KSAN:s interaktiva metodmaterial "Det Rosa Monstret" presenterades på UN CND 17 mars 2022

Idag genomförde KSAN:s verksamhetsutvecklare Britt Fredenman en föreläsning på ett side event vid FN:s Narkotikakommission (UN CND/ United Nations Commission on Narcotic Drugs). 65th Session of the Commission on Narcotic Drugs, Wienna.

Side eventet arrangerades av WFAD/ World Federation Against Drugs, DFAF/ Drug Free America Foundation, Movendi International, SAM/ the Smart Approaches to Marijuana och KSAN/WOCAD.

Ämnet för side eventet:
“Global Risks of Cannabis Commercialisation: Lessons learned from targeted marketing strategies towards women”

Ämnet för föreläsningen:
“The Pink Monster” – interactive methods for gender-specific drug prevention. How to resist the negative effects of aggressive and targeted marketing of addictive substances towards women and girls.

KSAN:s interaktiva metodmaterial för genderspecifik drogprevention ”Det Rosa Monstret” spreds till ett stort antal deltagare från alla världens kontinenter.

Bild program 17 mars WFAD UN CND WOCAD

Rosa Monstret

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

KSAN i två internationella evenemang digitalt - registrera er och delta!

Under vecka 11 i år anordnas det årliga FN-möte om narkotikapolitik, 65th Session of the Commission on Narcotic Drugs i Wien. I år diskuteras det både digitalt och fysiskt på plats i Wien. De flesta möten för civilsamhällets organisationer hålls via nätet mellan 14 och 18 mars.

KSAN / WOCAD (på engelska) samarrangerar två evenemang i år:

Den 16 mars kl.12.15 - 13.10 samarrangerar KSAN ett "side-event" tillsammans med internationella organisationen Green Crescent - "Stigmatization that Women who use drugs faced: Need for tailor-made treament services" som sänds digitalt.

Janina Engström, KSAN:s kansli- och informationsansvarig lyfter vikten av Kvinnokonventionen för kvinnors rätt till tillfrisknande och god hälsa samt att behandlingar ska organiseras utifrån kvinnans behov. Registrera er här!

Bild program 16 mars WFAD UN CND WOCAD

Den 17 mars kl. 13.10-14.00 tillsammans med WFAD/World Federation Against Drugs samarrangerar KSAN / WOCAD ett "side-event" "Global risks of cannabis commercialisation" som sänds digitalt.

Britt Fredenman, KSAN:s verksamhetsutvecklare föreläser om aggressiv marknadsföring av alkohol, riktad till flickor och kvinnor. Registrera er här!

Bild program 17 mars WFAD UN CND WOCAD

Evenemangen är en del av opinionsbildande insatser KSAN / WOCAD driver på internationella arenor där frivilligorganisationer kan påverka en hel del frågor inom narkotikapolitisk sfär, prevention, vård och behandling med stöd av FN-konventioner.

Välkommen att delta!

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

KSAN:s medlemsorganisationer i artikel om kvinnors särskilda utsatthet i krig

"Tiden är kommen för det internationella samfundet att på allvar försvara kvinnors rättigheter och motverka det våld som riktas mot kvinnor i konflikter. Den svenska kvinnorörelsen har verkat för fred i över 100 år. Vi kräver att Sverige tillsammans med övriga EU-länder ska lägga fram en nödresolution med anledning av situationen i Ukraina under årets kvinnokommission.

I enlighet med den feministiska utrikespolitiken och säkerhetsrådets resolution 1325 bör Sverige se till att inkludera kvinnor och flickor i alla konfliktavvärjande och fredsskapande förhandlingar. Först då kan fred skapas hållbart över tid.

Sverige bör också fortsätta och utöka sina satsningar på jämställdhet inom utrikes- och biståndspolitiken i stort. Att främja demokratiska samhällen och kvinnors och flickors rättigheter är att främja fred och hållbar utveckling på alla plan."

Adine Samadi, styrelseledamot, ROKS

Britt-Marie S Torstensson, Ordförande, Winnet Sverige

Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

Ewa Larsson, ordförande, Gröna Kvinnor

Gertrud Åström, ordförande, Östersjöfred

Ianthe Holmberg, ordförande, Svenska kvinnors vänsterförbund

Iva Parizkova Ryggeståhl, ordförande, Internationella kvinnoförbundet

Läs hela artikeln "Kvinnor särskilt utsatta i krig" i Dagens Arena här

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

Uppmärksamhetsveckan “Spela Roll!” 2022

"Uppmärksamhetsveckan “Spela Roll!” infaller den vecka då Alla Hjärtans Dag är (14-20 februari 2022). Då uppmärksammar många länder alla de barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Spela Roll! uppmärksammar alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholkonsumtion. Detta med fokus på barnrättslagen – FN:s barnkonvention. En lag som bland annat slår fast att alla barn har rätt till delaktighet och rätt att bilda en åsikt och uttrycka den i frågor som rör dem."

Läs mer på Alla kan spela roll-- Spela roll!

Spela roll logga

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman

KSAN:s medlemsorganisation Storasyster lanserar ny stödfunktion för anhöriga

Den 1 februari 2022 lanserade Storasyster, Sveriges största stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp, en ny stödfunktion som riktar sig till anhöriga.

Storasysters anhörigstöd

Storasyster anhörigstöd

Verksamhetsutvecklare Britt Fredenman