KSAN och Svenska Barnmorskeförbundet i Almedalen 2019

KSAN och Svenska Barnmorskeförbundet anordnar idag seminariet:

Alkohol och graviditet - blivande föräldrar har rätt till information

Arrangör: KSAN, Svenska Barnmorskeförbundet
Dag: 2/7 2019 15:00 - 16:00
Evenemangskategori:
Ämnesområde: Mänskliga rättigheter
Ämnesområde 2: Forskning
Plats: Kilgränd 1
Platsbeskrivning: Soberian

Beskrivning av samhällsfrågan
Barnmorskor träffar alla gravida, deras samtal om alkohol har visat sig ge minskad alkoholkonsumtion och rökning, färre sjukhusinläggningar av barnen och minskat behov av ekonomiskt stöd. Hur kan vi kan hjälpas åt att sprida kunskapen om hur viktigt det är att avstå från alkohol inför graviditet?

Utökad information om evenemanget
Forskning visar att alkohol har allvarliga, skadliga effekter på foster mycket tidigt i graviditeten.
Medverkande:

*Susanne Åhlund, vice ordförande, Barnmorskeförbundet
*Joy Ellis, mödrahälsovårdsöverläkare
*Magdalena Gerger, VD, Systembolaget

Kontaktperson 1: Ida Stigzelius, KSAN
Kontaktperson 2: Kajsa Westlund, Kanslichef, Svenska Barnmorskeförbundet

Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol. Toalett tillgänglig för rullstol.

Allergihänsyn.Miljödiplomerat.

#allaslikavärde, #Barn, #drogfrihet, #Familj, #nykterhet

Sidvisningar:
502
Event-ID:
56235

Projektledare Britt Fredenman