Ökning av droger i Europas avloppsvatten

Amfetaminanvändningen har ökat med över 1 000 procent i Sverige sedan 2011, enligt EMCDDA:s avloppsvattenanalys. Även ecstasy och kokain har ökat.

Analys av avloppsvatten började göras för att undersöka miljöpåverkan av det flytande avfallet från Europas hushåll. En bieffekt var att analysen också visar vilka droger som spolas ut i avloppet. Man tittar dels efter preparatet och dels efter de metaboliter som bildas när de utsöndras i urinen.

Analyser gjorts för MDMA, kokain, amfetamin och metamfetamin.
Fram till 2019 har det skett en rejäl ökning av användningen av samtliga droger, sett till avloppsvattnet.

Såhär ser kokainsiffrorna i milligram per person och dag ut idag:
Amsterdam 986,2
Reykjavik 740,7
Barcelona 700,3
London 618,8
Köpenhamn 599,7
Bern 485,9
Milano, däremot har minskat sin användning av kokain till 236,6. Inte så stor skillnad, men anmärkningsvärt ändå med tanke på de övriga städernas ökningar.

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

Login