Världshälsodagen 7 april

Idag, på Världshälsodagen den 7 april, uppmärksammar vi alla sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor och deras ovärderliga arbete, samt alla som bidrar till vår hälsa i vården!
Här på KSAN och inom våra medlemsorganisationer jobbar vi för god och jämlik hälsa och detta är en förutsättning för att nå FN:s globala hållbarhetsmål genom Agenda 2030.

Läs mer här från WHO

Projektledare Britt Fredenman

Login