Regeringen investerar i män och ger bidrag till kvinnor

"En av de viktigaste slutsatserna från Kommissionen för jämställda livsinkomster var att offentliga stödåtgärder inte fördelas jämställt. Män får i större utsträckning stöd som för dem närmare arbetsmarknaden eller hjälper dem att på andra sätt öka sina inkomster, medan kvinnor oftare får bidrag eller ersättningar för olika inkomstbortfall. Detsamma kan sägas om merparten av reformerna i regeringens vårbudget. Regeringen gör långsiktiga investeringar i mäns företag och arbeten, och kompenserar för den ekonomiska ojämställdheten genom olika tillfälliga ersättningar."

Läs mer på Sveriges Kvinnolobby:s hemsida

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

KSAN samarrangerar seminarium om kvinnor i beroende i Eskilstuna den 18 maj

KSAN lyfter behov av jämställd vård för kvinnor med substansberoende i ett gemensamt seminarium med Eskilstuna kommun, Forum Jämställdhet och Sveriges Kvinnolobby den 18 maj.

Seminariet är en del av konferensen "Ingen trygghet utan jämställdhet". Lotten Sunna, grundare av #utanskyddsnät och styrelseledamot i KSAN deltar i debatten.

Kvinnor i beroende lever ofta i stor utsatthet, bär på erfarenheter av mäns våld samtidigt som kvinnornas hälsa och behov av vård nedprioriteras. Hur ser vi till att samhällets insatser möter deras olika behov? Och hur integreras jämställdhet i den nationella ANDTS-strategin?

Seminarie "Glöm inte bort kvinnorna i arbetet för ett narkotikafritt samhälle" kl: 11.15-12.15.

Medverkande:
Tobias Lundin Gerdås
Statssekreterare Socialdepartementet.

Lotten Sunna
Grundare #utanskyddsnät.

Malin Nilsson
Projektledare Eskilstuna kommun.

Pernilla Börjesson
Enhetschef Länsstyrelsen Västmanland.

Johanna Eriksson
Länsstyrelsen Västmanlands län

Moderator:
Lisa Bjurwald
Journalist och författare.

Eskilstuna kommun är värd för konferensen som arrangeras på Elite Stadshotellet. Samlingen vänder sig till dig som arbetar med eller ansvarar för trygghetsfrågor och jämställdhetsfrågor i en offentlig, privat eller ideell organisation. Dagen inleds med ett frukostmingel kl. 09.00 arrangerat av Eskilstuna kommun.

Programmet börjar 10.00 och slutar 16.00.

Anmäl dig här

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

KSAN söker kanslichef på 100%

VILL DU LEDA ARBETET I KSAN?

VI SÖKER NU EN KANSLICHEF PÅ 100 %

KSAN är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som berör alkohol och andra beroendeframkallande medel.

KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet utifrån ett kvinnoperspektiv genom att sprida information, öka förståelsen för sambandet mellan bruk och skador, stimulera till debatt, påverka attityder och värderingar, följa och stödja forskningen. KSAN har 30-talet medlemsorganisationer. KSAN strävar efter en värld utan beroende där kvinnor och män lever jämställda utan rädsla. KSAN har sitt kansli i Bromma, Stockholm.

Kansliet har idag två medarbetare.

KSAN söker dig som med stort engagemang vill leda och utveckla KSAN:s verksamhet enligt årsmötet och styrelsens uppdrag. Du rapporterar direkt till styrelsen och i din roll ingår att stödja styrelsen i arbetet.

Som kanslichef arbetar DU målinriktat med KSAN:s bästa i fokus. Du ansvarar för KSAN:s operativa verksamhet inkluderande administration, personalfrågor, kommunikation och ekonomi.

Du ansvarar för ansökningar/redovisningar av olika bidrag samt genomförande av satsningar och projekt. I rollen ingår att ansvara för kommunikationsfrågor, marknadsföring av KSAN:s verksamhet, nyhetsbrev, uppdatering av hemsida, sociala medier, skriva debattartiklar, yttranden och opinionsbildning.

Du kommer i nära samverkan med styrelsen driva KSAN:s kvalitativa utvecklingsarbete. I ditt uppdrag ingår att skapa goda kontakter och bra samarbete med våra medlemsorganisationer och samarbetspartners.

Du kommer att representera KSAN i olika sammanhang. Vi söker dig som brinner för våra frågor, som är drivande, ansvarstagande, en strukturerad kulturbyggare med förmåga att få med dig människor och kunna inspirera, entusiasmera och motivera.

Du ska både vara en administratör men även vara kommunikativ och kunna vara en god representant för KSAN:s värdegrund.

Du har erfarenhet och utbildning som är relevant för tjänsten, där ekonomi, kommunikation och erfarenhet av våra sakfrågor är viktiga delar. Du behöver vara väl förankrad i folkrörelsearbete för att kunna utveckla kontakter och upprätthålla goda relationer med organisationer, myndigheter i KSAN:s närhet och omgivning.

Placeringsort: Stockholm
Tjänstgöringsgrad: heltid
Tillträde: enligt överenskommelse

Ansökan med CV och löneanspråk skickas senast 29 april 2022 till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Varmt välkommen med din ansökan!

bild ksan

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

Välkomna till KSAN:s Årsmöte den 25 april 2022!

Plats: Erlanderrummet på ABF-huset (Sveavägen 41, Stockholm).
Datum: Måndagen den 25 april.
Tid: 09.00.

KSAN har skickat ut årsmöteshandlingar till sina medlemmar.

Välkomna till KSAN:s Årsmöte den 25 april 2022!

KSAN logga fjäril

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

Förslag på ny lag kan skydda unga mot nikotinberoende

"Under de senaste åren har användningen av snus ökat bland unga i Sverige. För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter, föreslår regeringen att tobaksfria nikotinprodukter ska omfattas av en ny lag.

Idag finns olika sorters snus som skiljer i innehåll och i hur de olika produkterna regleras. För att skydda barn och unga mot produkter som kan vara beroendeframkallande föreslår regeringen en ny lag och förordning, där tobaksfria nikotinprodukter regleras på i stort sett samma sätt som andra produkter på tobaksområdet. Det gäller bland annat marknadsföring, märkning och åldersgräns."

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman