilspris 2019 till Eva Dozzi

Fjärilspriset 2019 tilldelas Eva Dozzi för hennes förtjänstfulla och uthålliga insatser till att frågan om beroende med samsjuklighet blev till ett ansvar för politiker och myndigheter.

Hon har med sin långsiktiga kamp för sitt barns hälsa synliggjort avsaknad av adekvat vård och hjälp som drabbat beroende med psykisk ohälsa. Hon har gett röst åt de svagaste, de mest utsatta barn som samhället lämnat vind för våg eller placerat på undermåliga statliga institutioner.

Eva Dozzi är en modig kämpe som bidragit till en möjlig förändring genom att berätta om sin dotter och familjens situation, att ständigt leva i beredskap för att vad som helst kan hända. Hon är en förebild som inger hopp för flera föräldrar att ställa ansvariga till svars.

Eva Dozzi

Projektledare Britt Fredenman

Login