KSAN till 63rd CND möte vid FN i Wien: seminarium med WFAD

Mellan 2 och 4 mars kommer KSAN delta i ett seminarium om kvinnorättigheter i vård och behandling av narkotikabruk : Barriers in access to treatment and recovery (issues faced by women living with substance use disorders).

Evenemanget anordnas vid årliga FN-möte i Wien om narkotikapolitik då statliga delegationer kan forma och frivilligorganisationer kan påverka em hel del frågor inom narkotikapolisk sfär, prevention, vård och behandling med stöd av FN-konventioner. KSAN samarbetar med World Federation Against Drugs, EURAD, Dianova, Celebrate Recovery i detta.

Vi kommer lyfta vikten av Kvinnokonventionen och kvinnors rätt till liv, istället för stigma, skam och diskriminering. Trauman som står för större andel psykiska problem hos kvinnor än hos män, enligt senaste rapport från Socialstyrelsen (2019), är också oftast orsakad av män och blir behandlad av manliga specialister inom vården. Kvinnor har inte manliga förebilder i behandling eller i livet, det behövs ett paradigmskifte inom vården världen över!

Flyer CND side event

Projektledare Britt Fredenman

Login