Image

Om oss

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol-och Narkotikafrågor, KSAN, är en paraplyorganisation för ett 30-tal kvinnoorganisationer. Hundratusentals kvinnor är genom sina medlemskap i dessa organisationer knutna till KSAN.

Sedan 1943 har KSAN verkat för ett samhälle där kvinnor och män kan leva sina liv i trygghet fria från beroende och våld. Våra verktyg är utbildning, opinionsbildning och som remissinstans.

ksan.se kan du läsa mer.