En av fyra opioidöverdoser involverar barn och tonåringar

En ny amerikansk studie har analyserat ca 754 000 fall av opioidöverdoser mellan 2005 och 2018.
Nästan 208 000 av dessa handlade om barn som var 18 år eller yngre.

Mer än en fjärdedel av alla opioidöverdoser i USA är tonårsöverdoser och en femtedel av dessa är troligast ett självmordförsök, berättar Dr. Megan Land, författaren till studien vid Emory University 's School of Medicine i Atlanta.

Skolorna måste utbilda barnen om risker och föräldrarna måste inse att dagens opioider är väldigt kraftiga och förvara läkemedel på ett säkert sätt, säger experterna.

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

Login