KSAN/BellaNet International i WFADs Gender Working Group

Vår organisation KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor är medlemsorganisation i WFAD/ World Federation Against Drugs. Projektledare för KSANs BellaNet International, Britt Fredenman, tillsammans med övriga kollegor från KSAN deltar i WFADs Gender Working Group för att lyfta vikten av genderspecifika drogförebyggande insatser som del av tjejers rätt till god hälsa.

Vi bevakar flickor och kvinnors rättigheter till både drogprevention, vård och behandling av god kvalité . WFADs arbetsgrupp representeras av deltagare och kollegor från bl.a. Sverige, Nigeria, Bosnien, Italien, Sydafrika, Pakistan, Indien och Nepal.

Rådande global coronapandemi slår hårt mot flickor och kvinnors levnadsvillkor. FN har rapporterat om en fruktansvärd ökning av våld i hemmet, som följd av isolering och karantän. Riskerna ökar därför gällande bruk, riskbruk och missbruk som en följd av ökat behov av självmedicinering för brottsoffer i en vardag av ångest, rädsla och utsatthet.

Våra målgruppers behov ska synliggöras och tas på allvar.

Läs mer om WFAD/ World Federation Against Drugs

Projektledare Britt Fredenman

Login