Vecka 45, vi uppmärksammar riskbruk av alkohol

Ladda ner som PDF

PRESSMEDDELANDE

Riskbruk av ALKOHOL – ett stort folkhälsoproblem
Vi vet att hög alkoholkonsumtion och alkoholberoende är ett allvarligt hälsoproblem som skapar stora kostnader för samhället. I Sverige orsakade alkohol drygt fyra procent av den samlade sjukdomsbördan år 2017 enligt data från det internationella projektet Global Burden of Disease. Den bördan förklaras främst av olika typer av cancer och beroendesyndrom.
Enligt Folkhälsomyndigheten uppgår kostnaderna till flera miljarder kronor per år i Sverige (både direkta och indirekta kostnader). Senaste beräkningen på hur mycket alkoholen kostar samhället var Missbruksutredningen (2011) där riskkonsumtion och beroendesyndrom beräknades kosta samhället 49 miljarder kronor (år 2008).

Riskbruksuppmärksamhetsvecka: alkohol i fokus, vecka 45, 4-10 november 2019

Varje år sedan 2008 uppmärksammar KSAN under vecka 45 riskbruk av alkohol. Så även i år, då en lång rad organisationer tillsammans på olika sätt uppmärksammar hur alkoholen påverkar folkhälsan och samhället.
I fokus för uppmärksamhetsveckan 2019 är, liksom under tidigare år, riskbruk av alkohol samt personal och patienter inom hälso- och sjukvården. Riskbruk av alkohol är en av levnadsvanorna som kan och bör påverkas.

Alkoholproblemen i samhället gör sig påminda på många olika sätt. Vi vill bland annat uppmärksamma barn som lever i familjer med missbruk, eller har en närstående som använder för mycket alkohol. Omkring 4 % eller ca 300 000 av Sveriges vuxna befolkning beräknas ha ett alkoholberoende och ca 320 000 av alla barn i Sverige har påverkats negativt av en förälders eller vårdnadshavares alkoholkonsumtion, enligt Centralförbundet för Alkohol – och Narkotikaupplysning, 2019. Detta påverkar naturligtvis hela familjen. Många misshandelsfall och våldtäkter är alkoholrelaterade.

Också i trafiken får riskbruket allvarliga konsekvenser. En hög andel av de förare som lagförs för rattfylleri är personer med riskbruk eller alkoholberoende. År 2018 var andelen alkohol- och/eller drogrelaterade dödsfall i trafiken cirka 25 procent, åren dessförinnan mer än 30 procent, enligt Trafikverket.

Förslag till Regeringen på några viktiga åtgärder:

* Förbjud alkoholreklam i offentliga miljöer och i alla medier!

Idag satsar alkoholtillverkarna över en miljard kronor för att få svenskarna att dricka mer alkohol. Alkoholreklamen leder till ökad alkoholkonsumtion och ohälsa.

* Slå vakt om alkoholmonopolet i Sverige!

Systembolagets monopol på detaljhandel med alkohol är mycket viktigt och bidrar till att hålla skador och problem nere. Utan monopolet skulle konsumtionen vara nästan 40 procent högre och orsaka kraftigt ökade skadeverkningar i samhället.

* Rapportera sakligt i medierna om alkoholens skadeverkningar!

Idag är det alltför lätt att få publicitet i svenska medier för osakliga rapporter om alkoholens påstått positiva hälsoeffekter. En forskningsstudie eller artikel bör ha genomgått en kollegial granskning gjord av oberoende anonyma specialister inom samma vetenskapliga område som författaren.

Journalister bör inte förenkla eller förvanska slutsatserna i forskningen på ett sätt som öppnar för felaktiga tolkningar av forskningsresultaten.

* Utöka polisens nykterhetskontroller i trafiken, gärna med s.k. alkobommar i hamnar och på trafikkontroller

Med hjälp av automatiska nykterhetskontroller, s.k. alkobommar kan många förare kontrolleras på kort tid med minimal arbetsinsats från polisen. Lagförda rattfyllerister bör slussas in i vård eller rehabilitering om de har alkoholproblem.

KSAN, http://www.ksan.se/vecka45 Leena Haraké tel. 08-10 10 51 Facebook vecka 45

MHF Sollentuna, Gun-Lis Roos, epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. tel. 0709-48 81 42

Projektledare Britt Fredenman