Socialstyrelsens statistik gällande färre dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar

År 2018 avled 903 personer till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Det är en minskning med drygt sex procent jämfört med föregående år, visar statistik från Socialstyrelsen. Där måste man fråga vem omfattas av minskningen - är det männens eller kvinnors statistik som presenteras?
Det finns en tydlig skillnad i åldersfördelningen mellan män och kvinnor. Dödsfallen bland män är vanligast i yngre åldrar medan dödsfallen bland kvinnor är vanligare bland något äldre personer. Bland kvinnor är det också vanligast med suicid.

Färre dödsfall var kopplade till olika fentanyler under 2018 jämfört med 2017. Samtidigt är det för tidigt att säga om detta är ett trendbrott. Antalet dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar har gått upp och ner de senaste åren, säger Daniel Svensson, utredare på Socialstyrelsen.

Antalet dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar:
År 2018: 903
År 2017: 962
År 2016: 916
År 2015: 954
År 2014: 939
År 2013: 815
År 2012: 775
År 2011: 711
År 2010: 722
År 2009: 728

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

Login