Projektledare Britt Fredenman i Pinsk, Vitryssland 28-31 oktober 2019

Gruppbild från utbildningsdagarna i Pinsk, Vitryssland. Projektledare Britt Fredenman informerade om KSAN och BellaNet International samt höll en tvådagars utbildning i interaktivt ledarskap för genderspecifik drogprevention, för en grupp med 30 deltagare som är tjejgruppsledare, i samarbete med World Federation Against Drugs och NGO Kalegium. Britt Fredenman besökte också Universitetet i Pinsk , där en av deltagarna är tjejgruppsledare för en tjejgrupp, där informerade Britt om vår organisation KSAN och BellaNet International och arbetade med den interaktiva metoden forumspel som verktyg för lyckad drogprevention

Gruppbild Kalegium Pinsk oktober 2019

Projektledare Britt Fredenman

Login