Nyheter

Utbildningsdag för BellaNets medlemmar i Sverige

Kära BellaNetmedlemmar i Sverige!

KSAN inbjuder till en kostnadsfri utbildningsdag i Webinarform. Utbildningen kommer att hållas på engelska av en gästföreläsare.

Utbildningen syftar till att utöka tjejgruppsledarnas program/verksamhet för tjejgrupperna gällande kunskap om hur förebygga sexuella övergrepp på flickor. Utbildningen innehåller ett konkret policyprogram.

Det kommer finnas fyra möjligheter att delta på denna utbildningsdag i webinarform.

Tisdag 22 september kl: 12.00-13.00

Tisdag 13 oktober kl: 12.00-13.00

Tisdag 10 november kl: 12.00-13.00

Tisdag 8 december kl: 12.00-13.00

Varje utbildningsdag kommer ha plats för 25 deltagare.

Anmälan med namn och utbildningsdagens datum skickas per mejl till:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Britt Fredenman
Projektledare BellaNet International
KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor

BellaNet logga

World Drug Day och rapportering om narkotikaläget i världen

Idag, 26 juni på internationella FN dagen mot missbruk och olaglig handel med narkotika uppmärksammar vi på KSAN narkotikaproblematiken och oroas över att tonåringar och unga vuxna står för största andelen människor som använder narkotika. Unga människor, unga kvinnor i synnerhet, är i behov av hälsosamma livsvanor och genderspecfika resurser till deras hjälp är livsviktiga.

Årets tema för FN-dagen mot missbruk är "Better Knowledge for Better Care" ("Bättre kunskap för bättre vård"). Vi vill citera chefen för Narkotikakontrollorgan UNODC Ms. Ghada Waly:

"Sårbara och marginaliserade grupper, ungdomar, kvinnor och fattiga får betala priset för världens narkotikaproblem. Covid-krisen och ekonomisk nedgång hotar ytterligare öka drogfaran, när våra hälso- och sociala system har förts till randen och samhällen kämpar med att hantera det", sa Ms. Ghada Waly (pressmeddelandet finns här).

World Drug Report finns att läsa på engelska

Projektledare Britt Fredenman

Följ KSAN och BellaNet på Facebook, Twitter och Instagram

Läs regelbundet på våra sociala kanaler: Facebook, Instagram och Twitter.

facebook.com/ksan.wocad
BellaNet på Facebook
@flickfokus
@LeenaKSAN
instagram.com/ksan_wocad

Projektledare Britt Fredenman

Ha en skön Midsommar!

Glad Midsommar 2020 önskar KSAN/BellaNet International!

Midsommar 2020 hemsida

Projektledare Britt Fredenman

Stoppa övergreppen på statliga ungdomshem

Enligt en ny rapport vittnar unga tvångsintagna på statens ungdomshem om att de utsatts för sexövergrepp och trakasserier av personal i utbyte mot droger och cigaretter. Vart är den etiska kompassen? Samhället måste skydda dessa utsatta barn, skriver Leena Haraké, KSAN kanslichef, i krönikan till Drugnews (2020-06-12).

Det är uppgifter framtagna av Skyddsvärnets projekt ”Ung inlåst” som låtit två tidigare medarbetare som arbetat på statliga ungdomshem sammanställa rapporten. De har intervjuat 25 ungdomar varav cirka hälften sett eller själva upplevt övergrepp under sin placering. En 15-årig flicka berättar att hon erbjudits droger mot sex på alla de tre SiS-hem (Statens Institutionsstyrelse) hon var på.

Vittnesmålen stärks även av flera IVO-anmälningar och domar, enligt rapporten ”Istället för hjälp blev jag utsatt för sexuella övergrepp”, som presenterades i veckan.

Vi på KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor) reagerar mycket starkt på uppgifterna om ungas upplevelser av olika slags sexuella övergrepp och trakasserier begångna av personal på SiS-hem. Vittnesmålen stärks av anmälningar och domar. De drabbade är mestadels flickor.

SiS är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS har ett stort ansvar att skydda dessa utsatta barn!

KSAN har sedan 2003 deltagit regelbundet i rådsmöten på SiS och nästan utan undantag vid varje möte lyft frågan om övergrepp på flickor och kvinnor på såväl LVU- som LVM-institutioner. Som ett led i att ta vara rådets synpunkter och tydliggöra gränser och personalens roll och förhållningssätt gentemot patienter och klienter tog SiS fram tydliga etiska riktlinjer.

Det verkar nu som att dessa etiska riktlinjer inte har gjort någon större nytta när det framkommer att utnyttjande av unga, sexuella övergrepp och sex mot olika tjänster från personalen fortfarande förekommer. Inga bra inslag i att hjälpa de unga till bättre förutsättningar för socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet, så som SiS uppdrag i grund och botten är.

Jag undrar vart har den etiska kompassen tagit vägen?

Det är oacceptabelt att barn och unga som redan har det dåligt innan de kommer till statliga institutioner, får det ännu sämre i den vård och behandling som ska skydda och stärka dem. Vård- och behandlingsmiljön eller vård- och behandlingspersonalen ska inte verka för fortsatt traumatisering av dessa utsatta ungar. Sådana missförhållanden skulle inte accepteras någon annanstans heller.

Det finns metoder och strategier för att förebygga sexuella övergrepp. Samhället har en viktig uppgift i att se till barns och ungas bästa i första rummet – inte att tillåta utnyttjande och övergrepp på dessa institutioner. En gång är en gång för mycket!

#GirlsLivesMatter

Länk till krönikan i Drugnews

Projektledare Britt Fredenman

Forskning om cannabis och våld: tredubblad risk för våldsamt beteende

Personer som regelbundet röker cannabis är nära tre gånger mer benägna att vara våldsamma jämfört med andra. Det visar en genomgång i Kanada av studier med nära 300 000 tonåringar och unga vuxna. Cannabis – världens mest använda illegala drog – påstås av många göra brukaren lugn och mer avslappnad. Men en ny stor metaanalys publicerad i American Journal of Psychiatry visar att det inte riktigt stämmer.

Forskare på Montreal University har gått genom 30 olika studier, som totalt omfattade 296 815 tonåringar och unga vuxna. 26 av studierna visade tendenser till att användare riskerar ta till fysiskt våld. Det handlar om såväl att hjärnan förändras av drogen som kan försvåra kontroll av humöret, som att missbrukare kan drabbas av abstinenssymtom som gör dem irriterade och våldsbenägna.

Länk till artikeln i Drugnews

Läs hela studien här

Projektledare Britt Fredenman

KSAN lämnar synpunkter om kommande ANDT-strategin

KSAN lyfter fram civilsamhällets roll under hearing-möten som en viktig del av Alkohol-, Narkotika-, Doping- och Tobakstrategin. KSAN anser att frivilligorganisationerna bör inkluderas i arbetet för att föra ut och stödja den kommande ANDT-strategin.

Ett axplock synpunkter KSAN lämnade under möten om kommande ANDT-strategin:

KSAN efterlyser kvinnoperspektiv, vilket förutsätter bl a beaktande av CEDAW, kvinnokonventionen. CEDAW-konventionen, som Sverige var det första landet att skriva under för ca 40 år sedan, måste tilämpas för att försäkra att kvinnors behov och rättigheter blir tillvaratagna. Missbruksfrågorna och vården har av traditionen en manlig norm, såväl i prevention som i behandling och det används metoder som är inte anpassade till kvinnor. KSAN kräver tillgång till kvalificerad behandling och insatser för kvinnor, skarpare fokus på alkoholpolitik, samt vill uppmärksamma läkemedelsmissbruk. Även personer med missbruk har rätt till jämlik hälsa.

Vi har även påmint om KSAN:s initiativ till en global alkoholkonvention. Alkoholfrågan har hamnat i skymundan, den nuvarande ANDT-strategin har inte fokuserat på hela ANDT.

Folkhälsopolitiken och Agenda 2030 bör synliggöras tydligare. EU-kommissionen behandlar Minimum Quality Standards för drogprevention, vård, behandling och eftervård nu till hösten 2020 och Sverige bör följa utvecklingen på det området, anser KSAN.

Det finns stora regionala skillnader i vård och behandling när det gäller tillgång till vård och behandling. Det behövs en juridisk vägledning i form av en handbok med mer utförlig information om handläggning av LVM, det måste ske skyndsamt och rättssäkert.

Det förekommer även åldersdiskriminering inom tvångsvården och åldersdiskriminering av äldre vid bedömningar om vård- och behandlingsbehov. Man bör även uppmärksamma anhöriga (barn och vuxna) i den kommande ANDT-strategin.

Projektledare Britt Fredenman

Rea-dagar i webbshoppen!

Vi har flyttat klart och metodmaterialböcker är uppackade på KSAN:s nya kansli i Gamla stan.
I samband med KSAN:s flytt rear vi ut böcker från vårt lager under flera månader.
Vi har förlängt rean till och med 15 augusti.

Passa på och beställ böcker till ett förmånligare pris redan idag.

Först till kvarn gäller!

Projektledare Britt Fredenman

I am #WithHer, are You?

KSAN uppmärksammar kampanj som drivs av FN:s 10 världsledare : I am #WithHer , are You?
Män borde uppmärksamma och höja rösten mot våld riktad mot kvinnor, skriver FN:s kvinnliga chef för narkotikakontrollorgan i Wien, Ms Ghada Waly, UNODC.
Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Ms. Ghada Waly, is one of 10 heads of UN agencies who called for men's attention to raise their voices and support actions to fight and prevent the incidence of gender-based violence in all parts of the world.
Ms. Waly is joining the message of UN Secretary-General, António Guterres, in urging the Member States to focus their efforts on overcoming the COVID-19 pandemic while adopting a gender-sensitive approach."

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

May 28, International Day of Action for Women’s Health

Today, May 28 is a special day on which the women's health takes a central place. It is an occassion to celebrate the gains for women's health and women's rights to make fundamental decisions related to their reproductive and sexual lives globally.Free from coercion, discrimination and violence!

Read more here

Project Manager Britt Fredenman

Alkoholrelaterade skador på foster och spädbarn

"Så skadas foster och spädbarn av alkohol.
Alkoholkonsumtion under graviditeten har samband med 428 olika sjukdomar. Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa är temat för Folknykterhetens vecka."

Läs mer här

Projektledare Britt Fredenman

Sista rea-dagar i webbshoppen och kansliet är öppet efter flytt

Vi har flyttat klart och metodmaterialböcker är uppackade på KSAN:s nya kansli i Gamla stan.

I samband med KSAN:s flytt har vi reat vi ut böcker från vårt lager under nästan två månader. Vi håller igång rean till och med 15 maj. Passa på och beställ böcker till ett förmånligare pris redan idag.

Först till kvarn gäller!

Projektledare Britt Fredenman

100 miljoner - öronmärks pengarna till missbrukande kvinnor?

Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna beslutat avsätta 100 miljoner för att låta Socialstyrelsen fördela pengarna till civilsamhället för att nå och hjälpa bland andra utsatta kvinnor, barn och hbtq-personer.

Bidraget är avsett användas i år. Socialstyrelsen får i uppdrag att fördela 100 miljoner kronor till ideella organisationer för att hjälpa ökat våldsutsatta i spåren av coronakrisen. ”Hoppas pengar även öronmärks till missbrukande kvinnor som nära dagligen utsätts för våld”, säger Leena Haraké på KSAN i intervju till Drugnews.

"Alkohol flödar mer i hemmen, Systembolaget säljer mer, och hot och våld riskerar öka när familjer lever mer isolerade under coronasmittan, särskilt mot barn och kvinnor. Men vi hoppas att det öronmärks anslag även för arbete med missbrukande våldsutsatta kvinnor, säger Leena Haraké, kanslichef på KSAN, till Drugnews. Hon ser akut behov att hjälpa hemlösa kvinnor med beroendeproblem, som kvinnojourer inte tar emot, och som ofta hänvisas till härbärgen och vandrarhem, där även män finns. Dessa kvinnor behöver egna skyddade boenden, för att inte riskera sina liv, menar KSAN, som har medlemsorganisationer som avser söka bidraget".

Artikeln i Drugnews

Projektledare Britt Fredenman

KSAN flyttar sitt kansli

KSAN:s kansli flyttas för ett antal månader till en annan lokal på grund av byggnadsrenovering, flytten går under vecka 18. Vi jobbar hårt för att verksamheten fungerar som vanligt trots flytt och packning.

Vi öppnar kansliet igen den 4 maj i våra temporära lokaler i Gamla stan.

Följ oss gärna på Facebook, Twitter och Instagram så länge!

Projektledare Britt Fredenman