KSAN:s remissvar på Samsjuklighetsutredningen

KSAN har lämnat in remissvar till Socialdepartementet angående Samsjuklighetsutredningen:
”Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)”.

Läs KSAN:s remissvar här

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

KSAN samarrangerade dagens seminarium om kvinnor i beroende i Eskilstuna

KSAN lyfte idag behovet av jämställd vård för kvinnor med substansberoende i ett gemensamt seminarium med Eskilstuna kommun, Forum Jämställdhet och Sveriges Kvinnolobby. KSAN är medlemsorganisation hos Sveriges Kvinnolobby.

Seminariet är en del av konferensen "Ingen trygghet utan jämställdhet" med bl.a. Lotten Sunna, grundare av #utanskyddsnät som en av KSAN:s 34 medlemsorganisationer.

Kvinnor i beroende lever ofta i stor utsatthet, bär på erfarenheter av mäns våld samtidigt som kvinnornas hälsa och behov av vård nedprioriteras. Hur ser vi till att samhällets insatser möter deras olika behov? Och hur integreras jämställdhet i den nationella ANDTS-strategin?

Seminarie "Glöm inte bort kvinnorna i arbetet för ett narkotikafritt samhälle" kl: 11.15-12.15.

Medverkande:
Tobias Lundin Gerdås
Statssekreterare Socialdepartementet.

Lotten Sunna
Grundare #utanskyddsnät.

Malin Nilsson
Projektledare Eskilstuna kommun.

Pernilla Börjesson
Enhetschef Länsstyrelsen Västmanland.

Johanna Eriksson
Länsstyrelsen Västmanlands län

Moderator:
Clara Berglund
Generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby.

Eskilstuna kommun är värd för konferensen som arrangeras på Elite Stadshotellet. Samlingen vänder sig till dig som arbetar med eller ansvarar för trygghetsfrågor och jämställdhetsfrågor i en offentlig, privat eller ideell organisation. Dagen inleds med ett frukostmingel kl. 09.00 arrangerat av Eskilstuna kommun.

Programmet börjar 10.00 och slutar 16.00.

Forum jamstalldhet logo turkos

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor

KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som berör alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel. KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet. Våra målgrupper utgörs av flickor och kvinnor i alla åldrar.

Läs mer på KSAN:s hemsida

bild ksan

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

Filmer från webbinarium om påverkan på barns och ungas psykiska mående.

”Den 28 april höll Folkhälsomyndigheten ett webbinarium med titeln Uppväxtvillkorens betydelse för barns och ungas psykiska hälsa i Sverige och övriga Norden. Där presenterade forskare bland annat resultat kring hur skolfaktorer, mobbning med fokus på barn med funktionsnedsättningar och hur fysisk aktivitet påverkar barns och ungas mående. Nu kan du ta del av föreläsningarna och panelsamtalen i efterhand.”

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Folkhälsomyndigheten

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

För barns och ungas skull – erfarenheter från ANDT-utvecklingsprojekt 2016-2020.

”Folkhälsomyndigheten har under flera år fördelat statsbidrag till många utvecklingsprojekt och forskningsuppdrag inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Vad hände sedan? Används erfarenheter och resultat från projekten idag? Vilka lärdomar finns? I en ny rapport följs en del av projekten och satsningarna upp.”

”Sedan 2015 har Folkhälsomyndigheten fördelat medel till projekt för att utveckla det förebyggande arbetet inom ANDT-området (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Medel har dels fördelats till utvecklingsprojekt, dels till forskningsuppdrag inom ANDT. Syftet har varit att verka för ett långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete inom ANDT-området. I 2021 års utlysning fördelades projektbidrag för uppföljning av digitala arbetssätt inom ANDT-området.”

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Folkhälsomyndigheten

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman