BellaNet Sverige: Tjejgruppsledarna i Södertälje arbetar med KSAN:s genderspecifika drogpreventiva metodmaterial under sommarens lägerverksamhet

Under sommarens lägerverksamhet för flickor, på Öland, arbetar tjejgruppsledarna i Södertälje med KSAN:s genderspecifika drogpreventiva metodmaterial.

Under 2018 och 2019, på inbjudan av Södertälje Kommun, Kultur- och fritidskontoret/ Ung Fritid, höll verksamhetsutvecklare Britt Fredenman inspirationsdag och utbildningsdag i Interaktivt ledarskap för genderspecifikt drogförebyggande arbete. KSAN stärker yrkesverksamma i ungas vardag att motverka våld, mobbning, trakasserier och kränkningar av tjejer/unga kvinnor och att stimulera till interaktivt genderspecifikt drogförebyggande arbete. Dagarna anordnades inom ramen av KSANs utbildningskoncept BellaNet- nätverket för nationell/internationell genderspecifik drogprevention. Dagarna gav kunskap, metodtips och idéer för ett interaktivt ledarskap med de utmaningar som finns idag för framgångsrikt drogförebyggande arbete.

Sedan utbildningsdagarna har tjejgruppsledarna nått ca 100 tjejer/termin med drogförebyggande insatser.

Metodmaterial

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman