Image

Vem är du?

Vem är du?
Bella Grus och Glitter 2 är gjort för dig som jobbar där unga kvinnor finns. Kanske är du lärare, fritidspedagog,  scoutledare, handbollstränare eller socialarbetare. Vårt mål är att stärka så många unga kvinnor som möjligt oavsett vilka liv de lever.