Aktiviteter i Stockholm och Skåne 26 maj!

Idag deltar KSAN:s representanter på ett seminarium i Stockholm samt en konferens i Simrishamn:

STOCKHOLM - Tobacco Endgame, kl 14-17
Fjärde seminariet om Rökfritt Sverige 2025! Inbjudna är Tobacco Endgame-stödjande organisationer, representanter för regering, departement, riksdag, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, landsting, kommuner och alla andra hälsointresserade. Från KSAN deltar kanslichef Leena Haraké och informatör Louise Hammar.

SIMRISHAMN - Det jämställda Skåne, dröm eller verklighet.
En konferens om Skånes nya jämställdhetsstrategi och deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Konferensen vänder sig till förtroendevalda, tjänstepersoner och andra
intresserade som på olika sätt arbetar med och/eller har ett intresse för utvecklingsarbete och hur ett jämställdhetsarbete kan bidra i det. Från KSAN deltar projektledare Britt Fredenman.

Projektledare Britt Fredenman