KSAN medverkar vid regeringskansliets pressträff om kraftfull förstärkning av arbetet mot mäns våld mot kvinnor

KSAN:s verksamhetsutvecklare Britt Fredenman medverkar virtuellt vid dagens pressträff om kraftfull förstärkning av arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Idag fredag den 8 juli klockan 11:30 håller arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark en pressträff med anledning av flera nya beslut för att förstärka regeringens arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. På pressträffen medverkar även Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet de gröna.

Pressträffen webbsänds.
Du kan följa pressträffen live eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.

loga regeringskansliet

Verksamhetsuvecklare Britt Fredenman

BellaNet Sverige: Tjejgruppsledarna i Södertälje arbetar med KSAN:s genderspecifika drogpreventiva metodmaterial under sommarens lägerverksamhet

Under sommarens lägerverksamhet för flickor, på Öland, arbetar tjejgruppsledarna i Södertälje med KSAN:s genderspecifika drogpreventiva metodmaterial.

Under 2018 och 2019, på inbjudan av Södertälje Kommun, Kultur- och fritidskontoret/ Ung Fritid, höll verksamhetsutvecklare Britt Fredenman inspirationsdag och utbildningsdag i Interaktivt ledarskap för genderspecifikt drogförebyggande arbete. KSAN stärker yrkesverksamma i ungas vardag att motverka våld, mobbning, trakasserier och kränkningar av tjejer/unga kvinnor och att stimulera till interaktivt genderspecifikt drogförebyggande arbete. Dagarna anordnades inom ramen av KSANs utbildningskoncept BellaNet- nätverket för nationell/internationell genderspecifik drogprevention. Dagarna gav kunskap, metodtips och idéer för ett interaktivt ledarskap med de utmaningar som finns idag för framgångsrikt drogförebyggande arbete.

Sedan utbildningsdagarna har tjejgruppsledarna nått ca 100 tjejer/termin med drogförebyggande insatser.

Metodmaterial

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

KSAN är utställare på Drogfokus 26-27 oktober 2022

KSAN är utställare på den nationella konferensen Drogfokus som hålls i Jönköping den 26-27 oktober. Drogfokus – Sveriges största konferens om förebyggande vård och behandling samt brottsförebyggande och hälsofrämjande arbete kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Ta del av den senaste forskningen, delta i samtal och knyt viktiga kontakter.

Ta del av programmet här

Välkommen att hälsa på oss i vår monter!

bild drogfokus 2022

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

Uttalande av WFAD Gender Working Group i samband med den 26 juni - Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika

KSAN är medlemsorganisation hos WFAD/ World Federation Against Drugs och representerad av verksamhetsutvecklare Britt Fredenman i WFAD GWG/ Gender Working Group.

Uttalande av WFAD GWG i samband med den 26 juni - Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika.

Statement by Gender Working Group for International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking:

"On this International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, World Federation Against Drugs together with the global community is determines to strengthen the action and cooperation to achieve the goal of an international society free from drugs by recognising substance abuse disorder as a health care issue.

Factors that contribute to enhanced vulnerability include older age, widowhood, poverty, and living in areas of armed conflict. This year’s theme addressing drug challenges in health and humanitarian crisis for the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, including a focus on the role of families in drug use prevention and youth development in humanitarian settings. Over 1,5 billion people in the world are exposed to conflict and humanitarian crises, where families are the frontline of defence. Therefore, it is important to learn and build on the ability of the family and develop the skills of the family.

Women with substance use disorders face unique challenges, which are partly influenced by sex (differences based on biology) and gender (differences based on culturally defined rules for men & women). As treatment services historically mainly focused on males, the lack of gender-sensitive and gender-disaggregated evaluation has left women in distinctive obstacles to access effective treatment and rehabilitation. The WFAD´s Gender Working Group actively advocates gender equality and emphasises the need to integrate evidence-based, gender-sensitive, trauma-informed and culturally sensitive services in the field of prevention, treatment and recovery. The Convention on the Rights of the Child and the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women both have an integral part in our constitution and work. We further reiterate the importance of both conventions and are working to include the rights of women and children in everything we do."

Read our full statement here

Logga WFAD Gender Working Group

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman