Barnkonventionen här - är du förberedd?

Inför julen har KSANs kanslichef Leena Haraké skrivit en krönika i DrugNews.

”Från årsskiftet blir Barnkonventionen svensk lag. Är beslutsfattare förberedda. Är du? Alla barn har rätt till en drogfri uppväxt, enligt konventionen. Välj en vit och drogfri jul”

Läs hela krönikan här

Projektledare Britt Fredenman

Login