Här kan du läsa om Kvinnokonventionen CEDAW

Kvinnokonventionen (CEDAW) antogs av FN:s generalförsamling 1979. Konventionen trädde i kraft i september 1981. Kvinnokonventionen innehåller 30 artiklar som rör kvinnans rättigheter inom alla områden.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

Projektledare Britt Fredenman

Login