16 ämnen föreslås klassas som narkotika eller hälsofarliga varor

Information från Folkhälsomyndigheten:

Regeringen har beslutat narkotikaklassa 13 psykoaktiva substanser och 3 som hälsofarliga varor. Dessa säljs och diskuteras på olika drogforum på nätet. Substanserna har idag ingen medicinsk användning.
Följande ämnen som idag är klassade som hälsofarliga varor föreslås omklassificeras som narkotika:

5C-AKB48, 5Cl-AB-PINACA, 5F-CUMYL-PeGACLONE, CUMYL-5F-PINACA, MPhP-2201 och NM-2201 som tillhör gruppen cannabinoider.
2-metylacetylfentanyl som tillhör gruppen opioider.
Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika:

5F-ADBICA, 5F-AKB57, 5F-EDMB-PINACA, CUMYL-CHMGACLONE och JWH-022 som tillhör gruppen cannabinoider.
alfa-PCYP som tillhör gruppen katinioner.
Följande ämnen föreslås klassificeras som hälsofarliga varor:

3F-alfa-PHP som tillhör gruppen katinoner.
metoxpropamin (MXPr) som tillhör gruppen arylcyklohexylaminer
4-fluorofenibut som tillhör gruppen övriga.

Beslutet innebär att all hantering och bruk av dem, vid sidan av forskning, förbjuds.
Användning av preparaten kan innebära risk för hälsa och liv, i flera fall har de kopplats till dödsfall.

Läs hela Folkhälsomyndighetens artikel här

Projektledare Britt Fredenman

Login