Storasyster frukostföreläsning - Ett "riktigt" våldtäktsoffer?

KSAN:s medlemsorganisation Storasyster bjuder in till frukostföreläsning om synen på den som blivit utsatt för sexuellt våld. Föreläsningen är kostnadsfri och vänder sig till alla.

"Föreläsningen kommer lyfta hur olika faktorer påverkar möjligheten för den som har blivit utsatt att ses som trovärdig. Föreläsningen kommer även lyfta vad det kan få för konsekvenser att ses som ett förstört offer. Den kommer också ta upp vad vi kan tänka på i vårt bemötande för att undvika en sekundär viktimisering. Det kommer även finnas tid för frågor.

Föreläsningen vänder sig till alla, både yrkesverksamma som möter människor i sitt arbete och privatpersoner.

► Föreläsningen hålls av Alexandra D'Ubaldo-Gauffin, vikarierande utbildningsansvarig på Storasyster. Alexandra har en masterexamen i genusvetenskap, en kandidatexamen i socialantropologi och har lång erfarenhet av att möta utsatta för sexuellt våld som volontär."

Datum: tisdagen den 31 maj 2022.
Tid: 08.00-09.00.
Plats: Zoom.

Registrera dig här

storasyster frukostföreläsning 31 maj

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman