Image

Om Bella Grus och Glitter 2

Bella Grus och Glitter 2 är ett verktyg för dig som vill vara med och göra unga kvinnor redo för livet. Få dem att se sin potential och stärka dem i deras beslutsförmåga.

Metodmaterialet innehåller handledning i olika pedagogiska övningar som forumspel och värderingsövningar. Du hittar också förslag på ämnen att arbeta med och hur du bäst sätter ramarna för en grupp.